“Specifieke koeien binnen houden in geval van weidegang”

Steeds meer melkveehouders passen beweiding toe in combinatie met robotmelken, en met succes. Om optimaal te kunnen inspelen op verschillende wensen, biedt T4C sinds enige tijd de unieke mogelijkheid om zeer specifieke lijsten met koeien samen te stellen, die vervolgens kunnen worden gebruikt voor rapportage of voor bijvoorbeeld routingtaken of weidegang.

Beweiding, T4C & InHerd

text

Deze functie heet ‘Gecombineerde filters’ en hiermee kunnen we, zoals de naam al aangeeft, verschillende voorwaarden combineren, zodat bepaalde specifieke koeien - geheel conform de wens van de veehouder - in een rapportage worden opgenomen, of in een bepaalde richting worden gestuurd.

Het melkveebedrijf van Ronald Veldkamp te Hoge-Hexel maakt al enthousiast gebruik van de functie: “Een doelstelling is hier om de hoge productie van mijn 110 koeien vast te houden tijdens het weideseizoen. Hierbij is het wenselijk dat bepaalde koeien worden binnengehouden als ze zich melden bij de weidepoort.” Op twee momenten van de dag wordt aan de dieren een vers perceel van ongeveer 2,5 hectare toegewezen en op stal krijgen ze een aangepast weiderantsoen: “Door middel van siëstabeweiden hebben de koeien altijd een vers perceel en de afwisseling tussen eiwitvoorziening (buiten) en energievoorziening (binnen), met tussenpozen van 3 uur, zodat de koeien nooit te lang wegblijven van de robot.”

Gecombineerde filters

Farm Management adviseur Harmen ter Schure van Lely Center Zuidwolde heeft, samen met de veehouder, de filters destijds ingesteld in T4C (Datainvoer > Instellingen > Gecombineerde filters).

In het geval van Veldkamp betekent dit filter dat koeien die voldoen aan onderstaande filter-eisen, binnenblijven: 

  • Koeien met een dagproductie boven 43 kg en een interval* boven 120%
  • Koeien met een interval* boven 150%
  • Koeien met een actieve routingtaak naar de separatieruimte, bijvoorbeeld omdat ze moeten worden bekapt of geïnsemineerd.

xx

* Interval: Op basis van de melktoegangstabel en melkproductie van een koe heeft iedere koe haar eigen melkinterval. Een koe die 4 maal per dag mag worden gemolken (iedere 6 uur) heeft na het verstrijken van deze 6 uur een interval van 100%, na 9 uur is haar interval 150% enzovoort.

Dagelijkse routine op melkveebedrijf Veldkamp: 

6:30 Controleronde 1 (automatische routing van controledieren)
7:00- 10.00 Grazeway open naar perceel 1
10.30 Ophalen van koeien
11.00 Voeren
13.00 Controleronde 2
16.30 Controleronde 3 (automatische routing van controledieren)
17:15- 20:15 Grazeway open naar perceel 2

xx

1.JPG

In zijn geval betekent dit dat door het filter in te stellen de gewenste koeien een bepaalde periode op stal blijven :

Een ander praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld dat alle koeien voor de veeartscontrole tegenwoordig op 1 rapport (Rapport 34 – Reproductiecontrole) zijn terug te vinden. Hierop staan koeien & jongvee voor drachtcontrole, maar ook dieren die bijvoorbeeld na 50 dagen nog niet tochtig zijn gezien.

Natuurlijk vergt het opstellen van deze specifieke lijsten enige inspanning, maar dit levert u vervolgens steeds opnieuw - of het nu dagelijks of maandelijks is - een duidelijk voordeel op!

Hebben we uw belangstelling gewekt? Als u hier meer over wilt weten, of zelf ook dergelijke wensen heeft, neem dan contact op met de Farm Management adviseur van uw Lely Center.

Top