Mastitis: een multifactoriële aandoening die vraagt om een multifactoriële aanpak

“Een aantal melkveebedrijven hebben hun celgetalprobleem niet kunnen oplossen, maar dat betekent niet dat een celgetalprobleem onoplosbaar is. Met de juiste aanpak kan elk melkveebedrijf het probleem uitroeien.” Dit is de absolute overtuiging van prof. Sarne de Vliegher van de Universiteit Gent.

Management, Koegezondheid

x

Management, koegezondheid
Mastitis is in veel opzichten een verontrustende aandoening: het leidt tot stress bij melkveehouders en hun vee, zorgt voor een stijgend antibioticagebruik, leidt tot verspilling van voer en veroorzaakt aanzienlijke financiële schade.

Drie factoren bepalen of mastitis optreedt: de aanwezigheid van bacteriën, de conditie (en leeftijd) van de koe en de methoden die de veehouder toepast. Elk melkveebedrijf heeft een specifiek bacteriepatroon met een breed scala aan verschillende soorten, zoals het onderzoek aan de Univeriteit Gent uitwijst. Aangezien er zoveel factoren spelen, presenteerde prof. De Vliegher een tienpuntenprogramma voor het succesvol aanpakken van mastitis. 

“Eigenlijk zijn we hier al bekend mee sinds de jaren ’60. Natuurlijk is de kennis over mastitis sinds die tijd enorm toegenomen, maar de boodschap blijft: Houdt je consequent aan het programma.” Voor Lely had Prof. de Vliegher een meer specifieke boodschap: “Dankzij het gebruik van robots zijn grote hoeveelheden gegevens beschikbaar met betrekking tot uiergezondheid. De kunst ligt bij het correct interpreteren van de informatie.” 

Prof . de Vliegher benadrukt ook het belang van het bacteriologisch onderzoek: “Het geeft ons informatie welke bacteriën op een melkveebedrijf actief zijn en op welke wijze het gebruik van medicijnen kan worden aangepast.” Nog een tip voor adviseurs: blijf uw advies aan melkveehouders herhalen, zelfs als het bericht onaangenaam is. “het afvoeren van koeien die herhaaldelijk last hebben van mastitis is een advies dat veel melkveehouders doet aarzelen, maar ruimen is echt noodzakelijk.” 

Een impressie van het symposium is hier te zien.

Top