Verhoog de efficiëntie en winstgevendheid van uw voerstrategie door uw koeien vaker te voeren. Regelmatiger voeren stimuleert regelmatiger eten, dag en nacht, wat betekent dat koeien meer ruwvoer opnemen. Dit heeft een positief effect op de koegezondheid, vruchtbaarheid en melkproductie en draagt bij aan uw nettowinst.

Vers rantsoen

Door de opname van een grote hoeveelheid snel fermenteerbaar ruwvoer daalt het pH-niveau aanzienlijk; daardoor kan subklinische pensverzuring ontstaan. Pensverzuring beschadigt de penswand. Het ruwvoer gaat te snel door de pens, omdat de bacteriën die de ruwe vezels verteren niet actief zijn als de pH-waarde te laag is. Het ruwvoer wordt daardoor minder goed verteerd.

In het ideale geval eten koeien 10 tot 14 kleinere porties per 24 uur. Dit waarborgt juiste en stabiele pH-waarden voor een optimale benutting van het ruwvoer. Door de frequentie te verhogen van zowel het voeren als het aanschuiven, stimuleert u de koeien vaker naar het voerhek te gaan.

Wanneer u kleinere porties aanbiedt, worden koeien minder selectief, wat een positief effect heeft op de pH-stabiliteit in de pens. Daarnaast is er frequenter vers en smakelijk voer aan het voerhek beschikbaar.

Blijf geïnformeerd

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Onze oplossingen voor slim voeren

Lely Vector

Automatisch voeren is klaar voor jou

Haal meer rendement uit je voerstrategie door je koeien vaker te voeren. Dit stimuleert het frequent vreten overdag en ’s nachts waardoor koeien meer ruwvoer opnemen. Dat is goed voor de diergezondheid, vruchtbaarheid en productie. En ook voor de cijfers onderaan de streep.

Lely Juno

Het vergroten van ruwvoeropname was niet eerder zo eenvoudig

De Lely Juno neemt het repeterende werk van het meerdere keren per dag aanduwen van voer van u over. Door voer regelmatig aan te duwen, ligt het altijd binnen het bereik van de koe. Elke koe, zelfs de koeien die lager in rang zijn, kan het ruwvoer vreten dat ze nodig heeft voor een optimale pensgezondheid en groei.

Lely Cosmix

Krachtvoerstation voor koeien die net wat meer verdienen

Verhoogde melkproductie, verbeterde pensgezondheid en efficiënt voeren: het valt samen met de Lely Cosmix. Iedere koe krijgt het portie krachtvoer dat ze nodig heeft. Het Lely T4C managementsysteem biedt inzicht in de opname van krachtvoer en helpt de gezondheid van uw dieren te verbeteren.

Lely Calm

Voor optimale groei en ontwikkeling van kalf tot melkkoe

Verkort de opfokperiode en stimuleer de ontwikkeling van kalf tot sterke, gezonde en optimaal producerende herkauwer met de Lely Calm. Het drinkapparaat biedt de juiste melk op de juiste temperatuur en geeft inzicht in de melkinname per kalf.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top