Statement met betrekking tot positie in AgriNL

Er is veel commotie ontstaan naar aanleiding van het actieplan dat gisteren gepresenteerd is door AgriNL. AgriNL heeft vandaag het volgende statement afgegeven: “Het actieplan is niet door de ledenvergadering vastgesteld en representeert derhalve, anders dan de advertentie, niet in alle opzichten de mening van de AgriNL leden”. Wij staan als Lely ook niet achter het actieplan. Wel ondersteunen we de advertentie. Hier volgt meer informatie:

13 oktober 2021

Nieuws

Page section

Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen om de landbouwsector perspectief te bieden.

Uitdagingen die we kunnen oplossen als we ze integraal aanpakken. Lely is daarom zeer recentelijk toegetreden tot het AGriNL platform, een collectief van bedrijven en LTO om op positieve wijze bij te dragen aan de belangen van de sector.

Hiermee wil Lely meer aandacht vragen om te kiezen voor innovatie als oplossing voor de stikstofproblematiek binnen de sector. Innovatie is namelijk het speerpunt van Lely en we zetten ons sinds 2019 al in om ons statement met betrekking tot de stikstofproblematiek te delen en kenbaar te maken. Zie: statement stikstof problematiek 

Deze visie is ook opgenomen in de geplaatste advertentie van AgriNL op dinsdag 12 oktober jl. in het Financieele Dagblad en het Algemeen Dagblad. 

Op de website van AgriNL wordt echter innovatie (nog) niet opgenomen als mogelijke oplossing. Het is de missie van Lely om op basis van kennis en innovatie een toekomst te creëren voor de melkveehouderij in Nederland en we zullen ons binnen het AgriNL platform hiervoor blijven inzetten.

Top