Stalhygiëne en robotmelken

Op melkveebedrijven zijn uier- en klauwgezondheid nauw verbonden met hygiëne in de stal. Schone en droge bedding vermindert het risico van mastitis als de koe rust en voorkomt vervuiling van spenen en uiers. Schone wandelpaden voorkomen dat de koeien mest meeslepen naar de ligboxen, geven de klauwen de mogelijkheid om te drogen en verlagen zo de vatbaarheid voor besmettelijke klauwaandoeningen; tevens wordt voorkomen dat de dieren uitglijden.

Management, Koegezondheid

Reiniging door middel van borstels

Bij het robotmelken vraagt hygiëne in de stal permanente aandacht. In een conventionele melkstal kunnen sterk vervuilde spenen en uiers op een andere manier worden gereinigd. Binnen een Automatisch MelkSysteem (AMS) verloopt het reinigingsproces voor de spenen echter hetzelfde voor elke koe en elke melking. Dat betekent dat de spenen en uiers zo schoon mogelijk moeten zijn als de koe de box binnenloopt om te worden gemolken.

Mede dankzij de uiterst precieze armbewegingen garandeert het Lely-borstelsysteem een circa 40% meer effectieve reiniging en stimulering van het uier van de koeien dan bij conventionele methoden. Reiniging met borstels staat garant voor een snelle en uiterst effectieve gevoelsstimulatie; dat is belangrijk voor het afgeven van oxytocine.

Verband tussen hygiëne en uiergezondheid

Bij recent Nederlands onderzoek van de universiteiten van Utrecht en Wageningen is gekeken naar de samenhang tussen hygiëne en uiergezondheid op melkveebedrijven met een geautomatiseerd melksysteem. Via dat onderzoek is duidelijk aangetoond dat zowel het celgetal in de melktank als het percentage nieuwmelkte koeien met een verhoogd celgetal hoger ligt naarmate de koeien sterker zijn vervuild (spenen, uiers, bovenbenen).

Naast de feitelijke hygiëne in de stal zijn ook de dagelijkse routines rondom de robot (reiniging van de laser, melkbekers en driemaal daags de vervanging van het melkfilter) en hygiëne rondom de koe (scheren van de staart, schroeien van het uier) van belang voor de instandhouding van een optimaal werkende robot, het voorkomen van storingen (en de daaruit voortvloeiende problemen t.a.v. uiergezondheid) en voor de juiste melkhygiëne. Door efficiënt sprayen van de spenen na het melken wordt het percentage nieuwmelkte koeien met een hoger celgetal teruggedrongen. Een regelmatige controle van het spraysysteem wordt dan ook aanbevolen.

Vier manieren om het uier schoon te houden:

1. Droge en schone ligboxen; gebruik de juiste bedding of zand. De ligboxen dienen de juiste indeling en afmetingen te hebben om comfortabele rustplekken en schone uiers te waarborgen. Reiniging van de ligboxen minimaal tweemaal daags; verwijdering van mest/urine/melk/vochtplekken.

2. Droge en schone vloeren; mest regelmatig wegschuiven (Lely Discovery) en ventilatie toepassen.

3. Verwijdering van overtollig haar op staart en uier; haar op het uier afscheren of wegschroeien en de staart bij voorkeur om de drie maanden (zomer) en om de acht weken (winter) scheren.

4. Maak optimaal gebruik van de borstels van de Astronaut melkrobot. De borstels dienen regelmatig te worden vervangen.

Voor een evaluatie van de hygiëne in de stal is de reinheidsscore van de koe het meest betrouwbaar. De scorekaart voor uierhygiëne is een goed hulpmiddel om de uierhygiëne te evalueren. Klik hier om de kaart te downloaden. Doelstelling: minder dan 10% vuile uiers.

Klauwgezondheid

Bovendien is een goede klauwgezondheid van wezenlijk belang voor succesvol robotmelken; het Lely-systeem is immers gebaseerd op vrij koeverkeer en op de bereidheid van de koe om de robot uit eigen beweging te bezoeken. Klauwaandoeningen zoals hoefzweren en Mortellaro veroorzaken kreupelheid en verminderen zo de bezoekfrequentie van de melkrobot. Kreupelheid is ook verantwoordelijk voor een onregelmatig bezoekpatroon, waardoor de ontwikkeling van mastitis wordt bevorderd. Besmettelijke klauwaandoeningen gedijen goed in een vochtige en vuile omgeving. In dat verband dienen de looppaden schoon en droog te worden gehouden via goede ventilatie en regelmatig schoonhouden van de vloer, bijvoorbeeld met behulp van de geautomatiseerde stalreiniger Lely Discovery. Ook regelmatige voetbaden worden aanbevolen (Lely Walkway). Gezonde en schone klauwen hebben een positieve invloed op klauwgezondheid en bezoekgedrag.

Klik hier voor meer informatie over de managementbenadering voor schone klauwen.

Lees ook deze tips

Top