In het Brabantse Westerhoven runnen Frans en Hèlene Houtappels een melkveebedrijf met 100 melkkoeien. Ze melken een groep koeien op de robot en een groep in de melkstal. Op 25 januari zijn ze begonnen met een nieuwe Meteor klauwgezondheidsaanpak van Lely. Frans: ‘Niet alleen het loopgedrag is flink verbeterd, ook de productie laat een stijging zien.’

Frans en Hèlene waren al langer op zoek naar een effectieve werkwijze om de klauwgezondheid te verbeteren omdat ze veel uitval hadden door klauwproblemen. ‘We werkten regelmatig met een voetbad bij de droge koeien en de koeien op de melkstal’, vertelt Hèlene. ‘Dit hebben we ook geprobeerd bij de melkrobot, maar deze hebben we hier meteen weggehaald want toen wilden de koeien niet meer uit de melkrobot.’ Ook werd de koppel twee keer per jaar bekapt en bij droogzetten behandeld in de klauwbekapbox. Frans: ‘Met deze methodes lukte het ons niet om de klauwgezondheid structureel te verbeteren.’

Intensieve dagen met mooie resultaten

Begin dit jaar startte Houtappels dan ook met de Meteor aanpak en inmiddels zien ze zichtbare verschillen. Frans: ’Voorafgaand hebben we samen met Guus de Wit, adviseur van Lely, doelen gesteld en heeft hij ons goed voorbereid op de aanpak.’ Dit was van groot belang aldus Frans. In de eerste fase zijn de klauwen in drie rondes behandeld tot ze helemaal gezond waren. ‘Vooral de eerste ronde was intensief’, geeft de veehouder aan. ‘We hebben in drie dagen alle poten omhoog gehaald, gewassen en alle klauwen met een spreidtang en zaklamp bekeken en behandeld.’ In totaal zijn er 106 melkkoeien en 30 stuks jongvee (>15 maanden) gecontroleerd. ‘Tijdens deze periode moet je constant scherp blijven’, vertelt Frans. ‘Je moet ‘s middags na de koffie net zo scherp zijn als ’s ochtends en alle (kleine) plekjes behandelen’.

Tijdens de behandelrondes zagen Frans en Hèlene dat de vaarzen ook al Mortellaro hadden. Dat het jongvee ook aangepakt wordt in de totaalaanpak zien zij dan ook als een logisch begin.

tekst

'Na een paar dagen liepen de koeien al veel beter'

Na de eerste behandeling waren de klauwen al zichtbaar verbeterd. ‘Je zag meteen dat de koeien beter gingen lopen’, geeft Frans tevreden aan. Houtappels is erg positief, want naast het loopgedrag laat de productie ook een stijging zien. ‘Bovendien laten de koeien ook weer zien dat ze tochtig zijn’, noemt Hèlene als voordeel. ‘Koeien die nooit iets lieten merken springen nu door de stal!’ De veehouders zien door de aanpak dat de koeien gezonder zijn. ‘We hebben de Mortellaro nu goed onder controle. Er mogen best nog kleine plekjes zijn, zolang de koeien er geen last van hebben. Gezonde koeien is voor ons het belangrijkste,’

Droge koeien en jongvee behandelen

De klauwen worden met de Lely Automatic Sprayer in de robot elke melking gereinigd en behandeld. De droge koeien en de koeien in de melkstal worden één keer in de week met de Lely Mobiele Sprayer behandeld. ‘In de melkstal spuit ik de poten eerst schoon en dan behandel ik ze met de Sprayer’, aldus Frans. ‘De koeien zijn er aan gewend en het kost mij slechts 10 minuten extra tijd.’

Frans en Hèlene zijn erg tevreden met de totaalaanpak: ‘We willen dit niveau nu vasthouden. Over een jaar zal er nog wel eens een koe behandeld worden, maar zijn de vaarzen minder aangetast. Wanneer we de Mortellaro zover kunnen onderdrukken dat onze koeien er geen last meer van hebben, dan is het perfect.’

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top