Profiteer van subsidiemogelijkheden bij aanschaf automatisch voersysteem

Tot 7 februari 2020 is de POP3-subsidie Jonge landbouwers opengesteld in alle Nederlandse provincies. Met deze regeling krijgen jonge landbouwers onder 41 jaar de kans om te investeren in innovatieve en duurzame systemen. Het Vector automatisch voersysteem is één van de investeringen waarmee een subsidievoordeel verkregen kan worden.

2 januari 2020

Nieuws

vervolg

De veranderende wereld vraagt om verduurzaming. Klimaatdoelen, CO2 uitstoot, ontgaat ook de melkveehouderij niet. De consument verwacht een sector die duurzaam produceert. De POP3-subsidie ondersteunt jonge agrarische ondernemers in het verduurzamen en versterken van hun bedrijf.

Subsidievoordeel automatisch voersysteem

De afgelopen jaren kiezen steeds meer veehouders ervoor om het voeren te automatiseren. De belangrijkste reden: vaker en preciezer voeren heeft een positief effect op de diergezond, geeft een hogere voerefficiëntie en daardoor een economisch voordeel op de lange termijn. De interesse voor automatisch voeren is groot.

Ook vanuit de Nederlandse overheid wordt automatisch voeren als een positieve trend gezien. Naast de POP3-subsidie is daarom ook dit jaar een MIA/Vamil subsidie beschikbaar voor automatisch voeren. Hiermee kunnen veehouders fiscaal voordeel genieten tot 27% investeringsaftrek (MIA) en door het afschrijven van 75% van de investeringskosten (VAMIL).

De subsidieregelingen stimuleren de veehouders om te investeren in innovatie en verduurzaming van de landbouw. Met als doel een leefbaar, kwalitatief en concurrerend platteland.

Subsidiemogelijkheden bij het automatiseren van voeren:

  • POP3-subsidie: Tot wel 30% van de investering
  • MIA-Vamil: Investeringsaftrek kan oplopen tot 27% van de investering

U kunt de POP3-subsidie jonge landbouwers aanvragen tot 7 februari 17.00 uurbij RVO.nl. Meer informatie over deze regeling is te vinden op: POP3: Subsidie jonge landbouwers.

Lely__Lely-Vector-30--3266-800px.JPG
Top