Ad de Haas werkt samen met zijn neef, Niek, fulltime op hun melkveebedrijf in Eersel. De 130 koeien worden op twee Lely A4 Astronaut melkrobots gemolken. Zij melken nu bijna 12.000 kg melk de gehaltes 4,24% vet en 3,57% eiwit en zijn bovenin terug te vinden op de laatste MPR-jaarlijst.

Ad is geboren in het gehucht Stokkelen (Eersel). Hier hadden zijn ouders een klein boerderijtje. Via de ruilverkaveling van 1967 zijn zij op de Lage Heide hun bedrijf gestart. Hun koeien hielden zij in één van de eerste ligboxenstallen in de regio. Na een tijdje in VOF te zijn geweest met zijn ouders, heeft Ad het bedrijf in 1989 overgenomen. In de loop der jaren is het bedrijf stilletjes gegroeid. Vanaf 2006 werden er in de oude stal zo’n 65 koeien gemolken met een Lely A3 Astronaut melkrobot.

Vanaf 2013 is hij in maatschap getreden met zijn broer Wil, de vader van Niek. Vanaf 2 april 2014 zijn zij in het vernieuwde gedeelte gaan melken op twee Lely A4 melkrobots. Hier melken zij zo’n 130 koeien mee. “Wil kwam altijd al op de boerderij en ook Niek had al zin in het boerderijleven. Wij zijn toen gaan praten en hebben besloten een nieuwe stal te gaan bouwen,“ geeft Ad aan. “Vanaf toen ben ik ook komen helpen. Tussen de koeien werken is het mooiste wat er is,” vult Niek zijn oom aan.

Niek is net klaar op de MAS en zal vanaf 2022 bij het bedrijf gaan wonen. Ad en zijn vrouw gaan dan in het dorp wonen. Ad blijft wel betrokken bij het bedrijf. Samen hebben zij doelstellingen gesteld om succesvol te blijven melken en mooie resultaten te behalen. Zo willen zij boven de 12.000 kg melken met een hoger vet- en eiwitgehalte. “Dat willen we doen door te fokken en door onze ruwvoerwinning. Ook denk ik dat we een beetje moeten kijken naar de landbouw van de toekomst. We hebben gekeken naar een andere toepassing van je bouwland of kruidenrijk grasland.  Als je dat grasland/bouwland dan goed toepast, hoef je ook minder eiwitten toe te voegen,” vertelt Niek.

“Ik denk dan ook dat het een positief effect heeft op de melkproductie en de diergezondheid.”

Dat het voer wordt aangeschoven door de Lely Juno draagt volgens de jonge melkveehouder ook bij aan het behalen van hun doelstellingen. “Het voordeel van automatisch voerschuiven is dat het echt frequent gebeurd. De Juno komt 10 keer per dag, op vaste tijden, langs het voerhek. Ook ’s nachts. Ik denk dan ook dat het een positief effect heeft op de melkproductie en de diergezondheid. We krijgen gemiddeld meer en verser voer in de koe,” zegt Niek.

De voornaamste keuzes om automatisch melken waren voor Ad de flexibiliteit die het met zich meebrengt en het 3 keer melken. “Toen ik mezelf verdiept had in het automatisch melken, wist ik dat het zou werken. Ik ben vanaf dag 1 eigenlijk altijd heel enthousiast geweest. In de oude stal liepen ze goed en nu in de nieuwe ook,” zegt hij trots. Dat uiteindelijk is gekozen voor de Lely Astronaut komt omdat Lely al meer ervaring had met het automatisch melken. Ook vind hij het belangrijk dat de arm rustig zijn werk doet onder de koe.

“Dat bleek ongeveer hetzelfde te zijn.”

Sinds 2021 heeft VOF De Haas een mastercontract bij Lely Center Venray. Voordat zij deze keuze hebben gemaakt, keken ze samen naar de kosten zonder en de kosten met het contract. “Dat bleek ongeveer hetzelfde te zijn. Je hebt jaren dat je erboven zit en jaren dat je eronder zit. Nu hebben we een vast bedrag en weten we waar we aan toe zijn. We hebben dus voor een stukje zekerheid gekozen. Uiteindelijk hoop je zo ook minder storingen te krijgen. Dit helpt ook om het hier een beetje te verbeteren. Het moet gewoon goed zijn,” geeft Ad aan.

Wat ook bijdraagt aan verbeteringen op het bedrijf is de Farm Scan. Dit wordt uitgelegd door de Farm Management Specialist. Zij maken hier jaarlijks gebruik van. “Hij komt dan met een spinnenweb, waaraan je kunt zien waar je goeie punten liggen en aan welke punten je nog kunt werken. Dat zijn zowel bevestigende als nieuwe punten. Antoine komt met adviezen waar we vaker iets mee willen gaan doen. Hij komt op veel andere bedrijven en komt zo elk jaar wel met nieuwe tips en inzichten,” vertelt Niek.

Niek kijkt er enorm naar uit om op de boerderij te gaan wonen. Hij denkt dan ook al veel na over de toekomst van hem en het bedrijf. De komende jaren zal hij in ieder geval nog samen met zijn vader en oom boeren. “We willen vooruit blijven gaan. We blijven stilletjes een beetje doorgroeien om de stal vol te krijgen. Ook willen/kijken we richting natuurinclusieve landbouw. Dat is misschien hoog gegrepen, maar we willen toch de dingen aanpakken die op ons afkomen. We hoeven geen voorloper te zijn, maar willen wel meedoen”, besluiten de melkveehouders samen.

Download de Astronaut A5 brochure

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dank je wel!

U kunt het bestand downloaden met de volgende downloadknop

Download the PDF

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top