Verhoogde arbeidsefficiency via automatische routes

Naast het geautomatiseerde melkproces kunt u uw arbeidsefficiency tevens verhogen met de Lely Astronaut melkrobot door bepaalde koeien automatisch naar een separatieruimte te dirigeren. Op die manier bespaart u werk en tijd als u koeien moet behandelen, insemineren, droogzetten etc. Uiteraard is daarvoor een looproute achter de robot vereist; bij voorkeur met een flexibele afmeting, zodat ook grotere groepen koeien (droogzetten, tochtigheidscontrole etc.) zo nodig naar die ruimte kunnen worden gedirigeerd.

Management, Melken

In nieuwere stallen wordt bij de uitgang van de melkrobot vaak een drierichtingselectiesysteem ingesteld. Een ruimte (met bedded pack) achter de robot voor koeien die speciale aandacht nodig hebben is ideaal voor nieuwmelkte koeien; ze kunnen dan acclimatiseren en hebben extra comfort tijdens de eerste week/weken na het afkalven. Op die manier kunt u de conditie van de nieuwmelkte koeien elke morgen en middag - tijdens de dagelijkse robotroutine - snel beoordelen. NB: deze speciale verzorgingsruimte moet niet worden gebruikt om - bijvoorbeeld - een tochtige koe te separeren; ze zou de andere koeien dan kunnen verwonden. Daarom is de mogelijkheid van een drierichtingseparatieruimte bij de uitgang van de robot ideaal voor efficiënt separeren (diagram 1). Door gebruik van een flexibel hekwerksysteem kan de separatieruimte worden vergroot door de speciale behandelruimte af te grendelen; zo vergroot u de ruimte bij het voerhek om meer koeien 'op te sluiten'.Diagram 1: Voorbeeld van een drierichtingsysteem.

Binnen het Lely T4C managementprogramma kunnen automatisch routes worden ingesteld op kudde-, groeps- en koeniveau. Meer informatie over de instelling van die routes vindt u via de link 'Your guide' in T4C. Onder het kopje ‘Snelzicht-T4C Algemeen’ wordt in detail uitgelegd hoe u routes individueel, en op groeps- of kuddeniveau instelt.

De routes kunnen worden ingesteld op basis van prestaties, gezondheid en kalenderattenties. Dat bespaart veel tijd, aangezien er geen koeien hoeven te worden opgehaald (diagram 2). Routes kunnen worden geactiveerd op een specifieke dag en tijdens een bepaald tijdvak op die dag. Selecteer 'Gegevensinvoer - Dagelijkse invoer - Routes' in T4C; u ziet dan snel welke routetaken actief zijn.


 
Diagram 2: Automatische routetaken in T4C.

Lees ook deze tips 

Top