Een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de agribusiness...

Lely heeft besloten om haar missie en visie bij te stellen. Hoewel de onderneming niet een volslagen nieuwe weg inslaat, zijn enkele aandachtsgebieden gewijzigd. We vragen Alexander van der Lely, CEO van de Lely Groep, om de strategie van Lely voor de komende jaren toe te lichten.

23 februari 2012

Nieuws

Alexander, waarom deze toch ingrijpende bijstelling?

"Een prettige werkomgeving en winstgevendheid verwijzen naar de aanpak die we vroeger al uitdroegen: verbetering van het financiële en sociale welzijn van veehouders. Doen wat je wilt moet aangenaam zijn en tegelijkertijd moet je er een goede boterham mee kunnen verdienen. Duurzaamheid was altijd al een uitgangspunt, dat als het ware was ingebakken in al onze producten; je kunt dan denken aan levensduur of een laag energieverbruik. Toch stijgt duurzaamheid nu op de ranglijst. Loonwerkers en melkveehouders werken elke dag met en in de natuur. We zien een brede maatschappelijke discussie over onze sector, van de hoogte van methaanemissie door koeien tot het aantal liters water dat nodig is om een kilo vlees te produceren. We zien de agrarische sector dan ook veranderen. Van een sector met traditionele producten - van voedsel en grondstoffen -tot een sector waarin het milieu en de productie van voedsel en energie op lokaal niveau doorslaggevend zijn.

Wij geloven in baanbrekende initiatieven waarmee de agrarische sector zich steeds opnieuw heel soepel kan aanpassen aan markt en omgeving. Als ‘innovators in agriculture’ beschouwen we innovatie uiteraard als dé weg naar de toekomst."Wat betekent deze nieuwe visie voor de strategie van Lely?

"Een nieuwe visie is een duidelijke richtlijn voor de keuzes die wij maken en heeft zonder meer effect op onze primaire strategische doelen. Onze ambities blijven onveranderd. We hebben onze portfolio door middel van acquisities en R&D versterkt; daarnaast investeren we permanent in innovatieve stalconcepten. Alle keuzes die wij maken, zijn gericht op schaalvergroting bij veehouders, met behoud van flexibiliteit en bevordering van dierenwelzijn.

Van nu af aan concentreert Lely zich op duurzaamheid en in de toekomst zal dat leiden tot een nieuwe portfolio. Wij gaan ons doelbewust wijden aan de vervaardiging van producten die bijdragen aan een energieneutrale agrarische sector, of we gaan dergelijke producten opnemen in onze portfolio."


Wat betekent dat alles voor de klanten van Lely?

"Laten we even teruggaan naar onze visie. Duurzaam staat voor producten die lang meegaan en die onze energiereserves ontzien. In die context is duurzaamheid voor ons een belangrijk uitgangspunt en wel zodanig dat elke investering - ook zonder subsidies - voldoende winstgevend voor de veehouder moet zijn. Winstgevend staat voor producten die garant staan voor méér efficiency en lagere exploitatiekosten. Aangenaam staat voor de ontwikkeling van betrouwbare, robuuste en productieve machines, die ook puur plezier in het werk opleveren. Gebruiksgemak en design spelen een belangrijke rol bij al onze productontwikkelingen. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we voor onze dealers de meest betrouwbare partner zijn; de partner met wie ze heel graag samenwerken. En uiteindelijk wordt die loyaliteit zichtbaar in de manier waarop onze klanten worden geadviseerd."

Top