Samen zorgen wij voor melkkwaliteit

Voor een lange levensduur met een goede melkproductie is uiergezondheid van belang. Om inzicht te krijgen in de uiergezondheid van uw dieren worden diverse parameters gebruikt, waaronder het celgetal.

20 maart 2015

Nieuws

Om het gebruik van geneesmiddelen zoveel mogelijk te beperken, is het van groot belang om koeien met een oplopend celgetal snel te signaleren en in een vroeg stadium te behandelen. Daarom introduceert Lely de SMART bemonstering van het MQC-C melkkwaliteitscontrolesysteem. Deze biedt een constante SMART sampling  en bespaart reagens en melk.

Tijdens het melken met een Lely Astronaut melkrobot wordt de melk voortdurend bewaakt. Op die manier beschikt u over belangrijke informatie over mastitis, vet- en eiwitgehalte en lactose. Zo kunt u de melkkwaliteit en gezondheid van de koe in de gaten houden, snel optreden en een optimale melkkwaliteit behalen.

Door mastitis te voorkomen, voorkomt u rendementsverlies als gevolg van een lagere melkproductie en extra medicijn- of arbeidskosten. De optionele MQC-C eenheid voor het meten van het celgetal is erg belangrijk bij het bewaken van de uiergezondheid. Het integrale systeem controleert het celgetal op uierniveau op een zeer efficiënte manier via Smart bemonstering. 

De nieuwe SMART bemonstering is ontwikkeld om zo efficiënt mogelijk te bemonsteren waardoor kosten worden bespaard en er volop informatie beschikbaar is om koeien goed te monitoren. Met SMART bemonstering wordt in plaats van elke melking per koe iedere derde melking bemonsterd. Bij koeien met een verhoogd celgetal wordt de monsterfrequentie automatisch uitgebreid naar elke melking, zo lang als nodig is. Dankzij de weergave van het celgetal kan de melkveehouder beslissen hoe hij de situatie aanpakt en de koe behandelt. Daarnaast kan het celgetal overzicht per dier nuttig zijn bij het bepalen van de droogzetstrategie aan het einde van de lactatie. Dit draagt bij aan een reductie van het antibiticagebruik en een goede start van de volgende lactatie.

De celgetal-informatie wordt duidelijk weergegeven in het Lely T4C managementprogramma en bevordert de bewustwording en kennis over elke afzonderlijke koe. Zo kan met de celgetalwaarden ook worden berekend in hoeverre elke koe bijdraagt aan het celgetal in de melktank. De SMART bemonstering van het Lely MQC-C melkkwaliteitscontrolesysteem houdt voortdurend controle op alle koeien. 

Top