Vaker voeren en het voer aanschuiven betaalt zich echt terug. Het stimuleert het frequent eten overdag en ’s nachts waardoor koeien meer ruwvoer opnemen. Dit heeft niet alleen een positief effect op diergezondheid, vruchtbaarheid en productie. Het beïnvloedt ook de cijfers onderaan de streep.

Door grote hoeveelheden snel fermenteerbaar ruwvoer op te nemen, daalt het pH-niveau in de pens aanzienlijk. Hierdoor kan subklinische pensverzuring ontstaan wat de penswand beschadigt. Het ruwvoer gaat te snel door de pens. Bacteriën die de ruwe vezels fermenteren, werken niet bij een lage pH-waarde. Hierdoor wordt het ruwvoer minder goed verteerd.

Het beste is als koeien iedere 24 uur 10 tot 14 keer kleinere porties vreten om een goed en stabiel pH-niveau te houden. Zo benutten ze het ruwvoer optimaal. Vaker voer aanbieden en aanschuiven, stimuleert de koeien om frequenter naar het voerhek te komen om de pens weer te vullen. Door kleinere porties aan te bieden, vermindert de mogelijkheid tot uitselecteren van voer. Ook dit heeft een positief effect op de stabiliteit van de pH-waarde in de pens. Daarnaast betekent vaker voeren vers en smakelijk voer bij het voerhek.

Leer meer over slim voeren

Leer meer over slim voeren

De basisprincipes van slim voeren

Een aangepast rantsoen voor elke groep

Lacterende koeien hebben andere voedingsbehoeften dan droge koeien en jongvee, en droge koeien variëren in hun behoeften afhankelijk van hun voortgangsfase. In het ideale geval moet voor elke groep een specifiek rantsoen worden berekend om de beste resultaten te bereiken. Automatisch voeren maakt het mogelijk om kleine hoeveelheden voor kleine diergroepen te laden, te mengen en te distribueren.

Zorg voor het nauwkeurig laden van het rantsoen

Het voeren van een precies rantsoen begint met het laden van de voercomponenten. Hoe preciezer ze worden gewogen, hoe nauwkeuriger een groep koeien kan worden gevoerd. Door slimme en specifieke software maakt automatisering het mogelijk om het juiste gewicht per voercomponent zeer nauwkeurig te laden. Dit zorgt voor een goed geconstrueerd rantsoen. Elke dag, ongeacht hoe vaak u de koeien voert.

Voer regelmatig en vers

Regelmatig voeren leidt tot een stabiel pH-niveau in de pens en een goede pensgezondheid. Een koe haalt meer dan de helft van zijn energiebehoefte uit vetzuren die overblijven uit gefermenteerde koolhydraten. Als de pH-waarde in de pens laag is, worden deze micro-organismen niet effectief. Meerdere kleinere maaltijden per dag houden de pH-waarden stabiel, wat betekent dat koeien het voer dat ze eten efficiënter gebruiken.

De resultaten van slim voeren

Onze oplossingen voor slim voeren

Lely Vector

Automatisch voeren is klaar voor jou

Haal meer rendement uit je voerstrategie door je koeien vaker te voeren. Dit stimuleert het frequent vreten overdag en ’s nachts waardoor koeien meer ruwvoer opnemen. Dat is goed voor de diergezondheid, vruchtbaarheid en productie. En ook voor de cijfers onderaan de streep.

Lely Juno

Het vergroten van ruwvoeropname was niet eerder zo eenvoudig

De Lely Juno neemt het repeterende werk van het meerdere keren per dag aanduwen van voer van u over. Door voer regelmatig aan te duwen, ligt het altijd binnen het bereik van de koe. Elke koe, zelfs de koeien die lager in rang zijn, kan het ruwvoer vreten dat ze nodig heeft voor een optimale pensgezondheid en groei.

Lely Cosmix

Krachtvoerstation voor koeien die net wat meer verdienen

Verhoogde melkproductie, verbeterde pensgezondheid en efficiënt voeren: het valt samen met de Lely Cosmix. Iedere koe krijgt het portie krachtvoer dat ze nodig heeft. Het Lely T4C managementsysteem biedt inzicht in de opname van krachtvoer en helpt de gezondheid van uw dieren te verbeteren.

Lely Calm

Voor optimale groei en ontwikkeling van kalf tot melkkoe

Verkort de fokperiode en stimuleer de ontwikkeling van kalf tot sterke, gezonde en optimaal producerende herkauwer met de Lely Calm. Het drinkapparaat biedt de juiste melk op de juiste temperatuur en geeft inzicht in de melkinname per kalf.

Onze services zijn ongeëvenaard

Na aankoop blijven we helpen met het optimaliseren van je productieproces.

We helpen met het opstellen van een financieringsplan als je wilt overstappen op ons stalconcept.

Waarom onze oplossingen?

Flexibiliteit en welzijn voor jezelf en de koeien en tegelijk hoogwaardige melkkwaliteit produceren. Dat is wat ons stalconcept biedt. Van melken tot voeren en van verzorging tot stalverlichting.

Top