In het Groene Hart runt de familie Van Dorp biologisch melkveebedrijf ‘Ekodorp’. Sinds 2021 wordt hier het voer dag en nacht aangeschoven door de Lely Juno. “Onze koeien hebben altijd voer binnen bereik. Naast arbeidsgemak zien we een betere voeropname bij onze koeien”, vertelt Jan.

In Alphen aan den Rijn, midden in het Groene Hart van Nederland, runnen Jan en Jeroen samen met hun vader Jan van Dorp een melkveebedrijf met 200 koeien. In 1994 is Jan sr. op deze plek gestart met 50 koeien en schakelde over naar een biologische bedrijfsvoering. Op het bedrijf wordt biologische A2 melk geproduceerd en groene energie opgewerkt door middel van een biogas installatie en zonnepanelen. Kringloop en dierenwelzijn staan centraal in de bedrijfsvoering die de familie van Dorp hanteert. 

Met de bouw van een nieuwe 0+6+0 stal in 2010 besloten de veehouder het melken te automatiseren. “Destijds zijn we met twee melkrobots gestart en geleidelijk zijn we verder gegroeid naar 200 koeien met drie melkrobots. De stal is mooi vol nu”, vertelt Jan tevreden. Om efficiënter te werken en voor meer arbeidsgemak hebben ze in 2021 ook het voerschuiven geautomatiseerd. Sindsdien maakt de Lely Juno voerschuiver trouw zijn vaste rondes in de stal. “Eerder schoven we het voer aan met een oude trekker met een band ervoor. Deze was aan vervanging toe en daarom zijn we gaan kijken naar andere mogelijkheden”, geeft de veehouder aan. 

Dagelijks om 08.00 uur zorgen de veehouders voor een vers gemengd rantsoen aan het voerhek. “Vanaf 10 uur start de Juno met zijn eerste ronde. Vanaf dat moment schuift de robot om het uur het voer bij de melkkoeien aan”, vertelt Jan. Op basis van de hoeveelheid ruwvoer op een bepaalde plek corrigeert de Juno automatisch de optimale afstand tot het voerhek. Hierdoor is het voer altijd binnen bereik van de koeien, ook wanneer het ruwvoer niet gelijkmatig verdeeld is.

tekst

Ranglage koeien komen beter tot hun recht

Met name het arbeidsgemak en de constante beschikbaarheid van voer waren voor de veehouder belangrijke redenen om te kiezen voor een aanschuifrobot. “Eerder schoven we het voer zelf 4 tot 5 keer per dag aan en deden we de laatste ronde om 22.00 of 23.00 uur in de avond”, vertelt Jan. “Dan lag er in de nacht niet altijd voldoende voer meer voor het hek. De Juno gaat dag en nacht door, dit is een groot voordeel”, stelt de jonge veehouder. “Naast dat het me overdag zo'n 5 keer voerschuiven scheelt, zijn de koeien ook 's nachts actief aan het eten. De constante beschikbaarheid van voer stimuleert extra beweging bij de koeien. Hierdoor heb je ook in de nacht een constante loop op de robot.” Door vaker het voer aan te schuiven wordt de voeropname verhoogt ziet de veehouder. “Er is minder concurrentie aan het hek waardoor de ranglage koeien beter tot hun recht komen”, merkt de veehouder. “Je ziet dat veel meer koeien blijven liggen wanneer er gevoerd wordt, dit is een goed teken. Ze weten dat ze het voer later ook kunnen ophalen.” 

tekst

Automatisch voer aanschuiven betaalt zich terug

Het aanschuiven van het voer kost geen uren werk op een dag, toch moet je er altijd rekening mee houden geeft de veehouder aan. “Dat we deze dagelijkse klus niet meer hoeven te doen levert ons arbeidsgemak op", geeft Jan aan en maakt een snelle berekening: “Hiermee besparen we zo’n 4 tot 5 keer 10 minuten per dag en dit is al snel 45 minuten per dag. Dan kun je stellen dat de Juno twee jaar in vreemde arbeid kost. En dan heb je alle bijkomende voordelen nog niet eens meegeteld", merkt hij op. “Er komt nu geen trekker meer aan te pas waardoor we ook op diesel en onderhoud besparen. Bovendien zien we dat de droge stof opname per koe stijgt. Het voer wordt nu 12 keer per dag aangeschoven en de koeien hebben dag en nacht beschikking tot vers voer”, geeft de veehouder. “Alles bij elkaar opgeteld verdien je de Juno snel terug.”

Vanuit de oplaadplaats, buiten onder een overkapping, rijdt de Juno links en rechts de stal in. Om het uur doet hij zijn ronde in de stal bij de melkkoeien en droge koeien. “Vier keer per dag rijdt hij naar het jongvee, in een andere stal, om ook hier het voer aan te schuiven", vertelt de biologische veehouder. “Zodra de koeien naar buiten gaan stellen we de zomerroute in, dan rijdt de Juno voor de stal langs in plaats van achter in verband met de route naar de weide", legt hij uit. 

Bedrijfsovername

Momenteel zijn de broers druk bezig met de bedrijfsovername. “Hier gaat veel tijd in zitten en we hopen dat we dit voor 2024 kunnen afronden”, vertelt Jan. “We hebben momenteel een goede balans tussen de hoeveelheid grond en het aantal koeien. Ook hebben we de koeien goed op peil. Verder groeien van de veestapel is voor ons geen doel, we willen maximaal 220 koeien houden”, stelt hij. Met de bouw van de nieuwe stal in 2010 was het streven voor de veehouders om de stal vol te krijgen en dit is inmiddels gelukt. “We proberen de productie nog iets verder te verhogen door efficiënter met ruwvoer om te gaan met als doel een hoger saldo per koe te realiseren. Binnenkort zal Jan sr. het stokje overdragen aan zijn zonen. Zij zijn gemotiveerd het moderne biologische bedrijf met veel werkplezier voort te zetten. 

tekst

Bedrijfsgegevens

Jan van Dorp runt samen met zijn broer Jeroen en hun vader Jan sr. een melkveebedrijf in Alphen aan den Rijn. Jeroen werkt fulltime buiten de deur. Vaste medewerken Mathijs is fulltime op het bedrijf te vinden. Op het bedrijf worden 180 koeien gemolken met 125 stuks jongvee. Het rollend jaar gemiddelde is 8600 kg per koe per jaar met 4,22% vet en 3,45% eiwit. Het celgetal ligt op 180. Ze hebben 122 hectare grond in gebruik waarvan 56 ha eigendom en een gedeelte is pacht/huur. 

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top