Lely staakt commerciële activiteiten in Rusland en Belarus

Lely is geschokt door de militaire invasie van Rusland in Oekraïne. Het Oekraïense volk bevindt zich midden in een oorlog en wordt geconfronteerd met grote onzekerheid. Onze gedachten gaan uit naar de mensen die deze crisis direct raakt. Lely veroordeelt de inval van Rusland en staakt per direct de commerciële activiteiten in de regio. Dit betekent dat wij stoppen met het leveren van robots naar Rusland en Belarus. Onderdelen en onderhoudsproducten aan onze bestaande klanten in deze landen blijven wij leveren vanuit de overweging dat anders het welzijn van de koe en de voedselvoorziening in de regio in het gedrang komt.

4 maart 2022

Nieuws

Vervolg

Als wereldwijde leverancier van robots voor de melkveehouderij zijn we ons enerzijds bewust van onze rol in wereldwijde voedselvoorziening, ook in Oekraïne, Rusland en Belarus. We willen daarbij recht doen aan de belangen van onder meer de bevolking (voedselvoorziening), koeien (dierenwelzijn) en de beloftes die we hebben gedaan aan onze boeren. Anderzijds veroordelen wij iedere vorm van geweld die Rusland in deze crisis inzet. De huidige acties zijn niet te verenigen met onze waarden en dat heeft ons doen besluiten onze commerciële activiteiten volledig te staken in Rusland en Belarus.

Dagelijks en bij iedere actie die we nemen, maken wij de afweging of deze nog voldoende bijdraagt aan het doel om dierenwelzijn te kunnen blijven waarborgen waar mogelijk. Daarbij kijken wij ook kritisch naar de rol en positie van onze partners met wie wij in dit gebied samenwerken.

Veiligheid
De veiligheid van mensen staat op de eerste plaats. Die van onze directe en indirecte collega’s, leveranciers en afnemers, en van iedereen die op welke manier dan ook de gevolgen van deze crisis ervaart. Binnen de beperkte bewegingsruimte die Lely nog heeft, zullen onze beslissingen in eerste instantie gedreven worden door onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van onze mensen en de mensen met wie wij werken.

Voor materiële steun heeft Lely een donatie gedaan aan een Oekraïense zusterorganisatie van FBNet (Familiebedrijven Nederland, waarvan Lely lid is), die twee humanitaire programma's in Oekraïne heeft opgezet.

Bedrijfscontinuïteit van melkveehouders versus sancties
Hoewel Lely inval in Oekraïne sterk veroordeelt, zullen we met de kennis van nu niet eenzijdig de volledige ondersteuning van onze bestaande boeren in Rusland en omringende landen staken.

De enige reden om onderdelen en onderhoudsproducten te leveren aan bestaande klanten die niet op een sanctielijst staan, is in het belang van het dierenwelzijn en vanwege de cruciale rol die onze klanten spelen in de voedselvoorziening.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  1. Binnen de mogelijkheden van de wereldwijde santies, leveren we alleen onderdelen (spareparts) en onderhoudsmiddelen (consumables) aan bestaande afnemers van Lely. Gezien de zwaarte van de sancties kan Lely op geen enkele wijze de tijdige en volledige levering van genoemde producten garanderen.
  2. Alle partners waar Lely in deze gebieden mee werkt, zijn/worden gescreend op basis van de internationale sanctielijsten. Datzelfde geldt voor alle (potentiële) afnemers, de financiële partners van onze afnemers, onze vervoerders, de financiële partners van vervoerders en alle andere mogelijke betrokkenen.
  3. Indien partijen voorkomen op de bij Lely bekende sanctielijsten, zullen alle samenwerkingsvormen worden stopgezet conform de geldende sancties van de Europese Unie.
  4. Nieuwe projecten zullen worden beoordeeld op het moment dat de sancties worden opgeheven.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Frank, Head of International Marketing and Communications at Lely International NV: gfrank@lely.com , +31 (0) 6 51843294.

Top