Lely verstevigt in 2017 haar basis

Toonaangevende rol in robotica en farm management voor het melkveebedrijf

2017 was opnieuw een bijzonder jaar voor Lely. Na de verkoop en overdracht in oktober van de ruwvoederwinningsactiviteiten aan het Amerikaanse AGCO, is de aandacht van het bedrijf volledig komen te liggen op de toekomst in robotica en farm management. Onder andere de viering van 25 jaar robotmelken wereldwijd, zorgde voor nieuw elan binnen de organisatie. Lely liet in 2017 dan ook een groei zien van de orderportefeuille, alsmede een stijging van het marktaandeel in automatisch melken. De uiteindelijke omzet in 2017 bedroeg 506 miljoen euro. Robotica en farm management lieten daarbij een sterke groei zien van 12%, met een duidelijke versnelling in het tweede halfjaar ten opzichte van 2016. Een belangrijke bijdrage aan deze groei werd geleverd door Noord-Amerika en Japan, gevolgd door West-Europa.

29 maart 2018

Nieuws

placeholder content

De totale uitgaven voor R&D bedroegen in 2017 6% van de omzet. Product development activiteiten stonden sterk in het teken van het voorbereiden van productintroducties in 2018 en de jaren erna. Daarnaast is hard gewerkt aan het ontwikkelen van competenties die de verdergaande digitalisering binnen het bedrijf en bij klanten stimuleren.

Vooruitzichten voor 2018

2018 belooft voor Lely een mooi jaar te worden. Het bedrijf viert dan haar 70-jarig bestaan. Tijdens de ‘Lely Future Farm Days’, een groot evenement voor medewerkers en Lely Centers in april, laat zij zien dat het bedrijf meer dan ooit klaar is voor de toekomst, met de lancering van nieuwe oplossingen voor het melkveebedrijf.

Lely houdt ook in 2018 vast aan haar doel om 6% van de omzet te investeren in R&D. Ondanks een voorspelde, lichte daling van de melkprijzen, verwacht Lely in 2018 een stijging van de verkopen. Mede ingegeven door een verder herstel van de investeringsbereidheid bij klanten en de introductie van belangrijke nieuwe producten.

Markt en maatschappij vragen van de veehouderij een steeds actievere houding en verantwoordelijkheid ten aanzien van dierenwelzijn en emissies; terwijl melkveehouders tegelijkertijd zoeken naar continue verbetering van de bedrijfsprocessen, met het oog op efficiency en aangename werkomstandigheden. Thema’s die ook in 2018 onverminderd centraal staan bij de invulling van de missie en visie van Lely. Lely's expertise op het gebied van robotica, farm management, data- en sensorsystemen op melkveehouderijen biedt daarvoor een veelbelovende basis.

Top