Introduction

Sinds vandaag (12-03-2020) is besloten dat wij in ieder geval tot 3 april a.s. geen externe gasten bij ons op kantoor ontvangen. Dit houdt verband met het Corona virus. Gelukkig hebben wij momenteel geen gevallen in onze organisatie. Deze maatregel is dan ook getroffen om als bedrijf een bijdrage te leveren aan het indammen van het Corona virus in Nederland. We hebben besloten het event te verplaatsen, momenteel is nog niet bekend wanneer het event wel zal plaats vinden.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top