Marcel en Carina Molenaar runnen in Aarlanderveen een melkveebedrijf met 190 melkkoeien. Eind 2016 kozen zij ervoor om drie melkrobots te plaatsen in hun bestaande stal. ‘Het melken is écht veranderd’, stellen Marcel en Carina tevreden vast. Arbeid is flexibeler en efficiënter in te delen, en vooral de arbeidsbesparing ervaren ze als een groot voordeel.

Het bedrijf van de familie Molenaar is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Toen ze in 1998 een nieuwe 2 x 10 melkstal installeerden zijn ze van 90 naar 120 melkkoeien gegroeid. In 2006 hebben ze de bestaande stal verlengd en is de veestapel verder uitgebreid.

Krimpen of overstappen naar automatisch melken

De afgelopen jaren is het aantal melkkoeien gelijk gebleven op het bedrijf, maar is het melken wel veranderd. ‘Drie maanden geleden zijn bij ons drie nieuwe melkrobots geïnstalleerd’, vertelt Marcel enthousiast. ‘Deze keuze hebben we voornamelijk gemaakt om het werk te verlichten. Mijn vader wordt ouder en onze zoon is momenteel nog niet werkzaam op het bedrijf’, geeft Marcel aan. ’Het melken kostte ons vijf uur per dag. Toen hebben we onszelf de keuze gesteld: of krimpen of overstappen op automatisch melken.’ De familie koos voor het automatisch melken en hier hebben ze geen spijt van.

Robots inbouwen in bestaande stal

‘In het voortraject hebben we 3 tot 4 tekeningen uitgewerkt om tot de beste opstelling te komen’, vertelt Molenaar. De robots zijn uiteindelijk in tandemopstelling voor de oude melkstal geplaatst waardoor er qua looproutes voor de koeien niet veel is veranderd. ‘Qua ligboxen hebben we slechts 1 of 2 plaatsen ingeleverd om voldoende ruimte voor de robots te creëren, dit is van groot belang’, stelt de veehouder.

Een tijdelijk by-pass vanuit de melkstal

Om twee separatiehokken te creëren hebben Marcel en Carina ervoor gekozen om de oude machinekamer te slopen. ‘In september is dit gebeurd. We hebben toen vanuit de melkstal een tijdelijk by-pass gemaakt, waarbij de koeien buitenom werden geleid en zo terugkeerden in de stal.’ Tijdens de verbouwperiode zijn underlayment platen geplaatst rondom de bouwput, zodat de koeien niet elke verandering mee kregen.

Momenteel wordt er een strohok gerealiseerd op de plaats waar voorheen de melkput zat. Hiermee is de verbouwing bijna klaar en het resultaat mag er zijn! ‘Het is wel een uitdaging’, geeft Marcel aan, ‘Je moet een duidelijk plan maken en die vooral goed uitdenken.’ Marcel voegt hier als advies aan toe: ‘Je moet niet opzien tegen slopen, dit kost maar een paar dagen extra werk en je hebt er de komende 10 jaar voordeel van.’

‘Routine van het twee keer daags melken waren ze snel kwijt’

‘Het melken is écht veranderd’, stellen Marcel en Carina tevreden vast. Arbeid is flexibeler en efficiënter in te delen, en vooral de arbeidsbesparing ervaart de familie als een groot voordeel. Ze kijken tevreden terug op de opstart. ‘De eerste drie dagen hebben we de koeien drie keer per dag naar de melkrobot geleid. Na deze dagen waren ze de melkenstijd kwijt en stonden ze niet meer bij de melkstal.’

Geen loze kreten

Over de begeleiding vanuit het Lely Center in Maassluis zijn Marcel en Carina goed te spreken. ‘De drie dagen opstart was super’, geeft Marcel aan. ‘80% van de koeien snapte het na 3 dagen en de rest moesten we na deze dagen nog een paar keer begeleiden.’ Het opvolgen van de adviezen van Lely tijdens de opstart is van groot belang aldus Marcel. ‘Het zijn geen loze kreten die ze noemen. Ze zijn ervaren en hebben kennis, maar volg die wel op.’

Optimaliseren en continueren

Inmiddels draaien de melkrobots al ruim drie maanden op het bedrijf en dit bevalt de familie goed. ‘Door de informatie die de melkrobot ons geeft kunnen we de gezondheid van de koeien beter en sneller monitoren’, noemt Marcel als één van de voordelen. De robot heeft veel te bieden geeft hij aan.

Cow Locator

De interesse voor nieuwe ontwikkelingen is groot bij Marcel. ‘We proberen in de tijd vooruit te gaan, zodat we over 5 jaar up-to-date zijn.’ Zo maakt de innovatieve veehouder sinds kort ook gebruik van de Lely Cow Locator. Met dit systeem heeft hij snel inzicht in de koe positie in de stal. Marcel: ’Het is een stuk gemak en scheelt ons veel tijd. Nu kunnen we in één opslag zien waar de attentiekoeien zich in de stal bevinden.’

Momenteel ligt de focus binnen het bedrijf voornamelijk op het verder optimaliseren wat betreft melkproductie, gehaltes van de melk en graslandkwaliteit. ‘Ons bedrijf is nu mooi in verhouding, qua land en aantal koeien’, vertelt Marcel tevreden. ‘In de komende 5 jaar richten we ons op het optimaliseren en continueren van het bedrijf.’

Bedrijfsgegevens

Marcel en Carina runnen in Aarlanderveen een melkveebedrijf met 190 melkkoeien, 80 stuks jongvee en 100 hectare land. Eind 2016 hebben zij drie Astronaut A4 melkrobots ingepast in hun bestaande stal. Het rollend jaar gemiddelde ligt op 9162 kg per koe per jaar met 4,43% vet en 3,41% eiwit. De gemiddelde leeftijd van de koeien is 4,06 jaar.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top