Bij alle producten die we ontwikkelen staat de koe centraal. Ook bij het ontwerp van de Lely Astronaut. Met de koe in het achterhoofd kozen we voor vrij koeverkeer. Dat is de basis van ons automatische melksysteem en het is de meest natuurlijke manier van melken.

Bij natuurlijk melken en vrij koeverkeer gaat het er niet alleen om dat de koe vrij is om te vreten, drinken, rusten of te worden gemolken wanneer ze dat wil, maar het gaat ook om welzijn van de koe en de mate van comfort tijdens het melken.

Dankzij het I-flow concept voelen koeien zich op hun gemak. De stille hybride arm en het verbeterde speendetectiesysteem verhogen het comfort voor de koe. En dat alles resulteert in een nieuwe mijlpaal in koecomfort.

I-flow concept

Koeien houden niet van obstakels. De rechte route van de Astronaut, de I-flow, biedt een onbelemmerde doorloop, waardoor koeien zich sneller zullen laten melken. Daardoor wordt de koe vaker gemolken en neemt ook de melkproductie toe.

Koeien zijn ook sociale dieren: het zijn kuddedieren en ze blijven liever binnen de groep. Door de open constructie van de melkunit verliest de koe de rest van de kudde nooit uit het oog. Deze natuurlijke interactie voorkomt stress tijdens het melken, en een koe zonder stress is een productieve koe. De koeien laten hun melk gemakkelijker schieten en het melken gebeurt sneller, waardoor de productie toeneemt.

Onderzoek door Lely heeft aangetoond dat bij gebruik van Astronaut robots met I-flow de melktijd per koe met 4% daalt ten opzichte van eerdere modellen zonder rechte doorloop.

Hybride arm

Het principe van de robotarm heeft zich bewezen als de slimste oplossing voor het melkproces. De arm bevindt zich tijdens het hele melkproces onder de koe. De arm volgt de koe, zodat deze binnen de melkunit maximale bewegingsvrijheid heeft.

De hybride arm van de nieuwe Astronaut A5 combineert de voordelen van elektrisch aangedreven bewegingen met de zachtheid en de kracht van lucht. Een enorme pneumatische cilinder draagt het gewicht van de arm en gebruikt daarbij bijna geen lucht, terwijl elektrische componenten de arm uiterst nauwkeurig bewegen. De lucht in het systeem houdt de zware arm in balans, vangt trappen van koeien op en beschermt zo het elektrische systeem.

Omdat de stille hybride arm aanzienlijk rustiger is, hebben de koeien meer rust tijdens het melken. Het melken is gemakkelijker geworden door het nauwkeurig en snel aansluiten van de bekers op de spenen. Daarnaast is de robotarm sneller en doortastender ten opzichte van zijn voorgangers.

Speendetectiesysteem

Het snel, consistent en nauwkeurig aanbrengen van de melkbekers is relaxter voor een koe. Een systeem met een drielaagse laser biedt de meest nauwkeurige informatie over de speenpositie, onafhankelijk van licht of achtergrond.

De positie van de uier en spenen wordt na elke melking opgeslagen. De borstels en bekers vinden de spenen eenvoudig, mede dankzij de 3D-camera waarmee de positie van de koe in de melkunit nauwkeurig wordt bepaald.

Het grote bereik van de hybride arm zorgt voor het soepel aanbrengen van de melkbekers bij bijna alle koeienrassen en bij koeien waar de spenen zich op een afwijkende plaats bevinden. De veranderende vorm van de uier tijdens de lactatie is voor de robot geen probleem.

Hogere melkproductie

Het I-flow-concept, de hybride arm en het speendetectiesysteem zorgen ervoor dat alle koeien in de kudde snel en soepel worden gemolken. Natuurlijk gedrag wordt gestimuleerd door alle mogelijke stressfactoren weg te nemen: de koeien voelen zich veilig en hebben voldoende bewegingsruimte tijdens het melken, zonder dat het melkproces zelf wordt verstoord.

Juist dankzij deze vrijheid passen koeien zich sneller aan aan het automatisch melken. Ze gaan uit zichzelf en ook vaker naar de Lely Astronaut, waardoor de capaciteit en uiteindelijk dus ook de melkopbrengst toeneemt.

Melken

Het produceren van kwaliteitsmelk vergt tijd en aandacht. Uitgangspunt moet zijn: gezonde en tevreden koeien en dat vraagt om de juiste keuzes. Keuzes die bovendien passen bij jou en hetgeen je wilt bereiken met je bedrijf. Onze oplossingen helpen je om de juiste keuzes te nemen.

Top