Emissies hebben ook een negatieve impact op het milieu. Daarom stellen internationale milieuconvenanten plafonds voor een maximaal emissieniveau dat in de atmosfeer terecht mag komen. Deze plafonds zullen uiteindelijk van invloed zijn op de toekomst en opvolging van melkveebedrijven wereldwijd. Het minimaliseren van ammoniakemissies wordt daarom steeds belangrijker voor de toekomst van de melkveehouderij.

De emissie van ammoniak ontstaat van nature snel nadat de koe urineert. Enzymen die in de mest aanwezig zijn, versnellen dat natuurlijke proces. Gelukkig kan dit verlies in waarde omgezet worden door de omgeving waarin deze verliezen ontstaan te controleren. Lely Sphere vangt de ammoniakemissies af en zet deze om in circulaire meststoffen.

De vloer werkt als omgekeerde afzuigkap

Doordat de vloer nagenoeg gesloten is, is het mogelijk om in de put een onderdruk te creëren. Hiermee wordt voorkomen dat ammoniak vanuit de mestput de stal in stijgt. De onderdruk zorgt ook voor een luchtstroom van de stal naar de put. De kleine hoeveelheid ammoniak die boven de vloer ontstaat, wordt zo via de geperforeerde separatiestrips afgezogen. De vloer werkt als een omgekeerde afzuigkap en heeft relatief weinig ventilatiecapaciteit nodig in vergelijking met veel andere oplossingen met luchtwassers.

Lely Sphere N-Capture wordt geïnstalleerd op de mengput buiten de stal. Hierdoor is Lely Sphere geschikt voor veel bestaande stallen. De N-Capture zorgt voor een ventilatiestroom die de lucht vanuit de mestput en stal door het filterpakket in de N-Capture leidt. De luchtbeweging onder de vloer stimuleert de ammoniakemissie in de mestput, zodat er extra stikstof wordt afgevangen.

De Lely Discovery 120 Collector ruimt de vaste mest op en dumpt deze op een dumplocatie. Deze dumplocatie heeft een sifon, zodat de onderdruk in de put behouden blijft. Indien mogelijk kunt u ervoor kiezen de mest apart van de urine op te slaan. Dit biedt extra mogelijkheden voor optimaal gebruik van de verschillende mineralenstromen. In dat geval is frequent mengen vereist.

Huisvesting en verzorging

Een diervriendelijke en productieve omgeving draagt bij aan optimale koegezondheid en –welzijn. Het verlengt daarnaast ook de lactatiecyclus. Door de stal optimaal en comfortabel in te richten met de juiste middelen vergroot je niet alleen koegezondheid. Ook de melkproductie verbetert en kosten nemen af.

Top