Introduction

Een gezonde koe is een producerende koe en een koe die 8 tot 12 porties vers voer per dag eet. Daarom is het belangrijk dat er altijd voer beschikbaar is aan het voerhek. Echter, door het eetpatroon van de koeien ligt er op sommige plekken meer voer dan elders.

Automatisch aanschuiven met een vaste afstand biedt in deze gevallen niet voldoende: op de ene plek ligt er te weinig om aan te schuiven en elders ligt er nog zoveel voer dat er niet goed automatisch aangeschoven kan worden door de weerstand.

De Juno kan het voer dynamisch aanschuiven waardoor een ongelijke verdeling geen probleem meer is. Zo wordt op iedere plek het voer goed aangeschoven ongeacht of er veel of weinig voer ligt.

dymamisch voer aanschuiven.jpg
Dynamisch aanschuiven

De Juno is uitgerust met intelligente software. Deze software stelt de Juno in staat om zelf de afstand tot het voerhek te bepalen die nodig is om het voer optimaal aan te schuiven. Dit gebeurt op basis van de hoeveelheid voer op de voergang en de weerstand die dat biedt. De weerstand is leidend bij het aanschuifpatroon van de Juno.

Het is heel eenvoudig om de Juno in gebruik te nemen. Je stelt de route in, de minimale afstand tot het voerhek, de aanschuiffrequentie en het voertype per groep. Op basis hiervan bepaalt de Juno zelf het weerstandsniveau en de duwkracht. De Juno zorgt ervoor dat het voer altijd goed aangeschoven is, ook tussen de voerbeurten door.

Verbeterde voerefficiëntie

Goed aangeschoven voer betekent in een aantal opzichten een efficiëntieslag. De Juno bespaart energie, neemt werk uit handen en daarbij ben je ervan verzekerd dat koeien altijd bij het voer kunnen en de voeropname stijgt. Ze kunnen het type voer dat ze eten minder uitselecteren en daardoor vermindert de hoeveelheid restvoer.

Verhoogde productie

Nu er altijd voer voor het voerhek ligt, kunnen de koeien op ieder moment van de dag (ook ‘s nachts) eten. Dat brengt duidelijk voordelen met zich mee, zoals een verbeterde voerefficiëntie, pensgezondheid en verminderde concurrentie. Daarbij is er minder stress bij de dieren en zijn ze gezonder. Uiteindelijk levert dat meer melk in de tank of een verhoogde vleesproductie.

Voeren

Efficiënt voeren heeft positief effect op koegezondheid en melkproductie. De juiste bestanddelen mengen in de juiste hoeveelheid en vrijgeven op het juiste moment vereist kennis, inzicht en tijd. Onze producten voor automatisch voeren nemen deze taak over en zijn daarbij uiterst efficiënt. Tijdsbesparend en altijd het juiste voer op het juiste moment.

Top

De Lely website maakt gebruik van cookies. Ga naar deze pagina voor meer informatie. Sluiten