Tijdelijk 60-75% subsidie op aanschaf Vector automatisch voersysteem

Vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF) is er een landelijke en tijdelijke subsidie voor ‘groen-economisch herstel landbouw’ beschikbaar voor het economisch herstel van de landbouwsector na de uitbraak van het coronavirus. De subsidie is beschikbaar tussen 20 December 2021 en 14 februari 2022. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie.

22 december 2021

Nieuws

Vervolg

Landbouwers in Nederland kunnen daarmee subsidie krijgen voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Enkel bedrijfsmiddelen die op de investeringslijst van de regeling zijn opgenomen komen in aanmerking voor subsidie. Dit betekent onder andere dat er een mogelijkheid is om de Lely Vector automatisch voersysteem met 60% subsidie, en voor Jonge Landbouwers zelfs met 75% subsidie aan te schaffen. 

Het subsidiebedrag moet minimaal € 25.000 en maximaal € 150.000 zijn (op basis van het totaal van alle investeringen) per aanvrager. Minimale totale investering is € 41.166 en € 33.333 (Jonge landbouwers). Indien subsidie wordt aangevraagd in verschillende investering categorieën moeten twee aparte aanvragen worden ingediend. Bij indiening van een aanvraag in 2 soorten investeringen wordt een gemiddelde puntenscore aan de aanvraag gegeven.

Aanvraagproces:

  1. U vraagt een offerte aan bij Lely (geen opdracht/ of getekend) op met concrete specificaties per investering 
  2. U dient uiterlijk voor 14 februari 2022, 17.00 uur uw aanvraag in bij het RVO
  3. Aanvraag indienen met e-Herkenning of indien particulier met DigiD https://mijn.rvo.nl/investeren-in-groen-economisch-herstel e-Herkenning vereist (let op, dit middel kent een doorlooptijd om te verkrijgen) 
  4. U vult de gegevens van het online aanvraagformulier in 
  5. U stuurt de volgende bijlagen mee: - Offerte(s) van de investering(en) - Bewijs van de start van een vergunningsprocedure, indien vergunningsplichtig - Bewijs van blokkerende zeggenschap voor jonge landbouwers. Bent u als jonge landbouwer eigenaar van een eenmanszaak? Dan hoeft u dit niet mee te sturen 
  6. Nadat de aanvraag is ingediend, mag op eigen risico de investering worden aangegaan 
  7. U ontvangt een beschikking (goedkeuring/afwijzing) (binnen 22 weken vanaf 14 februari 2022 gerekend) 
  8. U betaalt de facturen voor de gedane investeringen en sluit het project af binnen 2 jaar na goedkeuring 
  9. U dient een vaststellingsverzoek in bij RVO en krijgt de subsidie uitbetaald

Meer informatie?

Meer informatie en de volledige investeringslijst is te vinden via www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw/investeren

Interesse? Contact uw lokale Lely Center en vraag naar de voorwaarden!

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Hoewel zorgvuldigheid in acht is genomen kan Lely niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

 

Top