Werking Lely Sphere geen onderdeel van rapport Wageningen Universiteit

In een vandaag uitgelekt rapport van de Wageningen Universiteit wordt gesteld dat ‘technische apparatuur in de veehouderij om stikstofuitstoot te verminderen’ minder goed werkt dan eerder werd gedacht. Dit onderzoek gaat niet over nieuwere systemen zoals de Lely Sphere. Recent nog werd de definitieve emissiefactor van Lely Sphere op de RAV-lijst gepubliceerd: gemiddeld 77% ammoniakreductie in de stal. Het is en blijft belangrijk dat er met meer nuance naar diverse stikstofoplossingen onderzoek wordt gedaan. Want er zijn nog altijd essentiële verschillen in werking en monitoring.

12 mei 2023

Nieuws

content

Berichtgeving als deze zorgt voor nog meer onrust bij (melk)veehouders in Nederland. Het gaat Lely aan het hart dat haar melkveehouders keer op keer in hun bestaanszekerheid worden geraakt. Temeer omdat er oplossingen voor handen zijn die vergaand kunnen bijdragen aan stikstofreductie. 

Het is tijd dat de overheid met concrete maatregelen komt om tot een oplossing van de stikstofdiscussie te komen. Lely wil en kan daar met innovatie een belangrijke bijdrage aan leveren. Een circulair systeem als de Lely Sphere leidt direct tot controleerbare vermindering van stikstofemissies. Het zou logisch zijn als de overheid boeren bij zo’n stap naar kringlooplandbouw steunt. De grootste prioriteit is daarbij dat er weer vergunningen worden verleend.

Borging en monitoring 

De WUR stelt in het onderzoek dat borging door monitoring belangrijk is voor innovatieve oplossingen. Lely onderschrijft dit, periodieke metingen zijn nu al mogelijk. Het bewijs dat de ammoniakemissie is afgevangen en omgezet door de Lely Sphere, is terug te zien in de silo. In het Lely managementsysteem kan de boer realtime de resultaten van het Lely Sphere systeem bekijken. Hierin is onder ander ook terug te zien hoeveel kilogram stikstof er is gewassen en hoeveel er in de silo zit. Zo geeft het integrale systeem meer inzichten dan alleen het aanpassen van de vloer.   

Innovatie als oplossingsrichting 

Onder meer Johan Remkes, minister Piet Adema, minister Christianne van der Wal en verschillende provincies benadrukken het belang van innovatie als één van de oplossingen om uit de stikstofcrisis te komen. Echter, vooralsnog ontbrekende concrete maatregelen en duidelijke vervolgstappen.

Werking Lely Sphere

Lely Sphere is sinds 2020 in Nederland verkrijgbaar. Het circulaire stalsysteem scheidt en hergebruikt mineralenstromen op de boerderij. De mestgassen die alsnog onder en net boven de stalvloer ontstaan, worden afgezogen. Een filter zet de ammoniak vervolgens om naar circulaire stikstofkunstmest waardoor drie waardevolle mineraalstromen ontstaan: feces, urine en circulaire kunstmest die op het (eigen) land kan worden ingezet. De resultaten van de tot nu geïnstalleerde Sphere-systemen zijn veelal positief. 

Recent werd de definitieve emissiefactor van Lely Sphere door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de RAV-lijst gepubliceerd. Na grondig onderzoek is deze vastgesteld op gemiddeld 77% reductie in ammoniakemissie in de stal.

Top