Robotmelken & weiden- Tips voor aanvang van het weideseizoen!

Sommige koeien lopen al buiten, anderen gaan wellicht binnenkort. In dit artikel geven we tips voor u als robotmelker voor aanvang van het weideseizoen.

Beweiding

xx

Als robotmelker is het mogelijk met of zonder weidepoort te weiden. Dit is ook weer afhankelijk of u de weide-uren registreert via het weidesysteem. U kunt via de robot de koeien selecteren om naar buiten te gaan of via een weide selectiepoort (Grazeway) of met een Grazeway (R), voor digitale weidegangregistratie voor de zuivelfabrieken.

Via de Grazeway of de Astronaut worden de koeien herkend en geregistreerd op het moment dat ze naar buiten gaan. Bij het vanuit de weide naar binnen komen passeren de koeien de Grazeway R, waarbij de koeien weer herkend en geregistreerd worden door de ringantenne. De ringantenne in de Grazeway R herkent de koe tijdens de loop vanuit elke positie. Deze informatie maakt het mogel­ijk om het beweidingsmanagement te sturen én om de beweidingsduur per koe aan te tonen.

Een goedgekeurd weideregistratiesysteem telt een weide-dag pas mee als er op die dag meer dan 90% van de koeien (melkgevende koeien > 14 dagen) minimaal 1 uur achter elkaar buiten is geweest (zie afbeelding 1).

 

 

1.png
Afbeelding 1

 

Afbeelding 1: Rapportage van de digitale weidegang registratie met de Grazeway R. Koeien vanaf 14 dagen in lactatie worden meegenomen, waarvan 90% zich die dag in de weide moet bevinden om aan een officiële “weidedag” te voldoen.

Tips bij aanvang weiden

 • Grazeway: laat koeien de eerste 2 tot 3 dagen wennen aan de Grazeway door te beginnen met deur los (evt. Grazeway deur open, luchtdruk eraf) en retour via Texashekken. Daarna laten wennen aan ingestelde Grazeway (let op juiste selectie instellingen om binnen te blijven).
 • “Bijna melken instelling” T4C (Data Invoer > Instellingen > Melken > Melktoegang): het beweidingsinterval is standaard ingesteld op 70%: dit betekent dat als koeien 70% van de tijd tussen melkingen/melkinterval bereiken, ze in de stal blijven. Bij aanvang weideseizoen is het advies deze instelling op 100% te zetten: zo worden koeien beloont als ze naar buiten gaan. Gedurende het weideseizoen de instelling tussen de 90% en 100% instellen (afhankelijk van bedrijfssituatie en de beweidingsduur).

 

2.png

 

 • Melktoegangsinstellingen: advies om geen aanpassingen door te voeren en koeien zoveel mogelijk in eigen melkritme proberen vast te houden.

Dag routines

 • Controlewerkzaamheden: bij beweiden via deur los (zonder robot of beweidingspoort) is het verstandig om eerst de controleronde uit te voeren, alvorens poorten naar de weide open te zetten. Bij automatische routing via robot of beweidingspoort kunnen de koeien al vroeg toegang krijgen tot de weide doordat de koeien die binnen moeten blijven automatisch gesepareerd worden volgens de instellingen. Door gebruik te maken van gecombineerde filters kunnen koeien van bijvoorbeeld het Gezondheidsrapport (= variabele ‘ziektescore’) ook automatisch gesepareerd worden.

 • Motiveren van weiden: door het minimaliseren van het voer op stal een aantal uren voordat de deur opengaat en de grashoeveelheid buiten af te stemmen op behoefte.

 • “Shift beweiding”: koeien vreten van nature voornamelijk in de ochtend en laat in de middag (schemertijden). Door hierop in te spelen door de koeien op deze vreetpieken naar buiten te sturen kan de grasopname bevorderd worden. Echter aandachtpunt hierbij is de arbeidsorganisatie.

Voorbeeld:

 • Grazeway open: 5:00- 11:00
  • Automatische routing van controledieren
 • Bijvoeren op stal 11:30 (koeien lopen naar de robot)
 • Grazeway open: 14:00 – 19:00
 • Koeien op halen uit de weide: de meesten koeien komen vaak vanzelf terug, beperk het aandeel ophaalkoeien want ze wennen hieraan. Het tijdstip van voer aanschuiven en bijvoeren bijvoorbeeld starten ongeveer 1 uur voor het moment van koeien halen. Controleronde voor attentiekoeien minimaal 1 á 2 uur nadat de staldeuren dicht zijn uitvoeren, veel koeien met een melkattentie zijn dan al gemolken.

xx

Tips nieuwe weiders

 • Weidepercelen dicht bij huis
 • Start met de deur volledig los naar weide
 • “Bijna melken instelling”: 100%
 • Opbouw weide-uren:
  • Dag 1-4: max. 3 tot 4 u.
  • Dag 5-12: max. 4 tot 5 u.
  • Dag 12: uren uitbreiden afhankelijk van beweidingssysteem

xx

KPI-monitoring

 • Melkingen: regelmaat tussen melkingen is belangrijker dan aantallen: check interval tussen laatste 2 melkingen of melkingen/ uur. Het aantal melkingen loopt na start weidegang altijd terug. Melkingen/ uur: controle dagroutine/ voer aanschuiven etc.

 • Weigeringen: afhankelijk van manier van separatie naar buiten: via Grazeway geeft (meestal) minder weigeringen, via Astronaut geeft (meestal) meer weigeringen.

 • Vrije tijd; minder melkingen en minder weigeringen bij weidegang geeft netto meer vrije tijd op de robot, echter wél piekbelasting op de robot waardoor de capaciteit beperkend is (% vrije tijd als getal zegt dan minder). Idem indien koeien “verplicht” buiten moeten zijn (draad/deur dicht).

Vraag uw Farm Management adviseur van het Lely Center voor meer informatie over weidegang en robotmelken!

Top