Familie Beekman heeft een gemengde veehouderij gelegen in het plaatsje Beemte-Broekland, dat ligt ten noorden van de stad Apeldoorn. De familie boert al meer dan 100 jaar op deze locatie. De grond is door de eerste generatie ontgonnen, destijds werd vanuit de overheid het omzetten van bossen naar landbouwgrond nog gestimuleerd. Momenteel werken Harry, Tonny en Roy Beekman op de boerderij, de derde en vierde generatie.

Gemengde veehouderij Beekman

Op de boerderij melken ze 145 melkkoeien en hebben 80 stuks jongvee, alles in eigen opfok. Daarnaast hebben ze 1500 vleesvarkens. De familie doet bijna alles in eigen beheer, van bemesting tot maaien en inkuilen. De kringloop op het bedrijf is nagenoeg gesloten. De koeien lopen in de wei en in de melkveestal hebben de koeien comfortabele ligplaatsen en worden gemolken door twee Lely Astronauts.  

Installatieproces Lely Behandelbox

Na de aankoopbeslissing wordt de Lely Behandelbox geleverd en is het tijd voor de installatie. De shovel met palletvorken kan de box eenvoudig de stal in rijden. Familie Beekman heeft goed nagedacht over de positie van de Lely Behandelbox in de stal: dicht bij de robots, als onderdeel van het koe-separatieplan. Dankzij deze positie kan de familie Beekman de looplijnen kort houden en efficiënt werken. Op de juiste plek in de stal kan de Lely Behandelbox worden vastgezet met roosterankers of chemische ankers. Daarnaast is een 230V stopcontact nodig om de Lely Behandelbox van elektriciteit te voorzien.

Harry Beekman was opzoek naar iets om de koeien te behandelen. Het moet mogelijk zijn om zowel koeien droog te zetten, als bekappen en daarbij moet het handig en gemakkelijk werken. ‘’Hierdoor hebben wij voor de Lely Behandelbox gekozen!’’ Samen met de vertegenwoordigers hebben we gekeken waar we de Lely Behandelbox het beste konden positioneren in combinatie met de twee Lely Astronauts. '’Dankzij de Lely Behandelbox behandelen wij de veestapel veilig en snel.’’

Naast klauwbehandelingen is de Lely Behandelbox ook geschikt voor het insemineren, het toedienen van medicaties en uitvoeren van een keizersnede.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top