Sinds mei 2016 draaien er twee Lely Astronaut A4 melkrobots op het bedrijf van de familie Feenstra. Na het zorgvuldig afwegen van verschillende mogelijkheden hebben zij gekozen om de Lely melkrobots in de bestaande stal te plaatsen. Johannes Feenstra: ‘We hebben vooral gekeken wat betaalbaar en inpasbaar is. ‘

In het Friese Sneek runt Johannes met Brechtsje Feenstra en hun vier kinderen een melkveebedrijf met 100 melkkoeien. Vorig jaar hebben zij de overstap gemaakt naar robotmelken en dit is een weloverwogen keuze geweest.

Ruime tijd van te voren zijn ze begonnen met het uitdenken van de mogelijkheden. Johannes: ‘Ons plan om een serrestal te bouwen, ging helaas niet door vanwege de onzekerheid omtrent de  fosfaatwetgeving. Toen zijn we gaan kijken naar andere mogelijkheden’, vertelt Johannes. De familie is zich gericht gaan oriënteren op het inbouwen of inpassen van een nieuw melksysteem in de bestaande stal. ‘Eerst hebben we een carrousel overwogen, maar dit betekende hoge verbouwkosten. Dit hebben we vergeleken met het plaatsen van melkrobots. De conclusie was dat er qua kosten voor ons geen verschil was.’ Met name de arbeidsbesparing heeft voor de familie Feenstra de doorslag gegeven bij de keuze voor melkrobots. Brechtsje: ‘Johannes stond vier uur per dag in de melkput, fysiek wordt dit steeds zwaarder.’

De koeien hebben geen last van de bouw

Om de nieuwe melkrobots in de bestaande stal te plaatsen heeft de familie Feenstra er voor gekozen  de stal met één spantvak te verlengen. ‘Wij hadden het geluk dat er in onze stal ooit een extra (kop)spant is geplaatst waardoor we eenvoudig een spantvak bij konden bouwen. Dit was qua budget een mooie meevaller.’ Het verlengen van de stal heeft in totaal twee maanden gekost. ‘Als je de mogelijkheid hebt raad ik zeker aan om er een stuk tegenaan te plakken’. Johannes voegt hier aan toe: ‘Het grote voordeel van het inbouwen van robots in de bestaande stal is dat het bedrijf gewoon door kan gaan. De koeien hebben er geen last van!’

Zoeken naar kansen

Er is goed nagedacht over de stalindeling met het inbouwen van de nieuwe melkrobots. In het beginstadium heeft Feenstra samen met een bouwadviseur om tafel gezeten om te kijken wat betaalbaar en inpasbaar is, met daarbij de wens dat ze de koeien konden blijven beweiden. ‘We hebben ons bij verschillende merken georiënteerd en uiteindelijk gekozen voor Lely. Wij hebben een goed gevoel bij de mensen van Lely en de keuze die we gemaakt hebben’, vertelt Feenstra tevreden. Toen de keuze voor Lely was gemaakt is de adviseur van het Lely Center aangeschoven voor de stalindeling. ‘Met het oog op weidegang hebben wij uiteindelijk besloten de twee robots in tandemopstelling achter in de stal te plaatsen’, geeft Johannes aan.

Efficiënte Indeling/routing - stalinrichting

Met de aanbouw en de robot achterin de stal heeft de familie Feenstra een stal in U-vorm gecreëerd, waar ze eerder de stal hadden verdeeld in twee groepen. ‘Dit is een groot voordeel’, geeft de veehouder aan. Naast de tandemopstelling bevindt zich een drieweg-selectiepoort. De selectiepoort zorgt ervoor dat de koe na een bezoek aan de robot terug de stal in kan gaan, de wei in kan lopen of gesepareerd kan  worden.

Binnen de stal is het jongvee verplaatst van achterin naar voorin de stal. Dit betekende ook dat alle boxen omgezet moesten worden. ‘In twee weken hebben we deze klus geklaard. In die periode verbleven de koeien continu buiten.’ Qua aantal boxen is er niets veranderd. Om voor de melkrobot voldoende ruimte te creëren zijn er vier boxen verplaatst. ‘We zijn erg tevreden met de nieuwe opstelling. Nu willen we de oude melkstal nog ombouwen tot separatieruimte en afkalfstal, dit komt qua looplijnen goed uit.’

‘Opstart ging super’

Voorheen molk Johannes zijn koeien in een 2x4 open tandem-melkstal met automatische sturing uit 1989. Dit was een groot voordeel bij de opstart geeft Feenstra aan: ‘De koeien waren al gewend om individueel te staan en dat het hek automatisch opengaat.’ Over de opstart is de Friese melkveehouder zeer te spreken: ‘Binnen anderhalve dag waren we opgestart, dit was super! De koeien waren snel gewend, dit ging verassend makkelijk.’ Tijdens de opstart waren er mensen van het Lely Center en de agrarische bedrijfsverzorging aanwezig, die ervaring hadden met het opstarten van Lely melkrobots. ‘Dit was super geregeld, écht gouden mensen’, geeft Feenstra enthousiast aan. ‘Het ging zo goed dat de koeien zelfs al na 2 maanden naar buiten konden. ‘

Eindelijk weer eens mee eten ’s avonds!

Niet alleen qua arbeid heeft het verlichting gebracht geeft Brechtsje aan. ‘Het is vooral ook een groot verschil in het sociale leven van de familie. Johannes stond altijd tijdens etenstijd in de melkput. Nu eet hij weer met ons mee, dat is voor ons allen een groot voordeel.’ Een serrestal is nog altijd een wens van de familie Feenstra, de tekening ligt er al. Johannes: ‘Wie weet hoe het er over 10 jaar uitziet… Momenteel zijn we erg tevreden en hebben we zeker geen spijt van deze keuze.’

Bedrijfsgegevens

Johannes met zijn vrouw Brechtsje Feenstra en hun vier kinderen Sjoukje, Yke, Jan en Teatske runnen een melkveebedrijf met 100 melkkoeien en 50 stuks jongvee in het Friese Sneek. Het rollend jaar gemiddelde ligt op 8500 kg per koe per jaar met 4,45% vet en 3,50% eiwit. Het celgetal is 145.000.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top