Dit jaar nog groot fiscaal voordeel op Automatisch Voersysteem Lely Vector

Het Lely Vector Automatisch voersysteem met voerkeuken is ook in 2017 opgenomen in de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit betekent dat men tot einde van het jaar met zekerheid kan profiteren van een MIA investeringsaftrek van 27% van het investeringsbedrag en 75% Vamil investeringsaftrek, wat een voordeel kan opleveren van € 100.000. Verschillende veehouders hebben voor het einde van het jaar de Lely Vector aangeschaft met de Mia Vamil subsidieregeling om met zekerheid te profiteren van het fiscale voordeel. Elk jaar wordt namelijk weer opnieuw bepaald of een product of systeem binnen de MIA Vamil regeling valt.

18 december 2017

Nieuws

Fiscaal voordeel Vector

Lely Vector: een milieuvriendelijke investering
Als je ondernemer bent en fiscaal voordelig wilt investeren in milieuvriendelijke technieken, dan kan dat met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met deze regelingen milieuvriendelijke investeringen. De regeling is uniek voor de Lely Vector; niet eerder was het mogelijk een dergelijke belastingaftrek te realiseren met een automatisch voersysteem. Bij de aanmelding en registratie voor de MIA/Vamil regeling zijn onder andere specifieke eigenschappen van de Lely Vector opgenomen zoals de voerkeuken, de voerhoogte meeting en de voergrijper. Het zeer zuinige energieverbruik van de Vector is bepalend geweest voor opname in de lijst. Bij een bedrijfsgrootte van 180 koeien bijvoorbeeld, is het energieverbruik met de Vector gemiddeld 21 Kwh per dag. Dit betekent een grote besparing op brandstofkosten ten aanzien van alternatieve manieren van voeren. Afhankelijk van het bedrijfsresultaat kan het netto voordeel variëren.

Familie Eelman profiteert van de MIA/Vamil regeling
De familie Eelman uit Oosterend (N.H.) heeft onlangs de Vector aangeschaft en profiteert van de MIA/Vamil regeling. Gerco Eelman: “We dachten al langer na over automatisch voeren, maar de MIA/Vamil regeling gaf de doorslag om deze stap nu te zetten. Het grote voordeel is dat we met de Vamil de investeringsaftrek vrijwillig kunnen afschrijven. Daarbij hebben we ook nog 27% via MIA als extra aftrekpost.” Waarom hij kiest voor automatisch voeren met de Lely Vector? Eelman: “Ik denk dat we veel efficiënter met voer om kunnen gaan met de Vector, wat zorgt voor minder restvoer. En we verwachten ook dat het automatiseren van het voerproces zorgt voor een flinke arbeidsbesparing. Daarnaast werkt het Vector automatisch voersysteem met een voerkeuren met voergrijper. Dit systeem heeft beduidend minder onderhoud nodig dan andere voersystemen omdat er minder bewegende delen zijn.”

Wat is het fiscale voordeel? Een rekenvoorbeeld van Flynth (adviseurs & accountants)*
Aankoop Lely Vector met voerkeuken €130.000 + € 70.000 = totaal € 200.000.
Effect aankoop voerrobot voor IB ondernemer, eenmanszaak met winst tenminste €167.202,-. dan wordt het maximale voordeel behaald.
Belastingbesparing 2017 door aankoop Lely Vector met voerkeuken:
MIA: € 24.300,-[1]
Vamil : € 67.500,-[2]
KIA: € 8.330,-[3]
Totaal € 100.130,-

*Dit is een fictief voorbeeld waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Voor meer informatie, neem contact op met Flynth (https://www.flynth.nl/)

Milieu-investeringsaftrek
Het Vector Automatisch voersysteem met voerkeuken is voor het tweede jaar opgenomen in de milieulijst MIA/Vamil. Met de regeling komt de Lely Vector in aanmerking voor 27% Milieu-investeringsaftrek (MIA) en tevens biedt Vamil de mogelijkheid om 75 procent van de investeringskosten op een door de ondernemer zelf te bepalen tijdstip af te schrijven. De VAMIL zorgt voor een liquiditeitsvoordeel. Door bij een hoge winst eerder extra af te schrijven kan de belastingdruk worden beperkt. Dit zijn hoge tarieven die ieder jaar worden heroverwogen. De inkomstenbelasting verrekening gaat als eerste over 2016, is er dan nog verlies over dan wordt deze verrekend met: 2013, 2014 en 2015. MIA en VAMIL dient binnen 3 maanden na het aangaan van de koopovereenkomst te worden aangevraagd.

 

 

[1] MIA: aftrek in 2017: 27% x € 200.000,- = € 54.000,-.Feitelijk acuut voordeel in de IB (inkomstenbelasting) maximaal 45% (= 52% IB met verrekende MKB vrijstelling) x € 54.000,- = € 24.300,-.
[2] Vamil: willekeurige afschrijving tot 75% van het aankoopbedrag. Maximale Vamil (75%) € 150.000,- acuut voordeel in de IB 45% x 150.000 = € 67.500, maar later minder afschrijving.
[3] KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Als is geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel dat in 2016 nog niet in gebruik is genomen, wordt aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en/of milieu-investeringsaftrek samen niet méér toegestaan dan het bedrag dat op 31 december 2016 op de investering is betaald. Het meerdere komt voor investeringsaftrek in aanmerking naarmate in 2017 of volgende jaren op de investering wordt betaald, maar in elk geval in het jaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen. Stel de overige investeringen € 2.000,-: € 8.330,- aftrek. Eventueel carry back bij geen winst voor BV naar 2016 en vooreenmanszaken/ maatschappen/ VOF naar 2014.

Meer nieuws

Meer nieuws

Top

De Lely website maakt gebruik van cookies. Ga naar deze pagina voor meer informatie. Sluiten