Een hoger rendement en subsidie-mogelijkheden bij aanschaf van een automatisch voersysteem

Twee vliegen in één klap! Naast een hoger rendement door de aanschaf van een automatisch voersysteem, zijn er ieder jaar ook subsidiemogelijkheden bij aanschaf van het voersysteem. Zoals een bonus van de belastingdienst via de MIA\Vamil regeling.

27 januari 2021

Nieuws

Page section

Tegenvallende kasstroom en hoge belastingaanslag
Veel veehouders hebben last van een tegenvallende kasstroom en toch een hoge belastingaanslag. De oorzaak is veelal te hoge kosten bij de huidige melkprijs waardoor er weinig geld over blijft om te investeren. Tegelijk zijn er weinig afschrijvingen meer waardoor de belastingaanslag (te) hoog uitpakt. Met een investering in automatisch voeren kunnen beide uitdagingen aangepakt worden.

Rendement
Allereerst gaat het natuurlijk om rendement. De afgelopen jaren kiezen steeds meer veehouders ervoor om het voeren te automatiseren met de Lely Vector. De belangrijkste redenen: vaker en preciezer voeren heeft een positief effect op de diergezond, geeft een hogere voeropname en –efficiëntie, er zijn minder aankopen nodig omdat het voer beter benut wordt en daardoor een hoger rendement.

Bonus van belastingdienst
Daarnaast komt de Lely Vector in aanmerking voor diverse subsidies, zoals de POP3 en de MIA\Vamil. De MIA zorgt bovenop de reguliere afschrijving voor een extra aftrekpost op uw inkomen tot 27% van de investering! Deze bonus van de belastingdienst zorgt het volgende jaar voor een aanzienlijk lagere aanslag.

'Investeringsaftrek kan oplopen tot 27% van de investering'

De MIA\Vamil regeling kan aangevraagd worden via RVO.nl.

Meer over de Vector Download de brochure

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dank je wel!

U kunt het bestand downloaden met de volgende downloadknop

Download the PDF
Bekijk de subsidiemogelijkheden
Top