Quentin heeft het boeren van jongs af aan meegekregen als zoon van een melkveehouder. Vol mooie jeugdherinnering heeft hij ervoor gekozen om het bedrijf van zijn ouders over te nemen in 2008. Op dat moment stonden er 40 melkkoeien in de stal. ''Persoonlijk zag ik het als een uitdaging om het bedrijf van mijn ouders verder te ontwikkelen en het uiteindelijk, samen met mijn echtgenote, naar mijn hand te zetten.'' Samen met zijn vrouw is Quentin het avontuur aangegaan en melken op dit moment 200 koeien met vier Lely Astronaut A5 melkrobots.

In 2018 maakte hij de beslissing om te investeren in melkrobots. Voor die tijd werden er 120 koeien gemolken in de melkstal. Het melken vergde 's ochtends meer dan 3 uur en 's avonds nog eens 3 uur. Al met al een enorm karwei, dat elke dag opnieuw heel veel tijd in beslag nam. Ook voor de koeien was het heel vermoeiend; de melkstal was niet meer geschikt en de wachttijden voor de melkstal waren te lang voor de koeien. Op het moment dat ze constateerde dat het rendement zich niet meer naar wens ontwikkelde, realiseerde Quentin dat er iets moest gebeuren. ''Onze tijdsindeling per dag moest worden verbeterd, samen met een verhoging van het comfort voor de koeien. Uiteindelijk hebben we geïnvesteerd in de robots en we hebben er totaal geen spijt van.''

tekst

“Wij zien automatisering als een steun in de rug voor ons bedrijf”

Dankzij de automatisering heeft Quentin op zijn bedrijf beslissingen genomen om de prestaties te verbeteren, die voorheen onmogelijk leken te zijn. Voordat de keuze voor een Lely was gemaakt, hebben Quentin en zijn vrouw diverse bedrijven bezocht met melkrobots van verschillende merken. Er ging een wereld voor ze open toen ze twee melkveehouders bezochten die hun rapporten en cijfers lieten zien en ook aangaven hoe ze die cijfers verwerken in hun bedrijfsvoering. ''We zagen melkveehouders die - in vergelijking met andere merken - veel verder waren met hun bedrijfsvoering, dankzij de beschikbare data.'' Hierin zagen zij kansen om hun bedrijfsdoelstellingen, met behulp van Lely producten, te bereiken. Ondertussen staan er op het bedrijf niet alleen vier Lely Astronaut A5 melkrobots, maar hebben zij het bedrijf verder geautomatiseerd met een Juno, een Discovery en twee Walkways.

“Wat mij betreft zijn de robots 100% betrouwbaar''

''Dankzij de melkrobot komt er nu meer flexibiliteit in ons privéleven'', erkende Quentin. Daarnaast ervaart hij veel minder tijdsdruk. Hoewel het werk natuurlijk altijd door blijft gaan, geniet hij, samen met zijn vrouw, vol van het leven. Het feit dat de koeien zich meerdere malen per dag kunnen laten melken ervaart Quentin als één van de grootste voordelen van automatisch melken. Daarnaast zegt Quentin: ''Ik besef goed dat we dankzij de melkrobot uitgebreide informatie verkrijgen over onze koeien, dat ons echt verder kan helpen om ons kuddebeheer te verbeteren. Voor mij is de overstap naar automatisch melken een interessante en goede keuze geweest, gezien de data waarover ik nu beschik.''

tekst

''Maximaliseren van de melkopbrengst, met volledige aandacht en optimaal comfort voor de koeien.'' 

Het maximaliseren van de melkopbrengst per koe is Quentin zijn voornaamste doel voor zijn bedrijf. Hier heeft de melkrobot een grote bijdrage in gespeeld doordat de koeien meerdere malen per dag gemolken kunnen worden en het verhoogt tevens het comfort voor de koeien. Zoals Quentin het samenvatten ''Maximaliseren van de melkopbrengst, met volledige aandacht en optimaal comfort voor de koeien.'' 

Een tevreden veehouder

''Ook al kan er ieder moment nog een alarm worden gegenereerd, dat is een feit waar we niet omheen kunnen. Het kan ook gebeuren dat we ergens anders zijn en moeten terugkomen voor een storing. Ik zie veel meer voordelen in automatisering. Als we de balans opmaken, slaat die sterk door naar de positieve kant.''

Op een melkveebedrijf spelen veel zaken door elkaar, er zijn veel contacten met diverse personen. Aldus Quentin: ''Voor mij staat Lely aan de top als het gaat om de betrokkenheid en efficiëntie in handelen. Ze luisteren naar de doelen van de melkveehouder. Daarnaast is de Astronaut betrouwbaar en ervaren we uitstekende service. We zijn echt bijzonder tevreden en Lely voelt als één grote familie.''

Quentin is onder de indruk van de data die de Lely Astronaut melkrobot beschikt van een individuele koe na het melken. ''Als het gaat om vetgehalten, celgetallen, eiwitgehalten, uiergezondheid, andere attenties voor koegezondheid en kuddebeheer kun je echt over een schat aan informatie beschikken.'' Deze data valt goed te benutten en te interpreteren door het nieuwe gelanceerde programma van Lely, Horizon. ''Voor mij is het belangrijk om te kijken naar de gezondheid en melkproductie van onze koeien, om optimale prestaties te realiseren.''

 

Toekomst

Quentin verwacht dat zijn bedrijf over vijf tot tien jaar nog verder is geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld met het verbeteren van de stal voor het jongvee en de opslag- en voerfaciliteiten of misschien het aantal koeien uitbreiden. ''De toekomst zal het uitwijzen, we gaan het zien.''

tekst

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top