Minister Staghouwer (LNV) bezoekt Lely

Op 4 April bezocht minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Lely Campus. Uitgenodigd door Topsector Agri & Food om kennis te maken met innovaties die toekomstbestendige, circulaire landbouw mogelijk maken. Het bezoek leidde tot een open gesprek waarin ook zeker kritische noten gekraakt werden. Wordt innovatie ook door het ministerie als serieuze optie meegenomen om de sector te verduurzamen? Waarop de minister benadrukte dat hij zeker niet voor niets op deze uitnodiging is ingegaan.

4 april 2022

Nieuws

Vervolg

Innovatiekansen voor verduurzaming
In een rondleiding langs zowel Lely’s innovaties als de fabriek, schetste Lely’s CEO André van Troost de kansen die er liggen voor verduurzaming. Melkveehouder Mathe van den Bosch liet de genodigden vervolgens zien wat innovatie in de praktijk kan betekenen voor circulaire landbouw. Hij heeft op zijn terrein onder meer een Lely Sphere – waarmee hij 70% van zijn stikstofuitstoot reduceerde – en versgrasconcept Lely Exos draaien. Een toonbeeld van toekomstbestendige kringlooplandbouw. ‘We moeten efficiënter omgaan met grondstoffen en kringloop is de enige weg die we daarin kunnen bewandelen’, benadrukt Van den Bosch als hij uitlegt waarom hij maximaal investeert in circulariteit. ‘Maar we moeten het wel met elkaar doen.’

Heldere boodschap: niet halveren, maar innoveren
‘Ik word hier erg enthousiast van’, reageert minister Staghouwer als besluit van de rondleiding. ‘En jullie boodschap is duidelijk. Ik ga voor toekomstbestendige landbouw en neem dit verhaal mee naar Den Haag.’ Van Troost benadrukte dat Lely er klaar voor is, wijzend op de uitbreidingstekeningen van de Lely Campus. ‘Wij staan klaar om met innovatie de sector vooruit te helpen. We horen heel graag of en hoe we verder kunnen om melkveehouders te ondersteunen in hun weg naar verduurzaming. Want wat ons betreft is nog altijd innoveren een betere en goedkopere oplossing dan substantieel reduceren.'
 

Top