Hoewel de regelgeving in de sector toeneemt heeft melkveehouder Klaas Tijmens nog altijd veel plezier in het ondernemen. Automatisch melken en voeren en advies van experts levert vrijheid, gemak en efficiëntie op. Met het nieuwe stalconcept is het melkveebedrijf klaar voor de toekomst en dat voelt goed.

Klaas Tijmens (52) en zijn vrouw Christina (47) namen in 2000 het melkveebedrijf over van de ouders van Klaas. Tot voor kort molken zij hun koeien met een eenvoudige melkstal. Hun zoon Mike (20) kwam via een bedrijf waar hij stage liep vorig jaar in aanraking met robotmelken. Dat was het begin van een nieuwe koers. Klaas: “Door het enthousiasme van Mike zijn we ons gaan oriënteren op melkrobots. We zijn samen bij diverse boeren gaan kijken. Zij waren enthousiast over het automatisch melken en met name over de robots van Lely. Waarom wachten met investeren als we er nu van kunnen profiteren?, zeiden we tegen elkaar.”

Meer vrijheid

De familie Tijmens kwam al eerder in contact met Lely en investeerde in 2015 in een automatische voersysteem; de Lely Vector. Klaas: “Het Vector voersysteem geeft ons veel meer vrijheid. Op zaterdagochtend vullen we de voerkeuken en op zaterdagmiddag staan we lekker langs de lijn bij de voetbalwedstrijden van mijn vrouw en onze dochters. Eerder naar huis vanwege de zorg voor de koeien hoeft nu niet meer. De Vector doet het werk en als we thuis komen, wacht ons alleen het uitvoeren van een controle.”

tekst

Tijmens aanpak: eenvoud en gemak

Klaas: “Ik heb een tijdje in Amerika gewoond. Toen leerde ik over het KISS-principe: Keep It Safe and Simple. Nog altijd is dit het uitgangspunt van onze bedrijfsvoering. De manier waarop we het invullen is nu alleen anders. Voorheen waren we vooral gefocused op groei. Nu kijken we in samenwerking met de Farm Management Support adviseur van het Lely Center, aandachtig naar veel meer aspecten in en rondom de stal zoals bijvoorbeeld de gezondheid, het welzijn en de levensduur van onze dieren”, vertelt Klaas. “We zijn maart dit jaar overgegaan van een eenvoudige melkstal naar een volledig geautomatiseerd high-tech melkveebedrijf. Lely heeft ons geholpen met de voorbereidingen voor de realisatie van de ideale opstelling voor drie melkrobots. We hebben hiervoor een stuk aan de stal gebouwd. Later kunnen we mogelijk een vierde robot plaatsen. Op een eenvoudige en gemakkelijke manier kunnen we het bedrijf nu managen. Via het gekoppelde Lely T4C managementsysteem hebben we in één oogopslag inzichtelijk waarop we eventueel moeten bijsturen.”

tekst

Inzicht en bijsturen

Mike: “T4C geeft ons inzicht in alle gegevens die tijdens het melken door de melkrobots worden doorgegeven. Het automatisch voersysteem is ook aan het managementsysteem gekoppeld. Via de app op mijn mobiele telefoon of via de laptop kunnen wij de melkproductie, de voeropname en de algehele gezondheid per koe controleren. Hierdoor kunnen we heel gericht actie ondernemen. Door bijvoorbeeld een check in het managementprogramma om de koe te separeren of een visuele check in de stal.” Klaas vult aan: “Als er iets aan de hand is wat wij zelf niet kunnen oplossen, kunnen we 24 uur per dag een beroep doen op Lely. Harmen ter Schure, onze Farm Management Support adviseur, logt dan in op het systeem om ons op afstand direct te helpen.”

Mogelijkheden verkennen met de Farm Management Support adviseur

Klaas: “Rondom de opstart van de robots, heeft Harmen ter Schure bij ons op het bedrijf uitleg gegeven waar we bijvoorbeeld bepaalde groepen koeien kunnen vinden in het systeem en hoe wij de cijfers die het systeem biedt, moeten interpreteren. Er zijn vele instellingen mogelijk, van bijvoorbeeld curves voeren tijdens de opstart tot maximaal aantal melkingen per dag. Je kunt ook gemakkelijk het effect zien als je het maximaal aantal melkingen per dag verhoogt in relatie tot het gemiddeld aantal melkingen per dag en de vrije tijd op de robots. Wij hebben nog niet alle mogelijkheden van het systeem ontdekt, maar dat moet ook langzaam groeien.”

Automatisch melken en voeren?

“Als je het financieel kunt, raad ik het zeker aan”, stelt Klaas. “Voor ongeveer 1 cent per liter melk aan kosten heb je gegarandeerd veel meer inzicht, gemak, vrijheid en vooral veel meer plezier in je werk. Én uiteindelijk levert het je meer op; een hogere voerefficiëntie, hogere melkproductie en een hoger saldo per koe”, besluit Tijmens.

Bedrijfsgegevens

De familie Tijmens runt een melkveebedrijf in Koekange, een dorp van bijna 2.500 inwoners in de provincie Drenthe. Klaas (52) heeft samen met zijn vrouw Christina (47) drie kinderen: zoon Mike (20), dochter Jody (19) en dochter Kyra (15). De familie beschikt over 108 hectare grond, waarvan 20 hectare mais. De rest is grasland. 210 melkkoeien geven jaarlijks 1,9 miljoen liter melk. Aan jongvee zijn er in totaal 70 pinken en 70 kalveren. Het rollend jaargemiddelde is 9.100 kg melk per koe per jaar met 4,55% vet en 3,6% eiwit. Het celgetal is 170 en de voerefficiëntie 1,38. De gemiddelde leeftijd van de koeien is 5 jaar, 5 maanden en 13 dagen. Begin 2018 heeft de familie gekozen voor een nieuwe, toekomstgerichte aanpak voor het runnen van het melkveebedrijf. Drie melkrobots en een automatische voersysteem van Lely zorgen voor vrijheid, eenvoud, gemak en efficiëntie.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top