Introduction

Koeien profiteren van goed en efficiënt lichtmanagement in de stal. Het simuleren van een lange zomerdag stimuleert de groei, tochtdetectie en melkproductie.

De voordelen van optimale verlichting vereisen een onderscheid tussen twee lichtschema’s: één voor jonge- en melkgevende koeien en één voor droge koeien.

Voordelen voor de hormonale balans

Het bieden van een optimale lichtinname gedurende het jaar heeft een positief effect op de hormonale balans van de koe. Het hormoon melatomine neemt af terwijl tegelijkertijd het niveau van het groeihormoon IGF-1 toeneemt. Dit stimuleert de activiteit van de koe, wat leidt tot een hogere voeropname en een hogere melkproductie.

Het ideale ritme
Jongvee en melkkoeien hebben een zogenaamde ‘long-day photoperiod’ (LDPP). Dit betekent 16 uur licht met een intensiteit van 150-200 lux, en 8 uur donker voor een periode van rust. Droge koeien hebben echter behoefte aan 8 uur licht met een intensiteit van 80 lux, en daarnaast 16 uur donker voor een periode van rust.

efficiency

Voordelen van optimale verlichting

Het nabootsen van het ideale dag- en nachtritme beïnvloedt beide groepen positief.

Jongvee en melkkoeien
Jongvee groeit sneller en bereikt daarom op een jongere leeftijd het ideale gewicht voor inseminatie.

Melkkoeien worden actiever als ze worden blootgesteld aan een optimaal lichtniveau. Dit leidt tot een hogere activiteit, hogere voeropname, een gezonde pens en een hogere melkopbrengst, zelfs tot 10%.

Droge koeien
Droge koeien moeten meer rusten. In de donkere periode kunnen ze dit doen, dit helpt bij de voorbereiding op het kalven en de volgende lactatieperiode. De SDPP helpt de droogstand van 60 naar 42 dagen te verkorten. Bovendien resulteert het niet alleen in een verhoogde melkgift na het kalven; het verbetert ook de immuunfunctie.

Optimale verlichting

Het creëren van het perfecte dag- en nachtritme in de stal draagt bij aan de gezondheid van de koe en uiteindelijk aan een verhoogde melkgift.

Lely Light for Cows kan u helpen om het optimale lichtplan te behalen voor uw kudde en boerderij.

Huisvesting en verzorging

Een diervriendelijke en productieve omgeving draagt bij aan optimale koegezondheid en –welzijn. Het verlengt daarnaast ook de lactatiecyclus. Door de stal optimaal en comfortabel in te richten met de juiste middelen vergroot je niet alleen koegezondheid. Ook de melkproductie verbetert en kosten nemen af.

Top