Efficiëntie, werkplezier en koecomfort kenmerkt de stal van de familie Lubbersen in het Overijsselse Holten. Met een vrijloopstal, automatisch melken én automatisch voeren hebben de melkveehouders helemaal ingezet op comfort voor mens en dier. Met de komst van het Vector automatisch voersysteem in 2015 is het melkveebedrijf klaar voor de toekomst. Wim Lubbersen: “Met de voerrobot besparen we veel arbeid en zijn we flexibeler, waardoor we het werk veel efficiënter kunnen indelen.”

Wim en Els Lubbersen runnen samen met hun kinderen Kevin, Twan en Claudia een melkveebedrijf met 190 koeien. Het hele gezin is betrokken bij het bedrijf. Kevin en Twan studeren momenteel in Dronten, maar komen in het weekend graag thuis om mee te werken.

De innovatieve stal van de familie Lubbersen is echt gebouwd voor de koe. De stal is aan drie zijden volledig open wat zorgt voor een fris stalklimaat. De huidige stal is in gedeelten gebouwd vertelt Wim. “In 2001 is de oude stal afgebroken en hebben we één grote kap gebouwd. De stal hebben we van binnen stap voor stap ingericht.” In 2011 hebben de veehouders een ruime vrijloopstal gebouwd voor de oudere en droge koeien, met als doel een langere levensduur. “

De vrijloopstal heeft een compostbedding van houtsnippers”, legt Wim uit. “Hier worden 60 koeien gemolken met één Astronaut A3 melkrobot en de overige 120 koeien in de ligboxenstal worden gemolken met twee A3 Astronaut melkrobots.” In 2008 is Lubbersen gestart met robotmelken met als belangrijkste reden arbeidsverlichting. “Met automatisering was onze groeimogelijkheid groter. Melken en voeren zijn arbeidsintensieve werkzaamheden”, stelt de veehouder. “Door dit te automatiseren behaal je de meeste tijdwinst.” Sinds de komst van de robots zijn ze in omvang geleidelijk gegroeid van 90 naar 190 koeien.

Wat is secuur voeren?

Het bedrijf van de familie Lubbersen is continue in ontwikkeling. Ze staan open voor feedback en nieuwe ideeën. Zo deden de melkveehouders in 2010 mee aan een proef met de pH bolus, een sensor die in de pens de pH en temperatuur meet. “Dit gaf ons veel inzicht over wat onze koeien daadwerkelijk binnen krijgen”, geeft Wim aan. “Hierdoor ontstond bij ons de vraag; wat is secuur voeren? Dat is constant en regelmatig voeren. Je bent zelf ook op je best wanneer je op regelmatige tijden eet en dit is bij koeien nog veel meer het geval.” Dit was voor de veehouder een belangrijke  reden om aan automatisch voeren te gaan denken. Al snel kwam de Vector in beeld. “Vooral het eindresultaat aan het voerhek van een goed gemengd rantsoen in combinatie met een goede kostprijs van het systeem, sprak ons aan én dat het makkelijk inpasbaar is in de bestaande stal was voor ons een groot voordeel.”

Met z'n allen om tafel

Samen met o.a. de veearts en de voeradviseur is de familie Lubbersen om tafel gegaan om te kijken naar de mogelijkheden wat betreft automatisch voeren. “We hebben met z’n allen een melkveebedrijf bezocht waar de Lely Vector draait om te zien hoe het systeem werkt en of het binnen ons bedrijf zou passen. Als veehouders kijken wij voornamelijk naar de koeien; ligt er voer voor het hek? Hoe is de mest? De erfbetreders kijken vanuit een ander perspectief, naar (voer) technische aspecten. Zo kun je samen een totaalbeeld vormen.“ Voor Lubbersen is het belangrijk om samen met het gezin én de erfbetreders bedrijfsbeslissingen te nemen.

“Iedereen werkt mee aan het bedrijf en we moeten het met zijn allen doen. Samen stellen we doelen op”, vertelt Els. “De keukentafel is hierin een belangrijke plek, hier ontstaan gesprekken, wordt gediscussieerd en worden beslissingen genomen.” Dat ze het aan de keukentafel met elkaar eens zijn is voor het gezin enorm belangrijk. “Als het hier goed gaat, dan gaat het achter ook goed”, vertelt Wim lachend. “Plezier in het werk is voor ons enorm belangrijk en automatisering speelt hierin een belangrijke rol. Je bent veel flexibeler en hierdoor heb je ook meer tijd voor sociale activiteiten in de buurt, zoals het paasvuur waarvan de voorbereidingen alweer in volle gang zijn!”

Verwachtingen ruimschoots overtroffen

In de zomer van 2015 is het automatisch voersysteem opgestart bij de familie Lubbersen, én de verschillen waren al snel merkbaar. “De Vector schuift en voert ook ’s nachts door, waardoor de koeien ’s nachts actief blijven. Ze worden naar het voerhek getrokken om te vreten en daarna bezoeken ze de melkrobot”, vertelt Kevin. “Hierdoor is de activiteit op de robot ’s nachts flink gestegen. Ook is het aantal robotbezoeken gestegen naar 3,1 melkingen per koe per dag”

Voor de opstart van de Vector hebben de veehouders duidelijke doelstellingen op papier gezet. “We gingen uit van een totale melkstijging van 40.000 liter”, vertelt Lubbersen, “en we kunnen zeggen dat deze doelstelling ruimschoots behaald is.” Met de komst van de Vector hebben de veehouders, in samenwerking met de voerleverancier, ook enkele aanpassingen gedaan in het rantsoen. “Samen met het automatisch voeren heeft dit geresulteerd in een stijgende melkproductie van maar liefst 100.000 liter melk!”, vertelt de veehouder tevreden. “Bovendien is de vruchtbaarheid aanzienlijk verbeterd en zijn onze dierenartskosten flink gedaald, van €0,89 in 2015 naar €0,67 per 100 kg melk.”

De familie Lubbersen noemt flexibiliteit als grootste voordeel van de voerrobot. “Toen we de koeien nog zelf voerden met een 12 kuub voermengwagen kwam er weleens een zieke of afkalvende koe tussendoor, waardoor het voeren op een tweede plek kwam. Dan is het ritme van het voeren al snel weg”, vertelt Wim. “Nu vullen we de voerkeuken drie keer in de week en de Vector redt zichzelf. Hierdoor kunnen wij ons bezig houden met andere belangrijke zaken. Bovendien kan het bedrijf gewoon doorgaan mocht er iemand weg moeten, want de voerkeuken vullen kan iedereen.”

“Plezier in het werk is voor ons enorm belangrijk en automatisering speelt hierin een belangrijke rol.”

Bedrijfsgegevens

In Holten runnen Wim en Els Lubbersen samen met hun kinderen Kevin (21), Twan (21) en Claudia (16) een melkveebedrijf met 100 hectare grond in gebruik. Ze melken 190 koeien en houden daarnaast op een andere locatie rond 85 stuks jongvee. Het rollend jaargemiddelde per koe ligt op 10.034 kg melk met 4,29% vet en 3,58% eiwit. Het celgetal is 131. De gemiddelde leeftijd van de koeien ligt op 4,03 jaar, dit vanwege een hogere afvoer door het fosfaatreductieplan. De  voerefficiëntie is 1,5.

Mocht ik het bedrijf overnemen dan zal ik op dezelfde lijn doorgaan. Stabiel doordraaien en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen, want stilstand is achteruitgang.” - aldus Kevin Lubbersen.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top