Perspectief voor de boeren

Het leven van boeren aangenamer maken met liefde voor de dieren: dat was 75 jaar geleden de droom van de twee boerenzoons die Lely oprichtten. Bij Lely werken we sinds 1948 aan een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector. In die tijd is de wereld veranderd. Ook die van de boer. De roep om meer transparantie en nog duurzamere voedselproductie is groter geworden.

5 december 2023

Nieuws

Page section

Ons land loopt voorop als het gaat om verduurzaming van de agrarische sector. De afgelopen decennia hebben boeren al veel gedaan om duurzamer te produceren. Beter voor mens, dier en milieu en tegelijkertijd zonder afbreuk te doen aan kwalitatief goede en lekkere zuivel. Desondanks staat de sector onder druk en worden (melk)veehouders hard geraakt door onzekerheid.  

Duurzame voedselproductie  
In deze veranderde wereld is onze droom hetzelfde gebleven. We willen onze verantwoordelijkheid blijven nemen door met innovaties te werken aan duurzame voedselproductie met dierenwelzijn als kernpunt. Met de stem van zowel de melkveehouder als de consument in gedachten. Wij geloven dat dat kan.  

Concreet beleid 
De afgelopen jaren heeft de politiek veel doelen gesteld en plannen gemaakt voor de agrarische sector. Nu de Tweede Kamerverkiezingen achter de rug zijn, vragen we de overheid om concreet aan de slag te gaan en het perspectief voor de boeren terug te brengen. Met elkaar: boeren, overheid en de gehele keten. Het is tijd.  

Samen werken aan een duurzame toekomst voor de boeren. 
 

Top