Lely Horizon waakt over uiergezondheid koeien

Een van de redenen waarom koeien vroegtijdig een bedrijf verlaten is wegens problemen met uiergezondheid. Een probleem dat zich mogelijk voordoet is zichtbare of onzichtbare mastitis. Uierontsteking is pijnlijk en afhankelijk van de ernst ervan kan de koe er ook algemeen ziek van zijn. Een uierontsteking heeft dus direct effect op het welzijn en de gezondheidstoestand van het dier. Naast de zichtbare symptomen van mastitis kan de koe ook een verminderde eetlust en herkauwactiviteit hebben. Vaak gaat het gepaard met een melkproductiedaling.

Management, Koegezondheid, Horizon

Horizon

“Ik heb nog nooit zoveel data gehad die mij inzicht gaf in de gezondheid van mijn koeien. Ik kwam eerder pas in actie als ik vlokken in de melk zag of een verhoogd celgetal bij de MPR-resultaten. Nu ben ik er eerder bij en voorkom vaak erger” (melkveehouder W. Flipsen).

Hogere levensproductie dankzij gezondere koeien

De melkkoeien in Nederland realiseerden een hoge melkproductie in het boekjaar 2021-2022. Koeien die de bedrijven verlieten hadden gemiddeld 37.401 kilogram melk geproduceerd volgens de MPR-registratie van het CRV. Dat is een gemiddelde stijging van 13% (35.624) kilogram melk vergeleken met het boekjaar 2020-2021.

Deze trend zien we ook terug bij de klanten van Lely de afgelopen jaren. Melkveehouders die melken met een Lely Astronaut melkrobot produceerden tot en met het boekjaar 2020 -2021 in totaal 36.285 kilogram melk. In vijf jaar tijd lieten deze bedrijven daarbij tevens een gemiddelde levensproductiestijging zien van bijna 20% (zie afbeelding 1). De basis voor het ouder laten worden van melkkoeien is een vitale koe. Koeien die gezond blijven produceren makkelijker en blijven daardoor ook langer op het bedrijf. Dit is de basis voor een goed rendement.

Het celgetal is een afspiegeling van de gezondheid van de koe. Bij Lely klanten was dit gemiddeld genomen 3% lager ten opzichte van andere systemen (afbeelding 2) in het boekjaar 2021. Wel is er vanaf 2019 gemiddeld bij alle bedrijven een stijging te zien. De reden hiervoor kan zijn dat er meer oudmelkse koeien werden aangehouden die over het algemeen een hoger celgetal hebben. Dit geeft aan dat focus op uiergezondheid belangrijk is. Een goede uiergezondheid zorgt voor minder ongeplande werkzaamheden, een lager medicijnverbruik, minder gesepareerde melk en een hogere (levens)productie. Dit vertaalt zich in een beter rendement.

Vanuit de MPR-resultaten van boekjaar 2020-2021 zien we een aantal opvallende punten. Gemiddeld over alle bedrijven heeft 1 op de 6 dieren een verhoging van het celgetal en is dit na afkalven bij bijna 1 op de 5,5 dieren. Focus op deze groep dieren rondom de droogstand is daarom cruciaal. Meer accurate data houdt de veehouder scherp en helpt vroeger in te grijpen.  
 

tekst

Managementsysteem geeft grip op uiergezondheid


Alle Lely klanten zijn inmiddels overgestapt naar het managementsysteem, Lely Horizon. Dit managementprogramma biedt de klant naast de al bestaande toepassingen op het gebied van uiergezondheid een aantal nieuwe toepassingen waarmee de uiergezondheid nog beter gevolgd en gemanaged kan worden. Verschillende sensoren zorgen ervoor dat de data die verband hebben met uiergezondheid kunnen worden vastgelegd. Onder andere het celgetal, de geleidbaarheid, vet en eiwit, melkgift, temperatuur en kleurafwijking worden verzameld. 

Deze data worden via slimme algoritmen omgezet in praktische informatie. Via het gezondheidsrapport worden afwijkingen in beeld gebracht en kan er daardoor snel en adequaat gehandeld worden. Door in Horizon de werkroutines bedrijfsspecifiek in te stellen kan er een werkwijze gecreëerd worden die past bij de melkveehouder en zijn bedrijf.  
 

Lely Horizon toont op het hoofdscherm op je PC of mobiel de koeien die afwijkingen vertonen en herinnert je eraan actie te ondernemen (afbeelding 4).  Het is daarnaast mogelijk om via aanvullende rapportages de uiergezondheid te monitoren. Kortom: behandelingen worden geadviseerd en bijgehouden, medicijnlijsten zijn snel beschikbaar en de ziektescore helpt de veehouder de situatie goed in te schatten.

Droogstandsanalyse toont succes behandelingen


Naast het slim kunnen inregelen van de werkroutines is er sinds kort in Horizon ook een droogstandsanalyse (afbeelding 6). Hierin wordt per droogzetbehandeling een analyse gemaakt op het celgetal voor en na de droogstand en daarbij wordt het succes van de behandelingen weergegeven (afbeelding 7). Op basis van de diergezondheids-gerelateerde data worden er met behulp van slimme algoritmen attenties gegenereerd voor dieren die bijna droog gaan en waarbij extra aandacht voor uiergezondheid nodig is bij het droogzetten.
 

Lely totaal aanpak uiergezondheid


Lely Horizon biedt volop mogelijkheden om de uiergezondheid nauwkeurig te volgen en te gaan voor de beste resultaten. Echter naast het goed kunnen monitoren en het snel in beeld hebben van afwijkingen is goed management van essentieel belang. Bespreek eens met uw Lely adviseur het aanbod aan uierverzorgingsproducten die u hierbij kunnen helpen. 

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top