Mest verzamelen voor efficiënte aanpak mestvergisting: groep melkveehouders bezoekt Lely campus

Een groep melkveehouders, vanuit werkgebied LC Zuidwolde, heeft een bezoek gebracht aan de Lely campus, in hun zoektocht naar de beste aanpak voor het verzamelen van mest voor hun mestvergistingsproject. Met als uitgangspunt om de mogelijkheden van de Discovery Collector C2 te verkennen, hebben zij besproken hoe deze mestrobot toegevoegde waarde kan bieden door frequent mest te verzamelen. Het doel is helder: verse mest draagt bij aan een rendabeler mestvergisting.

23 april 2024

Nieuws

Page section

Het bezoek begon met een rondleiding door de Lely-fabriek, waar de groep melkveehouders het productieproces van de Discovery Collector van dichtbij kon bekijken. Het bezoek werd voortgezet op de Lely-boerderij in Schipluiden, waar de mestrobot in actie werd gezien. De robot rijdt in meerdere gangen en kan al die mest samenbrengen op één centrale plek, welke kan worden bepaald afhankelijk van waar het meest ideale aanvoerpunt voor de vergister is. Door het constante mest verzamelen zorgt de Discovery Collector voor een geleidelijke aanvoer van zo vers mogelijke mest naar de vergister.

Daarnaast werd er een presentatie gegeven over de voordelen van de Discovery Collector C2, die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het vergistingsproces. Dankzij de hogere rijcapaciteit van de Discovery Collector C2, waarbij gedurende de dag tot meer dan 14 uur van de tijd wordt besteed aan schoonmaken, kan de Collector meer mest verzamelen. Deze frequente en geleidelijke verzameling van mest maakt een continue toevoer van verse mest aan de vergister mogelijk. Uiteindelijk heeft de groep melkveehouders waardevol inzicht verkregen in de bijdrage die de Collector kan leveren aan mestvergisting op de boerderij.

Voor meer informatie over het verzamelen van mest voor vergistingsprojecten en de mogelijkheden die de Discovery Collector biedt kunt u contact opnemen met uw Lely Center: https://www.lely.com/nl/locator/

Daarnaast vind u meer informatie over de Discovery Collector op de website: https://www.lely.com/nl/discovery-collector/

Top