Ook dit jaar groot fiscaal voordeel op Automatisch Voersysteem Lely Vector

Ook in 2019 is het Lely Vector Automatisch voersysteem met voerkeuken opgenomen in de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu investeringen (Vamil). Dit betekent dat men tot einde van het jaar met zekerheid kan profiteren van een MIA investeringsaftrek die kan oplopen tot 27% van het investeringsbedrag en 75% Vamil investeringsaftrek, wat een voordeel kan opleveren van €100.000.

29 januari 2019

Nieuws

De afgelopen jaren kiezen steeds meer veehouders ervoor om het voeren te automatiseren. De belangrijkste reden: vaker en preciezer voeren heeft een positief effect op de diergezond, geeft een hogere voerefficiëntie en daardoor een economisch voordeel op de lange termijn. De interesse voor automatisch voeren is groot. Niet alleen bij veehouders maar ook bij de vele erfbetreders zoals voeradviseurs en financiële partijen. Het op een verantwoorde en duurzame manier vaker en preciezer voeren wordt gezien als de toekomst. Inmiddels heeft Lely meer dan 125 mengvoerrobots in Nederland en Vlaanderen draaien.

Continue ontwikkeling automatisch voersysteem

Omdat deze trend zich doorzet heeft Lely het afgelopen jaar flink ingezet op verbeteringen van het automatisch voersysteem. Zowel aan de hardware als aan de software kant. Zo zijn op het gebied van hardware sensoren, rijwielen, zwenkwielen, voergrijper motoren en lagers aangepast. Op het gebied van software zijn er veel verbeteringen doorgevoerd met het oog op gebruiksgemak. Zo wordt met de T4C 3.9 managementsoftware de voerkeuken visueel weergegeven. Voorraden en indeling kunnen vanaf de managementcomputer worden bijgehouden. Ook de software van de robot zelf wordt voortdurend verbeterd, o.a. met het oog op combineren van voertaken. Verder worden in de toekomst keukenscans uitgevoerd voor de voorraadbepaling, en wordt er specifiek voor vleesvee gewerkt aan een betere voerverdeling per hok.

Bovendien is afgelopen najaar een volledig vernieuwde meng- en voerrobot geïntroduceerd met meer slijtvaste onderdelen en nieuwe vernuftigheden aan boord die positief zijn voor de onderhoudskosten, het mengresultaat en de diergezondheid.

Overheid doet mee

Ook vanuit de Nederlandse overheid wordt automatisch voeren als een positieve trend gezien. Daarom staat het automatisch voersysteem ook dit jaar op de milieulijst voor MIA/Vamil subsidie, waardoor veehouders fiscaal voordeel kunnen genieten tot 27% investeringsaftrek (MIA) en door het afschrijven van 75% van de investeringskosten (VAMIL). Het ministerie van Infrastructuur stimuleert met deze regelingen milieuvriendelijke investeringen. Elk jaar wordt weer opnieuw bepaald of een product of systeem binnen de MIA Vamil regeling valt. Verder zijn er op veel plaatsen POP3-subsidies met het oog op plattelandsontwikkeling te benutten voor veehouders.

Top