Lely publiceert jaarbericht 2021

Vandaag, op Wereldmelkdag, brengt Lely haar jaaroverzicht 2021 uit. In 2050 telt de wereldbevolking zo’n 10 miljard mensen. Wereldburgers die allen gevoed moeten worden. Een ontwikkeling die kansen biedt, maar tegelijk uitdagingen oplevert voor onze sector. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het voeden van al die monden, moeten we de impact van de melkveehouderij op het milieu reduceren, het dierenwelzijn verbeteren en inspelen op de groeiende vraag van de consument die wil weten waar zijn producten vandaan komen. Ook moeten we het tekort aan arbeidskrachten aanpakken en is het zaak boeren te helpen hun bedrijf draaiende te houden.

1 juni 2022

Nieuws

Vervolg

Bij Lely bevinden we ons in een unieke positie om deze uitdagingen aan te gaan en (deels) op te lossen. In ons jaaroverzicht laten we zien welke vooruitgang we hebben geboekt bij het realiseren van het boerenbedrijf van de toekomst. Met onze innovatieve oplossingen die onze klanten helpen uit te blinken in duurzame melkproductie om de wereld te voeden. Lees alles over onze voortgang, resultaten en uitdagingen in ons jaaroverzicht 2021.

 

Top