Hittestress

De zomer heeft nu toch voorzichtig zijn intrede gedaan. Dit betekent dat er weer een uitdagende tijd voor de koeien, en ook zeker voor de veehouder, aankomt. Hoe zorgen we ervoor dat onze koeien in een warme periode geen hittestress hebben en hoe voorkom je overlast van vliegen?

Het hoofd koel houden

Koeien produceren veel warmte tijdens het herkauwen en verteren van hun voer. Wanneer zij niet in staat zijn om deze warmte aan de omgeving af te geven, zal de melkproductie onder druk komen te staan. Om dit te voorkomen is een goed geventileerde stal van belang. Niet alleen is voldoende frisse lucht noodzakelijk, maar ook voldoende luchtstroom zodat koeien kunnen afkoelen. Wanneer koeien moeite hebben om hun warmte kwijt te raken zal het aantal bezoeken aan de melkrobot onder druk komen te staan. Geadviseerd wordt dan ook om naast de stal ook de robotruimte goed te ventileren. Hierdoor komen de koeien graag naar de robot en zal het aantal melkingen op niveau blijven. Een ventilator in de robotruimte zorgt er niet alleen voor dat koeien graag naar de robotruimte komen, maar ook dat koeien minder last hebben van vliegen. 

Voeropname stimuleren

Zeker op warme dagen is het van belang dat uw koeien blijven vreten. Een natuurlijke reactie van melkkoeien is een dalende voeropname wanneer het lichaam te veel opwarmt. Op deze manier probeert een koe zijn lichaamstemperatuur te reguleren. Vertering vergt veel energie en hierdoor ontstaat er veel warmte. Deze opwarming probeert de koe te beperken door minder te eten. Een verlaagde voeropname is zorgelijk. Niet alleen komt de melkproductie onder druk te staan. Het kan ook leiden tot pensacidose. Wanneer een koe minder ruwvoer opneemt komt de verhouding krachtvoer/ruwvoer scheef te liggen, wat zorgt voor een pH daling in de pens. Bovendien gaat een koe minder herkauwen door een daling van de ruwvoer opname. Door voldoende te herkauwen produceert een koe meer speeksel wat helpt om de pens voldoende te bufferen en zo pensacidose tegen te gaan.

Klauwgezondheid

De klauwen van de koeien zijn een goede spiegel wanneer het gaat om pensacidose. Wanneer pensacidose optreedt bij een koe zal dit gevolgen hebben voor de klauwgezondheid. Een direct gevolg is klauwbevangenheid. Dit is herkenbaar door bloeduitstortingen in de klauw, vaak gepaard met een zachtere klauw. Dit is pijnlijk, waardoor de koe meer ligt, niet graag naar de melkrobot komt en vervolgens nog minder naar het voerhek komt. Om dit te voorkomen wordt er vanaf het begin van de zomer een buffer in het voer geadviseerd. Dit voorkomt een daling van de pens pH en voorkomt daarmee pensacidose. Daarnaast is het vaker voeren op een dag gewenst. Hierdoor ligt er vaker op een dag vers voer voor het hek en wordt de koe getriggerd om vaker naar het voerhek te komen.

tekst

Droogstand en opstart

Een groep koeien die nogal eens wordt vergeten tijdens de hittestress zijn de droogstaande koeien. Deze groep is minstens zo belangrijk. Een droogstaande koe produceert meer warmte omdat zij over het algemeen een structuurrijker rantsoen krijgt. Daarnaast heeft zij door het groeiende kalf ook meer moeite om de warmte kwijt te raken. De gevolgen zijn vaak niet direct zichtbaar. Echter uit onderzoek blijkt dat een koe met een verminderde opname in de droogstand tot 6 kg drogestof minder opneemt tijdens de opstart na afkalven. Dit heeft onherroepelijk gevolgen voor de melkproductie en in een later stadium ook op de vruchtbaarheid. Vooral voldoende ventileren met ventilatoren en vaker voeren van vers voer kan hierbij helpen.

Vliegenbestrijding

Gedurende de zomer zal de overlast van vliegen ook weer toenemen. Vliegen zijn niet alleen vervelend voor koeien, maar kunnen ook de oorzaak zijn van o.a. wrang, mastitis, houw en diarree. De meest voorkomende vliegen in de stal zijn de huisvlieg en stalvlieg. Waarbij de stalvlieg de meest vervelende is omdat deze steekt en zich voedt met bloed. Tijdig beginnen met de vliegenbestrijding is daarbij aan te raden. In het voorjaar kan al begonnen worden om de larven te bestrijden in de mestkelders. Voldoende ventilatie helpt om de overlast bij de koeien te beperken in de stal en bij de melkrobot. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van pouron middelen of oorplaatjes bij het vee, om de overlast te beperken. Ook het uitzetten van sluipwespen vroeg in het seizoen kan bedragen aan het verminderen van de vliegenoverlast.

Maatregelen tegen hittestress:

 • Voldoende ventileren, ook bij de melkrobot en droge koeien
 • Zorg voor voldoende vers water, wat onbeperkt beschikbaar en toegankelijk is.
 • Beweid koeien op de koele momenten van de dag.
 • Zorg voor vers voer:
  • Voer vaker op een dag
  • Gebruik een broeiremmer
  • Zorg voor voldoende voersnelheid in de kuil
 • Gebruik een buffer in het voer, om pensacidose tegen te gaan.
 • Bij langere warme periodes; pas het rantsoen aan en concentreer de energie.

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top