Een nieuwe update voor het T4C programma

Begin 2019 vindt er weer een T4C update plaats; 3.10. Ook hierin zitten weer nieuwe mogelijkheden voor een optimaal T4C gebruik. Wat gaat er veranderen en wat kunt u verwachten? Met de nieuwe 3.10 update kan elke T4C-gebruiker de locatie van het dier handmatig kiezen. Bovendien zijn de metingen en de presentatie van de gegevens van QWES ISO LD en Smarttag ontwikkeld, zijn instellingspagina's duidelijker en heeft T4C een nieuwe lay-out die overeenkomt met de bedrijfsidentiteit.

T4C & InHerd, Melken

x

Samenvatting T4C 3.10 update

T4C – dagelijks gebruik:

  • Nieuwe T4C interface volgens huisstijl Lely
  • Zoeken op koe nr. nu links bovenaan in T4C start scherm
  • Dierregistratie en het wijzigen van locaties
  • Wijzigingen pagina lactatie instellingen
  • Wijzigingen pagina routing instellingen

Data

  • PI herkauwen en vreten (minuten/dag)
  • Rapportage herkauwen en vreten gelijk voor alle typen tags

Nieuwe T4C-interface & zoeken op koe nummer

De gehele T4C heeft een nieuwe lay-out volgens de nieuwe huisstijl van Lely met het nieuwe logo en kleuren.

 

afb 1-t4c update.png

 

 

Daarnaast is het zoeken van een koe (nr.) verplaatst van links onderin het beginscherm, naar links bovenin het startscherm.

 

 

afb 2- t4c update.png

 

 

Dierregistratie voor Vector bedrijven

In T4C-versie 3.10 kan de ‘locatie’ van een dier handmatig worden gewijzigd (in T4C geeft dit aan waar de koe zich bevindt/de fysieke locatie in de stal, bijvoorbeeld ‘Koeien met hoge productie’, ‘Drachtig jongvee’, ‘Droge koeien-close up’, enz.). Dit heeft als voordeel dat registratie en rapportage veel nauwkeuriger gaat volgens actuele dier-aantallen en u kunt precies zien waar uw dieren zich op het bedrijf bevinden.

De locatie van de dieren wordt bepaald op basis van de handmatig geselecteerde Locatie of op basis van het apparaat dat het laatst werd bezocht.

Locatie van dieren handmatig wijzigen

  • Op de koekaart, op tabblad ‘Diergegevens’ kan de locatie nu worden bewerkt
  • In ‘Dagelijkse invoer’ is een nieuwe actie ‘Locatie wijzigen’ toegevoegd, waarmee meerdere dieren in één keer kunnen worden verplaatst
  • Koppel invoer via rapportselectie. Bij rapporten met dieren kan er een selectie van dieren worden gemaakt en kan tegelijkertijd de locatie worden gewijzigd
afb 3-t4c update.png
afb 4- t4c update.png

Wijzigingen pagina Lactatie-instellingen

In T4C-versie 3.10 hebben de Lactatie-instellingen een nieuwe lay-out, waardoor de instellingen gemakkelijker te interpreteren zijn.

 

afb 5- t4c update.png

 Wijzigingen pagina Routing-instellingen

Ook zijn de routingpagina ‘s opnieuw ingedeeld. De nieuwe lay-out is bedoeld om de verschillende instellingen en de routingprioriteiten overzichtelijker te maken. Per groep is het mogelijk automatische routingtaken te maken, handmatige routingtaken of geplande taken.

Daarnaast is er nu ook een automatische routingtaak mogelijk die tot na middernacht doorloopt.

 

afb 6-t4c update.png
afb 7-t4c update.png

 Data vanuit de tags

De herkauw- en vreetgegevens vanuit de Lely tags worden allemaal in minuten weergegeven (i.p.v. in percentages) en er is een KPI beschikbaar op het dashboard.

afb 8-t4c update.png

 De T4C-specialisten en Farm Management adviseurs van de Lely Centers zijn getraind in en over de veranderingen en praktische toepasbaarheid van de nieuwe T4C update. Neem voor meer informatie contact op het met Lely Center of raadpleeg “Uw Gids” in T4C.

Top