Introduction

Sinds de oprichting van Lely in 1948 als ‘werkplaats voor uitvindingen’ zijn we uitgegroeid tot wereldwijd marktleider in geautomatiseerde systemen in de stal voor melkveehouders. In al die jaren hebben we een grote groei doorgemaakt, die jullie waarschijnlijk niet is ontgaan. Zo is bijvoorbeeld vijf jaar geleden onze Lely Campus geopend, hier is ons hoofdkantoor en fabriek gevestigd. Om met de groei mee te kunnen blijven gaan gaan wij onze oude productiehallen slopen.

Laatste ontwikkelingen

11 oktober 2019 – Extra werkzaamheden op zaterdag 12 oktober

Op zaterdag 12 oktober vinden er enkele werkzaamheden plaats op de Lely Campus. Dit is nodig voor de start van de sloop van een groot gedeelte van hal 2. Op 1 november is de overdracht van het terrein van hal 2 aan de sloper, dan is dit tweede deel officieel sloopterrein.

Een groot deel van de werkzaamheden is afgerond, daarom ligt nu de nadruk op de voorbereidingen voor de sloop van de volgende hal:

 • De puinbreker heeft de afgelopen weken al het puin gebroken. Het puingranulaat krijgt een nieuwe bestemming op de campus. 
 • Het terrein dat nu gereed is, wordt voor een gedeelte ingezaaid. Ook komt hier een loods voor opslagruimte.
 • Afgelopen maandag zijn alle hijsmiddelen uit hal 2 verwijderd, deze krijgen een nieuwe bestemming.
 • Op 1 november zullen diverse kranen weer arriveren en zullen de werkzaamheden van hal 2 aanvangen. 
 • Er wordt dan gestart met het binnenwerk en na een aantal dagen zal het vanaf de buitenzijde zichtbaar worden. 

Updates

Update 5 sept.jpeg

Donderdag 5 september

Hal 1 en hal 3 zijn volledig gesloopt. Wat rest is het beton van de vloer verwijderen. Van al het afval van beton en stenen wordt puingranulaat gemaakt. Hiervan slaan we een gedeelte op, zodat we dit in latere fase kunnen gebruiken als bodemgrondstof. Er wordt nu gestart met de voorbereidingen van de sloop van hal 2 en er wordt bodemonderzoek verricht. Als dank voor het begrip voor de sloopwerkzaamheden hebben we op 26 augustus weer ijsjes uitgedeeld. Dit werd niet alleen gewaardeerd, het bleek ook dat veel omwonden de werkzaamheden met veel interesse in de gaten houden.

Er werd ijs getrakteerd op het parkeerterrein van Sparrendal.jpg

Donderdag 8 augustus

De sloopwerkzaamheden gingen de afgelopen dagen in een rustig tempo door. Van hal 1 is alle asbest verwijderd, dat is ruim 2 hectare asbest. Er is ruim 10.000 meter hal weggeknipt, nog 500 meter te gaan. Het eerste stuk vloer is verwijderd en eind week 33 zal de laatste muur omgaan. Op 8 augustus is er ijs getrakteerd aan de omwonenden.

Sloop_kantoor.jpg

Dinsdag 30 juli

De afgelopen weken hebben met name in het teken gestaan van het verwijderen van asbest en het vrijgeven van de gebieden. Bij hal 3 is 8000 meter van de opstanden (dakconstructie) gesloopt. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor het verwijderen van de vloer en de heipalen van hal 3. Circa de eerste 5000 meter asbest is verwijderd uit hal 1 en vrijgegeven. Op 24 juli zijn de sloopwerkzaamheden van het voormalige kantoor gestart en binnen drie dagen was dit gesloopt.

3. De eerste sloopwerkzaamheden worden zichtbaar aan de buitenkant.jpeg

Woensdag 10 juli

Vanaf nu is er veel activiteit aan de buitenkant te zien. Alle kantoren zijn asbestvrij gemaakt en de hoge hal 3 is voor 2/3 gesloopt. Er worden elke dag 4/5 containers ijzer weggehaald en naar de recycling gebracht. Tot nu toe zijn dat zo’n 30 containers.

Foto vanaf de flat.jpg

Zaterdag 29 juni

Op zaterdag 29 juni vinden er extra sloopwerkzaamheden plaats. De verbindingscorridor tussen twee hallen wordt dan weggehaald. De werkzaamheden starten vanaf 7:00 uur. Het zal ongeveer 5 uur duren.

Sloopwagen.jpeg

Maandag 23 juni

De afgelopen weken hebben er voornamelijk binnenwerkzaamheden plaatsgevonden. Vanaf maandag 23 juni gaat de sloop aan de buitenkant te zien zijn.

Inloop11juni.jpg

Dinsdag 11 juni

Op dinsdag 11 juni organiseerde Lely een inloopmiddag/avond voor de omwonenden van ons terrein. Tijdens deze bijeenkomst konden omwonenden vragen stellen, over de sloopwerkzaamheden die vanaf die dag zijn gestart.

Weetjes

 • De lengte van de kraanarm helemaal uitgestrekt is 25 meter lang. 
 • Er wordt gewerkt met elektrische hoogwerkers.
 • Het sloopterrein is afgezet met 80 bouwhekken.
 • 60 jaar geleden startte de eerste bouwwerkzaamheden. 
 • 98% van de restmaterialen worden hergebruikt.
 • De grootste sloopkraan weegt 85 ton.
 • De puinbreker zal ongeveer 10.000 ton puin vermalen tot kleine stukjes (granulaat).
 • Een groot gedeelte van het granulaat zal weer gebruikt worden op het project en voor de rest worden andere toepassingen gezocht om het daar te verwerken, zoals in de wegenbouw of een ander infraproject.

Timelapse activiteiten sloop

Sloopwerkzaamheden

Over het project

Algemene projectinformatie
Na de verkoop van onze grasland activiteiten (productie van maaiers, schudders en harken) in 2017, zijn we ons volledig op de ontwikkeling van robotica, zoals melkrobots, en andere innovaties gaan richten. Onze oude productiehallen op het terrein passen niet meer in onze visie voor duurzame productie en passen ook niet meer bij de groei die we momenteel doormaken. De hallen zullen daarom binnenkort afgebroken worden om daar een nieuwe faciliteit voor de toekomst neer te zetten. 

Start sloopwerkzaamheden
Op 11 juni 2019 zijn we gestart met de sloopwerkzaamheden van de oude productiehallen. Uiteraard zullen wij ons best doen eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken en gebeurt alles in afstemming met de gemeente Maassluis. We kiezen ervoor de werkzaamheden zo duurzaam mogelijk uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het hergebruiken van zoveel mogelijk materialen om het transport van puin te reduceren. Na de sloop zal er voorlopig een grasveld worden aangelegd, ter voorbereiding voor nieuwe plannen.

Zorgvuldige afvalverwerking
Door het afval optimaal te scheiden, kan dit gebruikt worden als grondstof voor een nieuw product bij bijvoorbeeld de aanleg van wegen of ophogen van dijken.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de sloop? We willen u, als omwonenden, graag op de hoogte houden over de uitvoering. Zodra de plannen duidelijker vorm krijgen, nodigen wij u uit voor een speciale informatieavond waar wij de nieuwe opzet van het gebied toelichten. U kunt ons ook altijd een e-mail sturen.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top

De Lely website maakt gebruik van cookies. Ga naar deze pagina voor meer informatie. Sluiten