Toen Marcel Meijer in Holthone (Ov.) in 2012 de Juno 150 aanschafte hadden ze niet gedacht dat ze er zo veel voordeel van zouden beleven. Dat het arbeidsverlichting gaf dat zagen ze wel, maar verder hadden ze geen verwachtingen. ‘Maar ik zal je zeggen’, geeft Meijer overtuigend aan, ’ we kunnen hem nu niet meer missen.’ Het koecomfort staat centraal in zijn nieuwe geautomatiseerde stal.

Met de bouw van de nieuwe geautomatiseerde 3+3 ligboxenstal in 2012 is er in één keer veel veranderd voor de familie Meijer. Marcel: ‘We hebben de nieuwe stal gebouwd met oog op de toekomst. Hierin hebben we de keuze gemaakt om over te stappen op automatisch melken.’ In het begin molk de familie 120 koeien op twee Lely A4 Astronaut melkrobots. Inmiddels melken ze 188 koeien met drie robots en is er nog ruimte in de stal voor een vierde robot.

tekst

Echt voor de koe gebouwd

In de nieuwe stal hebben de koeien volop ruimte en zijn van alle gemakken voorzien. ‘We hebben de stal echt voor de koe gebouwd’, stelt Marcel. Ruime gangpaden, comfortabele diepstrooisel ligboxen en automatisering zorgen voor een stuk rust in de stal. Voor Meijer was optimaal koecomfort een belangrijk aandachtspunt bij de bouw, maar daarnaast ook een stuk arbeidsgemak. Marcel: ‘De koeien worden nu vaker gemolken en de levensduur van de koeien is gestegen.’ Automatisering in combinatie met optimaal koecomfort zorgen voor goed presterende koeien. ‘De gunstige factoren in de stal hebben ervoor gezorgd dat de melkproductie flink is gestegen van 8400 kg in de oude stal naar 9700 kg per koe per jaar’, vertelt de veehouder tevreden.

‘We kunnen de Juno niet meer missen!’

Meijer heeft met de automatisering een aanzienlijke efficiëntieslag gemaakt op het bedrijf. Hierin mag de Juno niet ontbreken. De voerschuif heeft de veehouder meer opgebracht dan in eerste instantie gedacht. ‘De Juno hebben we tegelijk met de melkrobots en de mestrobots aangeschaft. Eerder hadden we de voerschuif wel een paar keer zien draaien’, vertelt de veehouder die in eerste instantie nogal sceptisch was over de Juno. ‘Dat het arbeidsverlichting gaf zagen we wel, maar verder zagen we het voordeel er nog niet van.’ Inmiddels zien ze nog veel meer voordelen van de Juno zoals minder restvoer, constant voer voor het voerhek zonder hier op te hoeven letten en meer melkingen per koe. De Juno heeft zich daarom volop bewezen op het bedrijf. ‘Sinds hij bij ons draait kunnen we hem niet meer missen!’, zegt Marcel stellig.

Verbeterende voerefficiëntie

Eerder schoof Meijer het voer drie keer daags aan met een shovel met een band ervoor. Tegenwoordig wordt het voer 24 uur per dag aangeschoven door de Juno. ‘Als we met de shovel het voer aanschoven kwamen alle koeien naar het hek om te vreten, maar dit was maar drie keer per dag. Nu doet de Juno dit werk voor ons en schuift elke anderhalf uur het voer aan langs het voerhek’, vertelt de ondernemer tevreden. ‘De Juno gaat dag en nacht door waardoor er altijd voer beschikbaar is aan het voerhek en dit zorgt voor een hogere voerefficiëntie. De koeien kunnen constanter vreten waardoor de drogestofopname stijgt. Hoe meer ruwvoer in de koe hoe beter’, stelt Marcel. Ook ziet de veehouder dat het positief is voor de rangorde in de kudde. ‘Omdat de Juno zo vaak het voer aanschuift is er minder concurrentie aan het voerhek en komen alle koeien aan bod. Hierdoor heerst er meer rust in de stal.’

tekst

Minder arbeidsuren, meer melkingen

Met een snelle rekensom telt Meijer de arbeidsuren die ze nu besparen. ‘Eerder schoven we het voer drie keer per dag aan met de shovel. Uitgaande van 6 minuten per keer, scheelt dit ons sowieso 110 uur per jaar’, vertelt de veehouder verrast. ‘Dit zijn nogal wat arbeidsuren! Alleen al aan arbeidsuren hebben we de Juno inmiddels ruimschoots terugverdiend. Bovendien is stroom ook nog goedkoper dan brandstof.’ Marcel voegt hier aan toe: ‘Ongetwijfeld heeft de Juno ook een positief effect voor de melkproductie. Met de Juno hebben we het aantal melkingen in ieder geval zien stijgen met drie tiende punt.’

Al vijf jaar probleemloos voer schuiven

Inmiddels draait de Juno 5 jaar op het bedrijf van Meijer. ‘We hebben in deze jaren nog nooit wat met de Juno gehad. Geen enkele storing en de accu doet het nog prima. Hij loopt echt probleemloos en nog net zo goed als in het begin’, vertelt de veehouder enthousiast. De Juno 150 van de familie Meijer is ingesteld op dynamisch aanschuiven. ‘Dit betekent dat hij zich aanpast aan de hoeveelheid voer dat voor het hek ligt’, legt Marcel uit. De Juno is in staat zelf de afstand tot het voerhek te bepalen die nodig is om het voer optimaal aan te schuiven. Hierbij is de weerstand leidend bij het aanschuifpatroon van de Juno.

Meijer is tevreden met de voerschuiver. ‘Je hoeft geen technische boer te zijn om een Juno aan te schaffen. Alle veehouders kunnen met de Juno uit de voeten. De monteur installeert hem netjes, stelt de routes in en dan loopt hij.’

Flexibiliteit met robots

Wanneer je mij in 2010 had gevraagd of ik automatisch zou gaan melken had ik je voor gek verklaard’, zegt Marcel lachend. ‘Mijn vader was eerder overtuigd dan ik, met name door het arbeidsgemak.’ Maar het doel om door te groeien naar 200 koeien zette Marcel toch aan het denken. ‘Hoe gaan we dit werk rondzetten? Afhankelijk zijn van medewerkers bevalt mij ook niet en automatisering geeft meer flexibiliteit.’ Inmiddels heeft Meijer één vaste medewerker in dienst. ‘In combinatie met de automatisering bevalt dit goed.’ Het doel was om de stal zo in te richten dat één persoon het werk op het bedrijf kan rondzetten geeft de veehouder aan en dit is gelukt. ‘Ik heb meer tijd voor mijn gezin. Wanneer we op vakantie gaan dan redt de vaste medewerker zich. En andersom ook.’

tekst

Een echte koeienboer

De gedreven veehouder heeft het beste met zijn koeien voor en dit zie je ook terug in de modern ingerichte stal. Door zijn grote passie voor het boerenbedrijf wist Marcel al snel dat hij boer wilde worden. ‘Het eigen baas zijn vind ik prachtig. Ik kan mijn eigen richting kiezen en het resultaat zien.’ De koeienboer loopt dan ook het liefst tussen de koeien. ‘Mooie koeien met een mooi robot-uier en goed beenwerk vind ik mooi. Bovenal moeten ze saldo technisch goed draaien. Goede verzorging is enorm belangrijk om een mooi resultaat te behalen.’ Op het bedrijf ontbreekt het de koeien aan niets waardoor ze optimaal kunnen presteren.

Of de stal vol komt daar twijfelt Meijer niet aan. ‘Die vierde robot komt er in de toekomst zeker in, alleen is het nog even afwachten wanneer. Het is nu nog onzeker hoe de fosfaatrechten uitpakken. Onze doelstelling is om meer koeien te houden, de melkproductie verder te verhogen en het aantal jongvee in te krimpen.’

Bedrijfsgegevens

Marcel en Monique Meijer wonen samen met hun drie kinderen Lotte (8), Fleur (6) en Jurre (3) in Holthone (Ov). Ze runnen daar een melkveebedrijf met 188 melkkoeien en 140 stuks jongvee. In 2002 zijn ze vanuit Twente naar de gemeente Hardenberg vertrokken om hier te boeren. Het rollend jaargemiddelde is 9.700 liter per jaar per koe met 4,4 vet en 3,56 eiwit. Ze beschikken over 141 hectare grond. De gemiddelde leeftijd van de koeien is 6 jaar en 8 maanden. Het celgetal ligt momenteel rond 122.000 en het kiemgetal is 4,5.

Meijer Holthone (8).JPG
Download de Lely Juno brochure

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dank je wel!

U kunt het bestand downloaden met de volgende downloadknop

Download the PDF
Meet weten over de Lely Vector? Laat je adviseren door de dealer bij jou in de buurt

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top