In het Groningse Sellingen runt Heinie Alting samen met zijn vrouw Ina en zoon Niek een biologische melkgeitenhouderij. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf een flinke ontwikkeling doorgemaakt, en is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met 1100 melkgeiten op 70 hectare grond. Met de bouw van een nieuwe stal in 2017 en de komst van een nieuwe melkstal, kon de automatisering niet uitblijven. Sinds een jaar werken ze met het Lely Vector automatisch voersysteem. Heinie Alting: “Met de Vector hebben de geiten altijd vers voer ter beschikking, waardoor de geiten minder selecteren en meer vreten.”

De afgelopen jaren is het bedrijf van de familie Alting uitgegroeid tot een volwaardig biologisch geitenbedrijf. In 2004 zijn ze omgeschakeld van traditionele akkerbouw naar melkgeiten. “We zijn met 100 geiten begonnen in 2004 en nu is de bouw van de nieuwe stal bijna klaar en hebben we ruimte voor 1400 geiten”, vertelt Heinie. Voor de omschakeling combineerde Alting zijn akkerbouwbedrijf met een baan buitenshuis, maar het ondernemerschap bleef kriebelen. “We zijn gaan rondkijken in verschillende sectoren en uiteindelijk hebben we gekozen om een geitenbedrijf te startten. Ik had gelijk een klik met die beesten”, vertelt Alting enthousiast. “Ze zijn eigenwijs, nieuwsgierig en hebben een geweldige rust over zich.“ Samen met zoon Niek, die ook fulltime geitenboer is, runt hij het bedrijf. Zijn vrouw Ina helpt parttime mee.

Inmiddels staan er twee ruime, lichte potstallen waar de geiten tevreden liggen te herkauwen. De rust is duidelijk merkbaar. Sinds mei vorig jaar voeren ze de geiten met het Vector automatisch voersysteem. Alting: “Voorheen voerden we de geiten één keer per dag met een mengwagen en schoven we het voer een paar keer per dag aan. Nu worden de geiten in beide stallen de gehele dag door van vers voer voorzien.” Toch was Alting niet meteen overtuigd toen de Vector in beeld kwam. “We wilden graag brok voeren en dit zagen we eerst niet zo zitten. Toen zijn we gaan rondkijken op een ander geitenbedrijf en zagen we dat zij de kuil in de voerkeuken hadden staan en de brok in silo’s ernaast. Toen was onze twijfel weg en werd het echt interessant voor ons.”

Meerdere rantsoenen eenvoudig monitoren en bijsturen

In de nieuwe stal is de voerkeuken ruim opgezet, vanuit hier voert de Vector vijf groepen in twee stallen. “Momenteel voeren we drie verschillende rantsoenen, maar dit is ook wel eens vijf”, geeft Alting aan. “Met dit systeem is dit geen probleem.” Het rantsoen van de geiten bestaat momenteel uit vijf soorten kuil en vier soorten brok. “Wij streven ernaar om vier keer per dag te voeren en hier passen wij onze kilo’s op aan”, vertelt de geitenhouder. “Via de computer of telefoon kunnen we eenvoudig het rantsoen monitoren en waar nodig bijsturen.”

Gemiddeld vier keer per dag worden de geiten van Alting voorzien van vers voer, afhankelijk van de behoefte. De voerhoogte is afgesteld op 20 mm, wanneer de Vector met de voerhoogte sensor ziet dat het voer onder deze mm komt, dan gaat hij opnieuw voeren. “s Morgens begint de Vector om 04.00 uur met het bereiden van het voer. De droge geiten en de verse enters worden dan eerst gevoerd”, vertelt Heinie. “Tijdens het melken begint de Vector met het voeren van de andere groepen. Ondertussen haal ik het restvoer weg en kan ik de potten instrooien. Wanneer de geiten terugkomen van het melken ligt er vers voer voor het hek en kunnen ze gelijk eten. Om 23.00 uur stopt de Vector, zodat de geiten ’s nachts absolute rust hebben.”

“Scheelt ons al zo’n 2 uur in de ochtend”

Volgens Alting is de flexibiliteit die de Vector geeft een grote winst. De voerkeuken vullen ze bij wanneer het hun uitkomt en de Vector redt zichzelf. “We kunnen de arbeid op het bedrijf veel efficiënter indelen. Het voeren is uit handen genomen waardoor we arbeid besparen en flexibeler zijn.” Het grootste voordeel noemt Alting dat de Vector begint met voeren tijdens het melken. “Hierdoor kunnen de geiten gelijk vreten wanneer ze terugkomen, én hiermee winnen wij veel tijd. Dit scheelt ons al zo’n 2 uur in de ochtend.”

“De geiten zijn voller”

“Geiten moet je verwennen”, stelt Alting. “Het zijn eigenwijze beesten en kieskeurig als het gaat om het rantsoen. Doordat we nu constanter en nauwkeuriger voeren is er minder selectie aan het voerhek. Hierdoor vreten ze meer en zijn de geiten voller.” Dat de melkproductie stijgt is een logisch gevolg geeft Alting aan. “Het afgelopen jaar was het vrij onrustig op ons bedrijf door alle werkzaamheden en de bouwvakkers die rondliepen. Geiten zijn heel gevoelig waardoor we in de productie nog geen stijging hebben kunnen meten”, geeft de geitenhouder aan. “Maar je ziet dat de geiten meer vreten en dit is een goed teken.” Bovendien merkt Alting dat er ook aanzienlijk minder restvoer ligt.

“Niet alleen meer rust voor de geiten"

“Het voordeel van dit systeem is dat de Vector niet alleen voert, maar ook het voer aanschuift, waardoor er minder concurrentie aan het voerhek is”, merkt Alting. “Geiten die niet zo dominant zijn komen hierdoor ook voldoende aan bod. Eerder zag je dat de dominante groep het krachtvoer er tussen uit at, waardoor de ranglage geiten minder krachtvoer binnenkregen. Met de Vector hebben ook de ranglage geiten beschikking tot vers voer. Dit zorgt voor rust in de koppel.”

“Niet alleen is er meer rust voor de geiten, maar ook voor ons”, geeft de geitenhouder aan. “Eerder deden we alles zelf en dit was erg druk, ‘ren je rot’ zeg maar. Wanneer wij rustiger zijn, zijn de geiten ook rustiger. Nu kom je ’s ochtends 09.00 uur de stal in en heerst er rust, dan zijn de geiten gemolken en hebben ze al gegeten.”

Geitenbedrijf verder optimaliseren

Momenteel worden de laatste details afgewerkt in de nieuwe geitenstal, dan is de bouw bijna klaar en kunnen de geitenhouders zich weer volledig focussen op de geiten. “Het is een gekkenhuis geweest het afgelopen jaar”, geeft Heinie aan. “We willen nu eerst weer structuur en rust creëren op het bedrijf.” Hoe het bedrijf er over 5 jaar uitziet durft de geitenhouder niet te zeggen. “Misschien is er dan weer wat veranderd, wie weet. Ons doel is nu eerst om het bedrijf verder te optimaliseren, onder andere op het gebied van lammerenopfok en sleufsilo’s, en doorgroeien naar 1400 geiten uit eigen opfok. Verder richten we ons op een gezonde grond voor een nog betere voerkwaliteit. Kortom”, besluit de biologische geitenhouder tevreden, “de basis optimaliseren.”

Bedrijfsgegevens

Heinie Alting runt sinds 2004 samen met zijn vrouw Ina en zoon Niek (26) een biologisch geitenbedrijf met 70 hectare grasland in het Groningse Sellingen. De geiten worden twee keer daags gemolken in een 120 stands melkstal en vier maal daags naar behoefte gevoerd door de Lely Vector. Het rollend jaargemiddelde is rond 1000 kg per jaar per geit met 4% vet en 3,7% eiwit. 

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top