Introduction

Vaker voerschuiven betaalt zich terug. Koeien komen vaker naar het voerhek om te vreten, dag en nacht. Hierdoor vergroot de ruwvoeropname bij de dieren. Dit heeft niet alleen een positief effect op koegezondheid. Het verbetert ook de vruchtbaarheid, de melkproductie en uiteindelijk de financiële resultaten van je bedrijf.

Voordelen van regelmatig voerschuiven

Een gezonde koe is een productieve koe die 10 tot 14 porties vers voer per dag vreet. Daarom is het belangrijk dat er altijd ruwvoer beschikbaar is aan het voerhek. Dit leidt tot een goede en stabiele pH-waarde en verhoogde ruwvoeropname bij de koeien.

Als koeien niet regelmatig vers of een grote hoeveelheid snel verteerbaar ruwvoer tot hun beschikking hebben, kan dat een grote daling in hun pH-waarde tot gevolg hebben. Zo'n daling kan leiden tot subklinische pensverzuring en darmwandbeschadiging. Ook gaat het ruwvoer te snel door het darmsysteem heen. En bacteriën, die de drogestof verwerken, zijn ineffectief bij een lage pH-waarde.

Regelmatig en vaak voerschuiven is belangrijk voor koegezondheid. Het stimuleert koeien om vaker naar het voerhek te komen en hun pens weer te vullen.

Optimale ruwvoeropname en constante beschikbaarheid

Vers ruwvoer is de beste stimulans voor koeien om naar het voerhek te komen. Als je voert met een voerwagen, bereik je met dagelijks 2 tot 3 keer voeren een optimale balans tussen arbeidsinspanning en optimale ruwvoeropname. Daarbij moet je in dit geval 6 tot 8 keer per dag voerschuiven om ervoor te zorgen dat de dieren constant over het ruwvoer kunnen beschikken.

Minder druk op voorpoten en nek

Regelmatig voerschuiven heeft ook een positief effect op klauwgezondheid. Omdat het ruwvoer letterlijk voor alle koeien bereikbaar is, hoeven koeien niet langer naar hun ruwvoer te reiken. Dit vermindert de druk op de voorpoten en nek.

Als koeien lager in de rangorde bij het voerhek worden verstoten, maken ze een scherpe draai. Hierdoor ontstaat ook extra druk op de voorpoten wat klauwgezondheidsproblemen kan geven.

Minder stress

Stress en strijd bij het voerhek ontstaat alleen als er te weinig ruwvoer is of te weinig vreetplaatsen. Koeien lager in de rangorde zullen altijd afwachten tot de dominantere koeien verzadigd zijn. Ze vreten snel en vaak minder dan ze eigenlijk nodig hebben. Als er altijd voldoende smakelijk voer beschikbaar is, blijft deze stress beperkt.

Minder restvoer

Door het ruwvoer regelmatig aan te schuiven en het altijd binnen bereik van de koeien te hebben, kunnen koeien veel minder uitselecteren. De dieren worden min of meer gedwongen om al het voer op te eten. Dit zie je terug in de vermindering van de hoeveelheid restvoer en in de toename van de capaciteit van het voerhek.

6 – 8 keer per dag voerschuiven vermindert het restvoer met ongeveer 50% ten opzichte van 2 – 3 keer per dag voerschuiven.

Voeren

Efficiënt voeren heeft positief effect op koegezondheid en melkproductie. De juiste bestanddelen mengen in de juiste hoeveelheid en vrijgeven op het juiste moment vereist kennis, inzicht en tijd. Onze producten voor automatisch voeren nemen deze taak over en zijn daarbij uiterst efficiënt. Tijdsbesparend en altijd het juiste voer op het juiste moment.

Top