In het polderlandschap van Biddinghuizen lopen de koeien van Wilfried Groot Koerkamp lekker te grazen achter de moderne stal uit 2014. Op het biologische bedrijf worden momenteel ruim 100 koeien gemolken door A2 melkrobots. Wilfried: “We beweiden al jaren en het is een aantoonbaar succes op ons bedrijf.”

In 2006 schaften ze de eerste Lely A2 Astronaut melkrobot aan en inmiddels draaien er drie op het bedrijf. “Met drie melkrobots hebben we een flinke overcapaciteit,” geeft Wilfried aan. “De robots hebben we voor een aantrekkelijke prijs tweedehands kunnen kopen. Deze overcapaciteit is zeker niet nodig om succesvol te beweiden,” aldus Groot Koerkamp. Sinds 2012 is Wilfried volledig biologisch gaan boeren en werkt hierbij samen met twee biologische akkerbouwbedrijven waarbij ze gebruik maken van wisselbouw. “De omschakeling naar een biologische veestapel is een economisch gedreven keuze, als je meer van je melk wilt maken moet je je onderscheiden,” stelt de veehouder. “Nu met 5 jaar ervaring besef je wat er allemaal mogelijk is, en dat is veel meer dan je zou verwachten.”

Unieke beweidingsstrategie

Ook voor de omschakeling naar biologisch liepen de koeien bij Wilfried buiten. “Weidegang is voor mij geen discussie, los van dat ik het nu verplicht ben wil ik ook dat de koeien naar buiten gaan,” stelt de veehouder. “De koeien lopen bij ons van begin april tot ‘in’ november buiten.” Groot Koerkamp heeft zijn eigen beweidings methode ontwikkeld en dit werkt optimaal op zijn bedrijf. “Onze kavel bestaat uit 6 blokken van ieder 9,3 hectare, waarvan 2 blokken standaard uit grasklaver bestaan.” De andere 4 blokken zijn verhuurde akkerbouw of eigen tarwe die als GPS wordt ingekuild. De roulatie is zo ingericht dat er altijd 1 blok gras nabij het erf is ingedeeld.

Sinds de nieuwe stal maken ze gebruik van één vast beweidingssysteem. “Hiervoor hebben we ook gepuzzeld met andere methodes,” vertelt de veehouder. “Zo zagen we dat een hoge gras opname creëren in combinatie met robotmelken niet gaat met standweiden.” Het systeem die de biologische veehouder nu toepast is een combinatie tussen stripweiden en roterend standweiden, een unieke aanpak die goed werkt volgens Wilfried. “We verdelen het grasblok achter de stal in stroken van een hectare groot waar ze in 2 tot 4 dagen het stuk kaal vreten. Deze strook beweiden we naar achteren toe middels het 1x daags verzetten van een ‘stripgraas’ draadje, zodat de koeien altijd vers schoon gras ter beschikking hebben,” legt de veehouder uit. “Daarnaast stellen we in de middag een stuk weide naast de stal beschikbaar waar de koeien dan ook mogen weiden. Zo proberen we de koeien gretig te houden om te grazen zodat ze genoeg droge stof binnen krijgen.”

5 à 6 kilogram droge stof uit weidegras

“Met zoveel klaver in het gras is het onmogelijk om zonder zorgen 24 uur te beweiden,” geeft Wilfried aan omdat de koeien dan te veel kans lopen op een opgelopen pens. “Door 12 tot 14 uur te beweiden bij zomerdag kan ik dat prima in de hand houden.” Op het bedrijf is de drogestof opname uit weidegras per dag 5 à 6 kilogram per koe. Uit de ochtendweide 4 kg ds en nog 1 à 2 kg in de middag. De totale voeropname bestaat uit een derde vers gras, een derde mengkuil en nog een kleine een derde grasbrok en krachtvoer.  

Wilfried: “We beweiden op onze eigen manier en kunnen hiermee onze koeien iedere dag vers gras voer naar behoefte aanbieden. Het systeem bewijst zichzelf op ons bedrijf.”

Monitoren weidegang

Het monitoren van weidegang doet de veehouder door de grasgroei te observeren middels een wekelijkse rondgang door de weidepercelen, de zogenoemde ‘FarmWalk’. Groot Koerkamp: “Zeker als de eerste snede aan de kuil komt dan heb ik voldoende wissel percelen om de koeien dagelijks de 500 tot 600 kg ds aan te bieden. Door regelmatig uit te maaien (meestal na 2 keer weiden) ga ik een rondje met de maaier en ruim de stoppels op. Dit gras gaat dan separaat in een ronde baal die ik prima kan gebruiken als bijvoer bij winterdag voor het oudere jongvee.”

Vrij in- en uitlopen

In de ochtend worden de koeien vanaf 7 uur naar buiten gesepareerd door de Lely Grazeway selectiebox die achter de melkrobots staat. “Rond 10 uur zijn alle koeien buiten,” vertelt Wilfried. Wanneer alle koeien buiten zijn kunnen ze de hele dag vrij in- en uitlopen. “Je ziet de koeien tussen de middag terug naar de stal komen, dan gaan ze hier vreten en bezoeken ze de melkrobot. In de stal is altijd mengkuil beschikbaar,” vertelt de veehouder. Rond 17:00 uur draait Wilfried het 1 richtingshek weer in de route en blijven of komen de koeien binnen. “Dit verloopt prima, we hebben geen ophaalkoeien.”

Stro-pot én ligboxen

In de vrije keuze stal van Groot Koerkamp hebben de koeien veel ruimte en zijn van alle gemakken voorzien. Zo is er voor de melkrobots een groot wachtplein gecreëerd en mogen de koeien zelf kiezen tussen een 600 m2 grote stro-pot of 70 ligboxen. “We hebben hier bewust voor gekozen,” geeft Wilfried aan. “Het is een stuk comfort voor de koeien. Daarnaast is stro mest goed bruikbaar voor onze grond om de organische stof te verhogen en drijfmest een gewenste mest voor de snelle akkerbouwerbouwgewassen.”

“We hebben de stal zo optimaal mogelijk ingericht met efficiënte looplijnen en routing in en om de stal.” Zo kruisen routes van mest en voer elkaar niet en kunnen de koeien op één punt de weide in waardoor het erf schoon blijft. “Logistiek hebben we de stal goed uitgedacht en in de praktijk blijkt het ook goed te werken.” Een duidelijk voordeel van geheel nieuw bouwen.

“Als geluk langs komt moet je het wel durven pakken”

Wilfried runt het biologische melkveebedrijf alleen en is een tevreden veehouder. “Je moet de juiste dingen doen op het juiste moment,” stelt hij. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een prachtig biologisch bedrijf. “Als geluk langs komt moet je het wel durven pakken,” geeft Wilfried aan. Het is alleen de fosfaatwet die tegenwerkt. ”Inmiddels is onze veestapel al iets gekrompen, maar we moeten dit jaar nog verder terug naar 132 stuks inclusief jongvee.”

Bedrijfsgegevens

Wilfried Groot Koerkamp runt in Biddinghuizen een biologisch melkveebedrijf. Hiernaast is hij actief als windpark operator bij een windpark thuis en in de Eemshaven. De veestapel telt 144 koeien inclusief jongvee. De gemiddelde productie per koe per dag is 29 kg melk met 3,89% vet en 3,47%.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top