Lely Sphere wint landelijke RMV Innovatie Award

Afgelopen dinsdag (17 januari) ontving Lely uit handen van jurylid Lucas van ‘t Hof de landelijke RMV Innovatie Award voor de Lely Sphere. De jury koos voor de Lely Sphere als winnaar, omdat de toepassing van de Lely Sphere nu erg actueel is, gezien de discussies over stikstofreductie. Daarnaast biedt het stalsysteem continuïteit van het melkveebedrijf. Tenslotte viel de jury de gebruiksvriendelijkheid op en het inzicht dat wordt gecreëerd door de koppeling van data aan het melkveebedrijf.

19 januari 2023

Nieuws

Lely Sphere

Afgelopen jaar won de Lely Sphere al 2 publieksprijzen tijdens de RMV Gorinchem en RMV Hardenberg.  

De vakjury bestond uit Pieter Stokkemans (redacteur veehouderij bij Nieuwe Oogst), Gertjan Zevenbergen (hoofdredacteur landbouwmechanisatie Tuin en Park Techniek en Veehouderij Techniek bij Agrimedia), melkveehouder Gert-Jan Brouwer uit Stroe (gastheer landelijke demonstratie Stroe) en Lucas van’t Hof (Head of Cluster Agri, Groen en Horti bij beursorganisator Easyfairs). Zij waren het unaniem eens dat de Lely Sphere de winnaar is. Criteria waarop de jury de nominaties beoordeelt, zijn: hoe vernieuwend is het product, speelt het product in op actualiteiten uit de sector en wat is het onderscheidend vermogen? 
 

Lucas van’t Hof licht toe: “Het is echt een nieuw product op de markt, er is geen ander type of vergelijkbaar product. Als je kijkt naar hoe dit product inspeelt op de actualiteiten, ja hoe actueel kun je zijn? Dit speelt natuurlijk volledig in op de actuele discussie over stikstofreductie.”
Eén van de andere belangrijke criteria, is toekomstperspectief voor de agrarische sector. Het toekomstperspectief van de melkveehouder hangt grotendeels af van het reduceren van uitstoot. “Als je op stalniveau tot wel 70% kunt reduceren, is dat een enorme bijdrage aan de continuïteit van het melkveebedrijf. Daarbij is er veel aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid van de Lely Sphere, het wordt gekoppeld aan je bedrijf en de data wordt inzichtelijk voor je gemaakt op een zeer gebruiksvriendelijke manier”, besluit Van’t Hof namens de vakjury.

Clemens Duijnisveld, Product Manager Lely International B.V.: ‘We zijn enorm vereerd dat we naast deze jury vakprijs ook de publieksprijs van RMV Hardenberg en RMV Gorinchem hebben gewonnen. Dit is een mooi compliment voor ons product en het harde werk dat het team van Lely de afgelopen tijd heeft geleverd. We gaan hier dan ook zeker mee door in 2023 en de toekomst. Ook hopen we dat de politiek dit jaar een kans ziet in de techniek en innovatie voor de toekomst, met behoud van deze mooie sector. Bedankt nogmaals.”


Circulaire oplossing 
Voor een duurzaam melkveebedrijf is het belangrijk om bodem en gewas optimaal te voeden en mineralenkringlopen beter te sluiten. Lely Sphere is een circulair stalsysteem voor het scheiden en hergebruiken van mineralenstromen op melkveebedrijven.  Een aanpassing aan de roostervloer zorgt voor scheiding van mest en urine.  De mestgassen  die alsnog onder en net boven de stalvloer ontstaan, worden afgezogen. Een filter zet de ammoniak vervolgens om naar circulaire stikstofkunstmest. Hierdoor ontstaan 3 waardevolle mineraalstromen: feces, urine en circulaire kunstmest welke ingezet kunnen worden op het land. De totale ammoniakemissie uit de stal vermindert tot 70 procent. 

Top