Introduction

Sinds de oprichting van Lely in 1948 als ‘werkplaats voor uitvindingen’ zijn we uitgegroeid tot wereldwijd marktleider in geautomatiseerde systemen in de stal voor melkveehouders. In al die jaren hebben we een grote groei doorgemaakt, die jullie waarschijnlijk niet is ontgaan. Zo is bijvoorbeeld zes jaar geleden onze Lely Campus geopend, hier is ons hoofdkantoor en fabriek gevestigd. Om met de groei mee te kunnen blijven gaan hebben wij onze oude productiehallen gesloopt. Op die locatie gaan wij bouwen aan een nieuwe productiehal, met kantoorruimte.

Laatste ontwikkelingen

8 september - 1000e paal
Op 8 september jl. is de 1000e heipaal geslagen voor de nieuwbouw voor Lely. Met de bouw van een kantoorgebouw en bedrijfshal legt Lely de basis om in de toekomst nog meer innovatieve en duurzame oplossingen te bedenken voor de voedsel- en melkproductie. Samen realiseren we een gezonde toekomst voor onze huidige en volgende generaties, de boeren en hun dieren. Tevens creëren we werkgelegenheid in de regio. 

U bent belangrijk voor de uitbreiding van Lely. Wij willen u daarom bedanken voor uw geduld en begrip tijdens de bouwwerkzaamheden. De direct omwonenden hebben wij daarom een brief met een waardebon van Bakkerij Holtkamp aangeboden.

Wij doen ons best om de werkzaamheden zo soepel mogelijk en met zo weinig mogelijk overlast te laten verlopen. We lopen op dit moment in lijn met de planning, de heiwerkzaamheden verwachten we eind oktober af te ronden.
 

26 augustus - Heiwerkzaamheden
Voor de nieuwbouw van onze Lely Campus zijn we al een tijd bezig met diverse voorbereidingen. Na de sloop van de oude productiehallen en het kantoor, het saneren van de grond en het bouwrijp maken van het terrein, zijn we nu gestart met de bouw. Op het terrein komt een productiehal met kantoorruimte. Hiervoor is het noodzakelijk om heiwerkzaamheden uit te voeren. Deze zijn vanaf dinsdag 7 juli j.l. gestart. Voor een periode van ongeveer zestien weken wordt er geheid tussen 07:00 uur en 16:00 uur (met incidenteel een uitloop naar 18.00 uur). De aannemer zal zich houden aan de voorwaarden die gesteld worden vanuit de omgevingsvergunning. Tijdens de werkzaamheden worden er geluids- en trillingsmetingen uitgevoerd ter controle. De geluidshinder zal niet continu zijn, maar wel regelmatig tussen deze tijden.

Wij begrijpen dat dat vervelend voor u kan zijn. We doen uiteraard ons best om alle overlast zoveel mogelijk te beperken. De direct omwonenden hebben we begin juli geinformeerd met een brief over de heiwerkzaamheden.

30 juni - Aanleg en asfaltering bouwweg
De bouwweg op het terrein wordt al veel gebruikt. Op maandag 29 juni gingen wij deze bouwweg voorbereiden. Dat betekent dat de bouwweg op de juiste hoogte wordt gebracht en geëgaliseerd wordt. Op dinsdag 30 juni gaan wij de bouwweg asfalteren. Dit zal naar verwachting 1 dag duren. Er zullen diverse wagens het terrein op en af rijden, zoals bijvoorbeeld voor de aanvoer van het asfalt en een wals om het wederom egaal te maken. Dit zijn zware machines, met zware motoren. U zult dit waarschijnlijk goed kunnen horen.

12 juni – Kleine werkzaamheden
Morgen (zaterdag 13 juni) vinden er kleine werkzaamheden plaats op het terrein, mogelijk wordt er gegraven. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk een paar uur duren. 

28 mei – Puinwerkzaamheden
In de week van 1 juni komt een puinbreker op het terrein om het laatste puin te breken tot puingranulaat. Dit is de grote berg die u nu nog kunt zien liggen. Het puingranulaat gebruiken wij opnieuw om onder de nieuwe weg op het terrein te leggen. Ook zijn bezig met het openbreken van enkele oude verharde wegen. Deze voorbereidingen zijn nodig voor het bouwrijp maken. Er wordt alles aan gedaan om eventueel overlast tot een minimum te beperken.
 

17 april 2020 - Boringen voor persleiding riool
Vandaag op vrijdag 17 april wordt een gestuurde boring gemaakt door de firma Welvreugd. Het betreft een persleiding riool. Zij voeren dit uit in opdracht van onze aannemer CMD civiele werken (Combinatie Midden Delfland). De werkzaamheden zijn door CMD aangemeld en afgestemd met de gemeente Maassluis. De boring loopt vanaf het Lely terrein onder het terrien door en komt uit bij de Sparrendal flat.

Volgende week zal de leiding aangelegd worden en hierdoor kan er meer overlast zijn op het terrein voor de Sparrendalflat ter hoogte van de kinderboerderij. U kunt nog altijd gebruik maken van het parkeerterrein. Houd wel rekening met beperkte overlast. Er wordt alles aan gedaan om dit tot het minimale te beperken.

 

7 april 2020 - Sanering

In de afgelopen weken is de sanering van het terrein gestart. De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Na de sanering wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat u weer een aantal machines op het terrein kunt zien.

 

20 februari 2020 - Opruimwerkzaamheden

Aanstaande zaterdag 22 februari wordt er een ronde gedaan over het terrein om de laatste beton- en staalstukjes op te ruimen op het gehele terrein. 

 

25 januari 2020 - Verplaatsen puinbreker
Op zaterdag 25 januari zullen er 's ochtends werkzaamheden plaatsvinden op het terrein. De puinbreker zal verplaatst worden naar een ander stuk van het terrein. Het puinbreken kan dan maandagochtend meteen weer van start gaan. 


8 januari 2020 – Afrondende sloopwerkzaamheden

Komende weken vinden de laatste werkzaamheden plaats, zoals puinbreken en in depot zetten van materialen die later gerecycled kunnen worden. Het puinbreken gebeurt aan de zijkant van het terrein. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden 2 á 3 weken duren. 

Wij wensen iedereen een heel mooi nieuwjaar!


10 december 2019 – Een terugblik

Het binnenwerk is volledig verwijderd zodat de kranen de opstanden van de hal 2 konden losknippen de afgelopen weken. Op dinsdag 3 december is de laatste kap naar beneden gekomen. 

 • Als de gehele constructie op de grond ligt, wordt alles is kleine delen geknipt zodat alles door containers kan worden afgevoerd. 
 • Daarna starten de werkzaamheden aan de vloeren. 
 • Deze worden opgebroken en afgevoerd richting hal 3 waar alles wordt verzameld en gewacht wordt op de komst van de puinbreker. 
 • Naar verwachting is dit begin januari en zal de puinbreker starten met het puin in kleine stukken breken. 
 • Het streven is dat de sloopwerkzaamheden rondom het nieuwe jaar afgerond zullen zijn. 

Updates

November hal 2 binnenwerkzaamheden.jpeg

Woensdag 13 november

Er is gestart met fase 2, op 1 november. Eerst vonden er binnen werkzaamheden plaats, zoals TL-buizen, lampenkappen en sanitair ruimtes opruimen. Op donderdag 7 november startten de buitenwerkzaamheden. Vanuit de snelwegzijde wordt voor de voet op gewerkt. Donderdag 14 november zal de eerste kap verwijderd zijn.

Oktober_begin_landscape.png

Vrijdag 25 oktober

Een deel van hal 2 blijft nog in gebruik. Het betonwerk van de vloer is doorgezaagd en de hal van bovenaf doorgeknipt op de scheidingslijn. Hierdoor kon een nieuwe gevel geplaatst worden aan het gedeelte wat in gebruik blijft.

November hal 2 binnen.jpeg

Vrijdag 11 oktober

Op 1 november is de overdracht van het terrein van hal 2 aan de sloper, dan is dit tweede deel officieel sloopterrein. Een groot deel van de werkzaamheden is afgerond, daarom ligt nu de nadruk op de voorbereidingen voor de sloop van de volgende hal. De puinbreker heeft de afgelopen weken al het puin gebroken. Het puingranulaat krijgt een nieuwe bestemming op de campus. Het terrein dat nu gereed is, wordt voor een gedeelte ingezaaid. Ook komt hier een loods voor opslagruimte.

Puinbreker.png

Vrijdag 20 september

De sloopwerkzaamheden gingen de afgelopen dagen in een rustig tempo door. Komende tijd zullen er veel werkzaamheden voor het geschikt maken van sloopmaterialen voor hergebruik plaatsvinden. De betonvloeren liggen in depot. Vanaf maandag wordt er gestart met het puin breken tot nieuwe grondstof voor wegen. Uiteraard worden er maatregelen genomen om eventueel stofoverlast zoveel mogelijk te beperken. Dit betongranulaat wordt vanaf maandag ook afgevoerd met vrachtwagens. Er zal dus meer vrachtverkeer zijn.

Update 5 sept.jpeg

Donderdag 5 september

Hal 1 en hal 3 zijn volledig gesloopt. Wat rest is het beton van de vloer verwijderen. Van al het afval van beton en stenen wordt puingranulaat gemaakt. Hiervan slaan we een gedeelte op, zodat we dit in latere fase kunnen gebruiken als bodemgrondstof. Er wordt nu gestart met de voorbereidingen van de sloop van hal 2 en er wordt bodemonderzoek verricht. Als dank voor het begrip voor de sloopwerkzaamheden hebben we op 26 augustus weer ijsjes uitgedeeld. Dit werd niet alleen gewaardeerd, het bleek ook dat veel omwonden de werkzaamheden met veel interesse in de gaten houden.

Er werd ijs getrakteerd op het parkeerterrein van Sparrendal.jpg

Donderdag 8 augustus

De sloopwerkzaamheden gingen de afgelopen dagen in een rustig tempo door. Van hal 1 is alle asbest verwijderd, dat is ruim 2 hectare asbest. Er is ruim 10.000 meter hal weggeknipt, nog 500 meter te gaan. Het eerste stuk vloer is verwijderd en eind week 33 zal de laatste muur omgaan. Op 8 augustus is er ijs getrakteerd aan de omwonenden.

Sloop_kantoor.jpg

Dinsdag 30 juli

De afgelopen weken hebben met name in het teken gestaan van het verwijderen van asbest en het vrijgeven van de gebieden. Bij hal 3 is 8000 meter van de opstanden (dakconstructie) gesloopt. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor het verwijderen van de vloer en de heipalen van hal 3. Circa de eerste 5000 meter asbest is verwijderd uit hal 1 en vrijgegeven. Op 24 juli zijn de sloopwerkzaamheden van het voormalige kantoor gestart en binnen drie dagen was dit gesloopt.

3. De eerste sloopwerkzaamheden worden zichtbaar aan de buitenkant.jpeg

Woensdag 10 juli

Vanaf nu is er veel activiteit aan de buitenkant te zien. Alle kantoren zijn asbestvrij gemaakt en de hoge hal 3 is voor 2/3 gesloopt. Er worden elke dag 4/5 containers ijzer weggehaald en naar de recycling gebracht. Tot nu toe zijn dat zo’n 30 containers.

Foto vanaf de flat.jpg

Zaterdag 29 juni

Op zaterdag 29 juni vinden er extra sloopwerkzaamheden plaats. De verbindingscorridor tussen twee hallen wordt dan weggehaald. De werkzaamheden starten vanaf 7:00 uur. Het zal ongeveer 5 uur duren.

Sloopwagen.jpeg

Maandag 23 juni

De afgelopen weken hebben er voornamelijk binnenwerkzaamheden plaatsgevonden. Vanaf maandag 23 juni gaat de sloop aan de buitenkant te zien zijn.

Inloop11juni.jpg

Dinsdag 11 juni

Op dinsdag 11 juni organiseerde Lely een inloopmiddag/avond voor de omwonenden van ons terrein. Tijdens deze bijeenkomst konden omwonenden vragen stellen, over de sloopwerkzaamheden die vanaf die dag zijn gestart.

Weetjes

 • De lengte van de kraanarm helemaal uitgestrekt is 25 meter lang. 
 • Er wordt gewerkt met elektrische hoogwerkers.
 • Het sloopterrein is afgezet met 80 bouwhekken.
 • 60 jaar geleden startte de eerste bouwwerkzaamheden. 
 • 98% van de restmaterialen worden hergebruikt.
 • De grootste sloopkraan weegt 85 ton.
 • De puinbreker zal ongeveer 10.000 ton puin vermalen tot kleine stukjes (granulaat).
 • Een groot gedeelte van het granulaat zal weer gebruikt worden op het project en voor de rest worden andere toepassingen gezocht om het daar te verwerken, zoals in de wegenbouw of een ander infraproject.

Timelapse activiteiten sloop

Sloopwerkzaamheden

Over het project

Algemene projectinformatie
Na de verkoop van onze grasland activiteiten (productie van maaiers, schudders en harken) in 2017, zijn we ons volledig op de ontwikkeling van robotica, zoals melkrobots, en andere innovaties gaan richten. Onze oude productiehallen op het terrein passen niet meer in onze visie voor duurzame productie en passen ook niet meer bij de groei die we momenteel doormaken. De hallen zullen daarom binnenkort afgebroken worden om daar een nieuwe faciliteit voor de toekomst neer te zetten. 

Start sloopwerkzaamheden
Op 11 juni 2019 zijn we gestart met de sloopwerkzaamheden van de oude productiehallen. Uiteraard zullen wij ons best doen eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken en gebeurt alles in afstemming met de gemeente Maassluis. We kiezen ervoor de werkzaamheden zo duurzaam mogelijk uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het hergebruiken van zoveel mogelijk materialen om het transport van puin te reduceren. Na de sloop zal er voorlopig een grasveld worden aangelegd, ter voorbereiding voor nieuwe plannen.

Zorgvuldige afvalverwerking
Door het afval optimaal te scheiden, kan dit gebruikt worden als grondstof voor een nieuw product bij bijvoorbeeld de aanleg van wegen of ophogen van dijken.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de sloop? We willen u, als omwonenden, graag op de hoogte houden over de uitvoering. Zodra de plannen duidelijker vorm krijgen, nodigen wij u uit voor een speciale informatieavond waar wij de nieuwe opzet van het gebied toelichten. U kunt ons ook altijd een e-mail sturen.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top