In het Twentse Saasveld runnen Henry en Mariëlle Frongink een melkveebedrijf met circa 150 koeien. Voorheen stonden de ondernemers dagelijks samen in de melkput. “De melkput was echt af en aan vervanging toe” aldus Mariëlle, daarnaast zorgde het dagelijks melken voor schouderproblemen bij Henry. In hun zoektocht naar een nieuw melksysteem werd een carousel overwogen. “Een mooi systeem, maar vraagt wel een nieuw gebouw. Het liefst zouden we dan een nieuwe stal bouwen alleen de zekerheid van een opvolger is er nog niet.” In hoen zoektocht kwam men uit bij melkrobots. “Dit is toen snel gegeaan want drie maanden later molken we met 3 melkrobots!”

Vanwege de beperkte ruimte in de bestaande stal is inventief te werk gegaan. Zo is bewust gekozen voor lage muren zodat het overzicht over de stal en koppel behouden wordt. Aan één kan van de voergang melkt een Astronaut A5 de vaarzen, terwijl aan de andere kant twee A5’s in kassaopstelling de rest van de koeien melkt. Vanwege de beperkte ruimte in de bestaande stal is inventief te werk gegaan. Zo is bewust gekozen voor lage muren zodat het overzicht over de stal en koppel behouden wordt. Aan één kan van de voergang melkt een Astronaut A5 de vaarzen, terwijl aan de andere kant twee A5’s in kassaopstelling de rest van de koeien melkt.

"De melkrobot melkt beter dan wijzelf"

"Het gaat boven verwachting. We hadden niet verwacht dat het zó goed ging lopen." Je moet het vertrouwen hebben in de robots en je eraan overgeven stellen de veehouders. "De robots geven ons de zekerheid dat het melken doorgaat", stellen ze. "En ook de ervaring van het Lely Center geeft vertrouwen." Mariëlle voegt toe: "Bovendien melkt de robot beter dan wij zelf. De robot melkt per kwartier, waardoor je nooit blind melkt. We zien ook dat de koeien minder melk uitliggen waardoor we de boxen schoner kunnen houden."

Met de omschakeling naar robotmelken is de bedrijfsvoering veranderd voor de veehouder. “Het werk is anders, je bent niet meer fysiek aan het melken maar op een andere manier aan het werk. Daarnaast hoeven we geen vervangers meer te regelen wanneer we zelf niet kunnen melken. We zijn nu flexibeler.”

Naast de Astronaut A5 melkrobots zijn er een Juno, Discovery SW en Grazeway (beweidingsbox) te zien op dit bedrijf.

Minder krachtvoer, aandeel ruwvoer omhoog

Met de Vector voeren de veehouders minder krachtvoer in de boxen en meer ruwvoer en enkelvoudige producten aan het voerhek. Yme: “Onze voerkosten zijn mede hierdoor met 2 cent per liter gedaald.” Ook wordt het ruwvoer beter benut zien de veehouders. “De koeien nemen het voer beter op tijdens de lactatie en vreten 1 à 2 kilo droge stof meer in droogstand”, noemt Yme als belangrijk voordeel. “En koeien die aan het voerhek meer vreten zijn gezonder”, stelt Bjinse.

Eerder waren de veehouders 21 uur per week bezig met het voeren. “Omdat je dan alles zelf moet doen kun je geen kleine hoeveelheden maken, waardoor we voor kleine groepen een rantsoen maakten voor 2 à 3 dagen. Dit werkte voor geen meter”, concludeert Yme. “Nu zijn we ongeveer acht uur per week bezig met de voerkeuken”, geeft de veehouder aan en voegt hier aan toe. “We kunnen nu ook de kleine groepen een op maat gemaakt vers rantsoen aanbieden.” De veehouders zien dat de groepen hierdoor veel makkelijker opstarten. “We voeren nu nog exacter, dat lukt je zelf nooit.”

Op het bedrijf van Lawerman voert de Vector in totaal 18 keer per dag voor 5 verschillende groepen. “Naast onze droge, nieuwmelkte en oudmelkte koeien krijgen ook onze 8 ‘showkoeien’ een speciaal rantsoen”, lacht Yme. De 70 oudmelkte koeien gaan overdag de weide in, afhankelijk van de hoeveelheid voer dat ze buiten krijgen worden ze binnen bijgevoerd. “De vector ziet zelf of er bijgevoerd moet worden, eerder moesten we dit zelf inschatten en nu krijgen ze precies wat ze nodig hebben.”

Koeien zien er beter uit, gezonder en voller

De Vector rijdt op het bedrijf van Lawerman van de 50 jaar oude ligboxenstal naar de aangebouwde stal van 2004 en opent automatisch de deuren. In het nieuwe gedeelte is er, met 135 koeien en 90 vreetplekken, overbezetting aan het voerhek. “Hierdoor kunnen ze niet allemaal tegelijk vreten”, noemt de veehouder. “Met de Vector hebben alle koeien evenveel kans op vers voer”, vertelt Yme. Door het constant voeren en aanschuiven zien de veehouder minder pH schommelingen in de pens. ” Daardoor vermindert de kans op pensverzuring, dit zorgt voor een betere vruchtbaarheid en een hogere productie”, merken de veehouders. “De koeien worden vaker gevoerd waardoor ze gestimuleerd worden om te vreten. Hierdoor blijft de productie op peil, ook op hete dagen”, vertelt Yme tevreden. Bovendien is de gezondheid aanzienlijk verbeterd. “De koeien die wat mankeren knappen veel beter op, ook hebben ze minder klauwproblemen.”

“Als je echt met voeren bezig wilt zijn dan is een Vector een meerwaarde”, stellen de veehouders. “Kosten zijn er sowieso wel, maar je moet naar het totaalplaatje kijken. Wat hou je uiteindelijk onder de streep over”, aldus Yme. “Doordat er constant vers voer ligt is onze veestapel gezonder, blijft de productie op peil, maar besparen we ook arbeid die we weer kunnen gebruiken voor andere zaken.”

Werken met koeien wordt alleen maar leuker

Met goed voer en een uitgebalanceerd rantsoen voor het voerhek richten de veehouders zich nu op het verhogen van de levensduur van de koeien. “Oudere koeien zorgen voor een hogere voerefficientie, dus hoger saldo”, stelt de jonge boer. ”De koeien moeten het makkelijk kunnen doen en hoeven bij ons niet op hun tenen te lopen.“

Bjinse en Yme zijn echte veeliefhebbers. Dit heeft ervoor gezorgd dat de koeien ook op keuringen graag gezien zijn. “Dit is echt een hobby”, noemt Bjinse. “Dit maakt het werken met de koeien alleen maar leuker en maakt je nog meer gedreven.“

Bedrijfsgegevens

In Saasveld runnen Henry en Mariëlle samen met vier kinderen Denise (9), Ruud (13), Kirsten (15), Lisanne (17) een melkveebedrijf. Hier houden zij 150 koeien en jongvee tot 6-7 maand. De rest van het Jongvee staat op Henry’s ouderlijk bedrijf en bij een jongveeopfokker. Het bedrijf heeft 80 hectare in gebruik. Het landwerk doen ze in eigen beheer. De gemiddelde productie per koe per dag is 32,6 kg met 4,46% vet en 3,53% eiwit. Het celgetal ligt onder de 100 en het BSK is 46. Het gemiddelde aantal melkingen ligt op 3,1 per koe per dag. 

Top