Yvonne en Jorden Oostdam uit Bodegraven zijn één van de eerste melkveehouders in Nederland die een jaar geleden de nieuwe Meteor klauwgezondheidsaanpak van Lely in gebruik hebben genomen. Nu een jaar later zien zij grote verschillen in de gezondheid van de klauwen van de koeien en het jongvee. Yvonne: “De resultaten zijn positief. Het welzijn van de koe is verbeterd en de koeien hebben zichtbaar minder pijn.”

De familie Oostdam melkt 130 koeien in Bodegraven, middenin het groene hart. Het is een echt familiebedrijf die Yvonne en Jorden hebben overgenomen van de ouders van Jorden. In 2008 heeft de familie een nieuwe serrestal gebouwd waarin de koeien worden gemolken door 2 Astronaut melkrobots. Het jongvee wordt gehuisvest in de oude stal. “In de nieuwe stal staat comfort voor koe én boer centraal. Zo hebben we in de stal gekozen voor diepstrooiselboxen met veel vulling”, aldus Yvonne. De focus binnen het bedrijf ligt op de gezondheid van de koe en het eiwitpercentage in de melk. Ze bekappen de koeien zelf.

“Wij worden blij van een gezonde veestapel die makkelijk oud wordt”

Binnen het melkveebedrijf is een hoge melkproductie niet het belangrijkste streven van de familie Oostdam. Yvonne en Jorden: “Wij worden blij van een gezonde veestapel die makkelijk oud wordt, met koeien die goed lopen en zonder ziektes.” Binnen het bedrijf wil de familie nog meer optimaliseren qua “gezondheid, levensduur en omzet, daar ligt onze focus”, geeft Yvonne aan, “en de Meteor-aanpak past hier goed bij.” Als de koeien een hogere leeftijd bereiken kunnen we deze aanpak zeker terugverdienen.”

Klauwgezondheid in eigen handen

Op klauwgezondheid is Yvonne heel scherp. “Wij wachten niet tot een koe kreupel is, maar pakken het bij het begin aan.” In de nieuwe stal van de familie Oostdam heeft de klauwbekapbox een vaste plek gekregen. Met behulp van een goed ingericht separatiesysteem kunnen ze de koeien makkelijk naar de box begeleiden. ”Op deze manier kan ik zelf makkelijk bekappen”, vertelt de veehoudster. Toen de Meteor-aanpak van Lely werd gelanceerd was de interesse groot bij Yvonne en Jorden: “Gezonde klauwen is voor ons zeer belangrijk en met de Meteor kun je de klauwgezondheid blijvend goed houden.” 

Pittige opstart, maar enige juiste weg!

In de eerste fase van de Meteor klauwgezondheidsaanpak worden de klauwen van alle koeien behandeld tot ze helemaal gezond zijn. “Wij hebben tijdens de opstart veel koeien in het verband moeten zetten”, vertelt Yvonne. “Dit was wel even pittig, maar het is de enige juiste weg en absoluut noodzakelijk!” Na een week hebben ze driekwart van de behandelde klauwen uit het verband kunnen halen en de rest moest nog een keer, voor 5 dagen, worden ingepakt. Met de begeleiding van Lely is de familie Oostdam zeer tevreden. “We hebben goede begeleiding gehad gedurende de opstart en dit was echt van groot belang”. “Maar daarnaast”, voegt de veehoudster toe, “ is het ook van groot belang dat je een klauwverzorger betrekt die mee wil werken met dit concept en de tijd neemt om de koeien goed te behandelen.”  

Preventieve behandeling

In de tweede fase van de totaalaanpak worden de Lely Meteor sprayers; de automatische sprayer en de mobiele sprayer ingezet voor preventieve behandeling. Yvonne: “De klauwen van onze melkkoeien worden nu elke melkbeurt gewassen en gesprayd door de automatische sprayer. Eén keer per week gaan wij met de mobiele sprayer langs het jongvee en de droge koeien.” Jorden: “Wij sprayen de voor- en achterpoten van jongvee vanaf 8 maanden. Daarnaast worden alle koeien bekapt bij droogzetting en wordt er tussendoor gekeken naar de koeien die het nodig hebben.” Het is echt een totaalaanpak geeft Yvonne aan. “Je moet zelf wel alert blijven en het is van belang dat je elke week bij de droge koeien en jongvee langs loopt met de mobiele sprayer.”

Positieve resultaten na een jaar

Inmiddels werkt de familie Oostdam een jaar met de Meteor-aanpak en de resultaten zijn positief. Bij de start van de behandeling hadden zo’n 70%-80% van de koeien een Mortellaro besmetting, waarvan een derde duidelijk zichtbaar was. “Nu een jaar later is nog maar 30% besmet waarvan slechts 5% uiterlijk zichtbaar is”, vertelt Yvonne tevreden. Ook de resultaten van het jongvee zijn zeer positief, bij die groep is het aantal klauwaandoeningen nagenoeg 0%. “Bovendien merken we dat de vaarzen nu veel beter opstarten. Eerst was sowieso de helft besmet met Mortellaro en dit is nu veel minder.”

‘Ik zou het niet meer kwijt willen’

Yvonne en Jorden zien met de Meteor totaalaanpak een groot verschil in de klauwgezondheid van de kudde. “Het voordeel van de Lely aanpak is het arbeidsgemak”, geeft Yvonne aan. De robot maakt bij elke melkbeurt de klauwen schoon en een voetbad plaatsen is niet meer nodig. “Met het concept heb je aandacht voor de klauwen en de gezondheid van de koeien. Maar je moet wel een echte koeienboer zijn om het concept te laten slagen.”

Meteor goed voor welzijn van de koeien

Door de grote focus van de veehouders op gezonde klauwen hebben ze al verschillende methodes geprobeerd. “Met een voetbad hebben wij nog nooit iemand uit de problemen zien komen. Je lapt de koe op, maar blijft bezig. Qua preventieve methoden waren we eerder al bewust bezig met het schoonhouden van de roosters en vast onderhoud van de klauwen bij het droogzetten.” Met de Meteor totaalaanpak hebben ze een enorme verandering gezien in de gezondheid van de klauwen. “Het welzijn van de koe is verbeterd en de koeien hebben zichtbaar minder pijn.“ Voor de koeienboeren is het een uitkomst: “Ik zou het niet meer kwijt willen!”

Je loopt niet achter de feiten aan

“Voor de opstart is ons goed verteld dat we niet van de klauwproblemen af zijn na een jaar, dit is namelijk niet realistisch. Met het systeem loop je niet meer achter de feiten aan. Het zorgt ervoor dat het aantal gevallen Mortellaro minder wordt en minder in ernst.” Hier en daar valt er nog wel winst te halen geeft Yvonne aan. “Onze oudere koeien hebben nog wel wat last van Mortellaro, dit zijn chronische gevallen. Zij zijn jaren besmet geweest en hebben een verdikte, weke huid tussen de klauwen wat slecht bereikbaar is voor de automatische sprayer. Dit moet langzaam uit de veestapel groeien.”

Bedrijfsgegevens

Yvonne en Jorden runnen met kinderen Nicole (20), Niels (18), Jeroen (15) en Erwin (13) een melkveebedrijf in Bodegraven. Hier houden zij 142 koeien en 60 stuks jongvee met 45 hectare land waarvan 3 hectare natuurgrond. De gemiddelde productie is 9000 kg met 4,50% vet en 3,60% eiwit. De gemiddelde leeftijd is ruim 5 jaar. Het celgetal is 140.000.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top