Op Texel zijn 43 melkveebedrijven te vinden, één daarvan is Firma Slot. Een gemengd bedrijf waar naast de melkveehouderij ook een akkerbouwtak te vinden is. Dit familiebedrijf heeft al vier generaties lang een gemengd bedrijf. Nu is Mark Slot aan de beurt om het bedrijf voort te zetten. Het bedrijf runt hij samen met zijn ouders, Niek en Saskia Slot, en medewerkers John en Sander. Met de bouw van een compleet geautomatiseerde stal in 2014 is er op het bedrijf veel veranderd. Mark Slot: ‘We hebben een flinke stap gemaakt de afgelopen twee jaar. Met de automatisering is onze melkproductie met ruim 15 procent gestegen.’

Tot een paar jaar geleden werden de toen 90 melkkoeien van de familie Slot gehuisvest in de oude ligboxenstal uit 1974. Hier werden ze gemolken in een 2 x 6 visgraat melkstal.  ‘Onze oude stal was erg verouderd en was echt op’, vertelt Mark Slot. ‘De vraag was wat gaan we doen? Wel of geen koeien melken in de toekomst?’ De familie besloot om een nieuwe stal te bouwen met als doel uit te breiden tot 120 melkkoeien, want zoals Mark aangeeft, zien zij in de toekomst zeker kansen in de melkveehouderij sector. Het plan voor de nieuwe stal lag al enkele jaren klaar, met enkele aanpassingen in de tekening kon de bouw beginnen. Inmiddels zijn ze dat doel al voorbijgestreefd met 129 melkkoeien in de nieuwe stal!

De omschakeling naar automatisering

In 2014 is de bouw van de nieuwe 0+6+0 stal met 144 ligboxen begonnen. ‘Met het plan van de nieuwe stal was het voor ons meteen duidelijk dat we melkrobots gingen plaatsen.’ De keuze voor Lely was snel gemaakt vertelt Mark. ‘Op het eiland is één Lely monteur werkzaam die snel ter plaatse is, waardoor de robot nooit lang stil staat. Dit was voor ons een belangrijk pluspunt.’ De twee Lely Astronaut A4 melkrobots staan in de ruime stal centraal opgesteld. Het bleef echter niet alleen bij twee melkrobots. Het Lely Vector automatisch voersysteem zorgt ervoor dat de koeien de gehele dag voorzien zijn van vers voer in de stal; twee Discovery mestrobots rijden rond om de vloer schoon te houden en met het Lely Grazeway systeem kunnen de koeien naar buiten. In de stal is alles op elkaar afgestemd. ‘Het geeft ons veel flexibiliteit en op deze wijze kunnen we alle werkzaamheden doordeweeks plannen en hebben we in het weekend tijd voor andere dingen.

‘We zagen een stijging in de melkproductie van ruim 15 procent’

Om de koeien te laten wennen aan het robotmelken besloot de familie Slot om de melkrobots, een jaar voor overplaatsing, in een tijdelijke opstelling in de oude stal te plaatsen. ‘Hierdoor konden de koeien alvast wennen aan de robot en voor ons zorgde dit voor een stuk arbeidsbesparing waardoor we ons konden focussen op de bouw van de nieuwe stal.’ Na een vol jaar robotmelken in de oude stal was het productieverschil duidelijk zichtbaar volgens Mark. ‘We zagen een stijging in de melkproductie van ruim 15 procent!’

Van 8100 kg melk per koe per jaar naar 9900!

De melkproductie is met de komst van de melkrobots aanzienlijk gestegen. ‘In de oude situatie lag de productie per koe per jaar op 8100 kg melk en deze is inmiddels gestegen naar 9900 kg’. Dit verschil is volgens Mark te verklaren door de stijging van het aantal melkingen en de timing van het melken. ‘Met de melkstal werd er twee keer daags gemolken en was de timing niet ideaal. Met de melkrobots zitten wij nu op 2,8 tot 2,9 melkingen per koe per dag. Dit is nogal een verschil en dit zie je terug in de productie!’ Maar Mark is nog niet geheel tevreden: ‘In de nieuwe stal wilden we snel doorgroeien waardoor we qua melkproductie nog wel kansen hebben laten liggen. We kunnen hierin nog verder doorgroeien.’

‘Eerst vijf jaar draaien en dan verder kijken’

Met de bouw van de vol geautomatiseerde stal heeft de familie Slot een grote stap gemaakt voor de toekomst. ‘We hebben het nu goed voor elkaar’, geeft Mark tevreden aan. Met de nieuwe stal als basis wil de familie eerst een paar jaar goed draaien. ‘Daarna gaan we kijken waarin we nog verder kunnen optimaliseren. We richten ons nu eerst op het verhogen van het bestaande rendement. Het ­is uiteindelijk belangrijk dat er onder de streep wat overblijft’, geeft de ondernemer aan. Op het gebied van koegezondheid is Mark voortdurend bezig met het optimaliseren van de kudde.’ Hiermee ben je nooit klaar’, stelt Mark. ‘De focus ligt nu voornamelijk op een duurzame veestapel: het verlagen van het celgetal en het stijgen van de gemiddelde leeftijd.’

Kansen en mogelijkheden

‘Bij ons versterken de twee sectoren akkerbouw en melkvee elkaar en zorgen ervoor dat wij binnen het bedrijf kansen en mogelijkheden hebben om te kunnen optimaliseren.’ Over 10 jaar hoopt Mark, wanneer de omstandigheden het toelaten, de oude stal te kunnen vervangen. ‘Hier staat nu het jongvee, maar in de toekomst kunnen we hier wellicht doorgroeien met een extra robot. Dit is een doel voor in de toekomst!’

Bedrijfsgegevens

Op Texel runnen Niek, Saskia en zoon Mark een melkveebedrijf en een akkerbouwbedrijf, Firma Slot. Op het melkveebedrijf melken zij 129 koeien en houden rond 100 stuks jongvee. De melkproductie is 9896 kg melk per koe per jaar met 4,34 % vet en 3,61% eiwit. Het celgetal is 180 en het kiemgetal 10. De gemiddelde leeftijd van de aanwezige melkkoeien is 4,04.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top