In Huize Ruijter in Tollebeek (Noordoostpolder) kijkt kleine Ivan liever naar mooie grazende koeien op de telefoon van zijn moeder dan naar tekenfilms. ‘Hij is gek op koeien’, vertellen Erwin en Ludy-Anne Ruijter. Dat de interesse voor koeien nu al groot is, is niet verrassend. Erwin runt samen met zijn ouders en broer Stefan een melkveebedrijf met inmiddels 120 melkkoeien en 90 stuks jongvee. Het zijn echte koeienboeren die de focus leggen op een optimale koegezondheid- en welzijn. Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde leeftijd van de koeien hoog ligt op het bedrijf en de familie Ruijter op plek 9 staat in de lijst van de top 25 best presterende robotmelkers. Aan de keukentafel vertelt Erwin enthousiast over het familiebedrijf.

‘Er is de afgelopen 7 jaar veel veranderd binnen ons bedrijf. In 2013 hebben we een nieuwe stal gebouwd waar inmiddels twee melkrobots draaien. Ook zijn we de laatste jaren, vanuit eigen aanfok, flink gestegen in het aantal melkkoeien.’ Van 60 koeien in de oude situatie groeide de familie Ruijter na de bedrijfsverplaatsing naar 120 koeien. Het oude melkveebedrijf is gevestigd in Urk, waar de ouders van Erwin wonen, en is nog steeds de plek waar het jongvee gehuisvest wordt.

Wennen aan zoveel koeien

Met de bouw van de nieuwe stal en het groeiende aantal melkkoeien is er voor de familie behoorlijk wat veranderd. ‘We moesten wel wennen aan zoveel koeien’, geeft Erwin aan. In 2013 is de familie Ruijter overgestapt op automatisch melken. Het doel om 120 koeien automatisch te melken is voor de familie Ruijter inmiddels behaald. ‘We zijn momenteel erg tevreden. Onze koeien zijn gezond en het bedrijf draait goed. Onze doelstelling is nu om de melkproductie verder te verhogen van 11.500 naar 12.000 kg melk per koe per jaar.’ Dit doel willen ze behalen door goed management en goede voeding. Een stijging is zeker mogelijk’, geeft Erwin vastbesloten aan. Met de nieuwe stal en groei in de veestapel richt de familie Ruijter zich nu voornamelijk op het optimaliseren van het bedrijf. ‘Het is nu nog onzeker over het aantal koeien die we straks mogen melken, dus ons doel is nu voornamelijk een goed rendement draaien.’

Ruim 1000 kg melk extra met melkrobot

Drie jaar geleden heeft de familie Ruijter de visgraatmelkstal ingewisseld voor een melkrobot in de nieuwe stal. Met de komst van de melkrobot zagen ze de melkproductie met 1000 kg stijgen. ‘We zaten eerst op 10.000 kg melk per koe en inmiddels zitten we op ruim 11.000 kg.’ Het grootste voordeel van het automatisch melken is volgens Erwin het contact met de koeien. ‘Met de melkrobot loop ik veel vaker tussen de koeien om te kijken hoe het gaat en heb ik meer tijd om de koegezondheid in de gaten te houden.

Mooie koeien

Erwin is een echte koeienboer. Het werken met de koeien heeft dan ook de doorslag gegeven om ook in de maatschap van zijn ouders te treden. ‘Ik wordt blij van een mooie koe die veel produceert’, vertelt hij enthousiast. De interesse voor de fokkerij is bij de koeienboer dan ook groot. Erwin is bewust bezig met het kiezen van de juiste stier bij elke koe. ‘Ik kijk goed naar de juiste balans bij paringen. Hierbij zijn de frame eigenschappen erg belangrijk. Waar ik voornamelijk op let zijn de bouw van de koe, afstamming, goede uiers en de gehaltes.’ Volgens Erwin zijn het juist de verschillende sterke frame eigenschappen van de koe-stier combinatie die elkaar aanvullen, waardoor er een sterke koe ontstaat.

Duurzame koeien

Met een gemiddelde leeftijd van 4,11 jaar van de koeien op het bedrijf scoort Erwin bovengemiddeld. Een goede verzorging voor de koeien staat volgens de veehouder aan de basis voor duurzame koeien. ‘Dit begint al bij de kalveren’, geeft Erwin aan. ‘De beginperiode van de kalveren is enorm belangrijk. Ze moeten gezond zijn en goed groeien. Goede voeding betekent gezonde kalveren’, aldus Erwin. Het rantsoen van de kalveren op het bedrijf bestaat onder andere uit krachtvoer, mineralen en hooi.

Gezonde koeien is de basis

De oudste melkgevende koe in de stal van de familie Ruijter is 17 jaar oud laat Erwin met trots weten. ‘Gezonde koeien is de basis’, geeft de topmelker aan. Hij loopt met grote regelmaat door de stal om de koeien te controleren. ‘Regelmatig door de stal heen lopen om te kijken of alle koeien liggen te herkauwen, glimmend in de vacht zitten en goed rond zijn is van groot belang.’ Het belangrijkste streven op het bedrijf is en blijft een goede diergezondheid. ‘Voordat ik de stal in loop kijk ik de attentielijst op mijn Managementprogramma T4C (Time for Cows) goed na om te checken of er bijzonderheden zijn.’ Op deze wijze heeft Erwin meer controle over de kudde. Daarnaast geeft de veehouder aan langer door te gaan met zieke koeien waardoor de gemiddelde leeftijd hoger uitkomt. ‘Maar’ voegt hij eraan toe ‘de gemiddelde leeftijd van onze koeien is ook wel eens 6 geweest.’ Dat de gemiddelde leeftijd momenteel lager ligt dan doorgaans op het bedrijf is te verklaren door de flinke groei in het aantal melkkoeien de afgelopen jaren.

Efficiënt in en uitkuilen van ruwvoer essentieel

Ook de juiste voeding is fundamenteel voor gezonde koeien geeft Erwin aan. De koeien van de familie Ruijter worden voorzien van vers kuil en laten weinig restvoer achter. Het secuur afdekken en afsluiten van de kuil is volgens de veehouder essentieel voor een betere voerkwaliteit. ‘Ik ben erg zorgvuldig als het gaat om het afdichten van de kuilbult. Hierdoor blijft de kuil vers en ontstaat er geen broei. De koeien vreten er goed van en laten weinig restvoer achter.’ Het rantsoen van de droge koeien bestaat uit maïs aangevuld met mineralen en calciumbinder. ‘Wij voeren de droge koeien bewust geen kuil waardoor ze zonder problemen opstarten en afkalven.’

Bedrijfsgegevens

Erwin en Ludy-Anne Ruijter wonen samen met kinderen Vienne en Ivan in Tollebeek. Hier runnen zij samen met de ouders van Erwin en broer Stefan een melkveebedrijf met 120 melkkoeien en 90 stuks jongvee. De gemiddelde productie ligt op 11.400 kg melk met 4,31 % vet en 3,50% eiwit. De gemiddelde leeftijd van de koeien is 4,11 jaar oud. Gemiddelde levensproductie in de stal is 32.700 kg melk. Het aantal melkingen per koe per dag ligt op 2,8.

 

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top