Onderzoek Lely Juno voerschuiver: hogere voeropname en melkproductie

Het gebruik van een Lely Juno zorgde op Franse melkveebedrijven voor een 3 tot 5% hogere voeropname en 0,5 liter meer melk per koe per dag.

5 februari 2015

Nieuws

Onafhankelijk onderzoeksinstituut ESA uit het Franse Angers berekende dat de Lely Juno bij 60 koeien bijna € 3300 meer omzet per jaar leverde (€ 9 extra omzet per dag gebaseerd op de toename van 0,5 liter meer melk per koe per dag in een kudde van 60 stuks).

Studenten van de ESA hebben een vijftal melkveebedrijven in West Frankrijk voor en na het in gebruik nemen van de Lely Juno intensief gevolgd. Op deze bedrijven werd het voer niet twee of drie keer, maar wel 10 keer per dag aangeschoven. Het resulteerde in een productieverhoging van gemiddeld 0,5 liter melk per koe per dag. Bedrijven die met een melkrobot werken, merken bovendien dat ze twee tot drie maal minder late koeien hoeven op te halen voor een robotbezoek. Opvallend is ook de aanmerkelijk verminderde hoeveelheid restvoer, vooral dankzij het 's nachts voer aanschuiven. Vergeleken met een conventioneel aanschuifsysteem, bijvoorbeeld een trekkerband, vermindert de hoeveelheid restvoer met 75%.

Melkveehouders die een Lely Juno aanschaffen hoeven geen tijd meer te besteden aan het aanschuiven van het voer, dit levert een gemiddelde besparing op van ongeveer een half uur (29 minuten) per dag. Elke twee tot drie uur doet de Juno dit en dat zorgt ervoor dat de koeien meer voer opnemen. Het aanschuiven is een stimulans voor de koeien om meer naar het voerhek te komen en de koeien worden 'beloond' met continue ruwvoer van goede kwaliteit. Bij robotbedrijven zorgt de Juno hierdoor ook nog eens voor een verhoging van het aantal bezoeken aan de melkrobot.

Top